Publisert

«Fange sjeler» eller «tar liv»?


Ca leselengde:
3 min

Et generelt råd jeg gir til bibellesere er at de leser ulike oversettelser. Om du gjør det, har du kanskje opplevd å støte på bibelvers som betyr helt forskjellige ting i ulike oversettelser? Da kan du være sikker på at du har kommet over et sted hvor oversetteren har måttet ta et vanskelig valg.

I denne serien på foross.no prøver jeg å gi en kort forklaring på mulige grunner for slike forskjeller. Jeg tar utgangspunkt i oversettelsene Norsk Bibel 88/07 (NB88) og Bibel2011 (NO11), men kan av og til kaste et blikk på andre oversettelser.

Ordspråkene 11:30

Alle er enige om at den rettferdiges frukt er et livets tre ifølge Ord 11:30. Men hvordan skal man forstå fortsettelsen? Skal man forstå det som en synonym parallellisme eller som en antitetisk parallellisme? Synonym parallellisme vil si at leddet etterpå uttrykker samme sak som den første linjen, bare med andre ord. NB88 oversetter på den måten:

Den rettferdiges frukt er et livets tre. Den vise fanger sjeler. Ord 11:30 – NB88

En antitetisk parallellisme har vi når leddet etterpå sier det motsatte av hva det første leddet sier, slik at de to leddene til sammen formidler et helhetlig budskap. NO11 har forstått det slik:

Den rettferdiges frukt er et livets tre, men voldsferd tar liv. Ord 11:30

Forklaring

Forskjellen mellom de to oversettelsene bunner dels i hvordan man forstår ordene og dels i en tekstmessig utfordring. Vi kan ta det i tur og orden, men i motsatt rekkefølge. For løsningen på den tekstmessige utfordringen avgjør nok hvordan man forstår ordene.

Ordet «den vise» (NB88) er den riktige oversettelsen av den hebraiske grunnteksten. Det som gjør at NO11 likevel har valgt annerledes, er at oversettelsen i Septuaginta og den gamle syriske oversettelsen av GT (Peshitta) tyder på at det trolig har eksistert en hebraisk grunnlagstekst med et annet ord enn «vis». Det dreier seg om ordet «chamas» (ja, det uttales likt terrororganisasjonen Hamas), som betyr «vold». Denne forskjellen kan skyldes to ting. Enten at det faktisk har eksistert to ulike versjoner av dette verset eller at en avskriver har skrevet feil og skrevet konsonantene «ChKM» i stedet for «ChMS». Ut fra de hebraiske bokstavenes utseende er ikke dette en usannsynlig skrivefeil.

NB88 har med andre ord valgt å følge den hebraiske teksten, mens NO11 har valgt å gløtte til Septuaginta.

Dette får så konsekvenser for hvordan man oversetter resten. Uttrykket «fanger» kan oversettes med «tar» og «sjeler» med «liv». De hebraiske ordene som ligger til grunn har i seg en betydningsbredde som gjør dette til likestilte valgmuligheter. Det blir konteksten som avgjør og den bestemmes av det førstnevnte, tekstkritiske valget.

Min vurdering

Her er det liten tvil om at NO11 avviker fra den hebraiske grunnteksten. Det er ikke vanskelig å gi gode argumenter for valget, men det er heller ikke noe nødvendig valg. Kanskje har man følt at en antitetisk parallellisme er mest naturlig, i og med at den umiddelbare konteksten har flere antitetiske enn synonyme parallellismer.

Jeg ser ingen grunn til at man behøver å gå for noe annet enn den hebraiske grunnteksten her. Samtidig kan det være til ettertanke om man skal gå så langt i oversettelsen som nynorskversjonen av NB88, hvor vi leser at «Den vise vinn sjeler». Her trekkes leseren langt i retning av at dette handler om godt gammelt «sjelevinnerarbeid». Jeg har mine tvil om at dette er tekstens egentlige mening.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Emner

  Bibelen

  Fortolkning

Skrifthenvisning

  Salomos ordspråk  11: 30

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.