Publisert

For en tid som denne Esters tid - og vår tid


Ca leselengde:
6 min

Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Est 4:14

Utgangspunktet for dramatikken og historien i denne boka er et dekret fra kong Xerxes om at alle jøder i de persiske provinsene skulle drepes, og det ville i realiteten være snakk om et folkemord.

Israels folk ble bortført og var i fangenskap og eksil i 70 år på 500-tallet f.Kr. i Babylon.

Handlinga i Esters bok er fra 400-tallet f.Kr., i ei tid der mange israelitter hadde reist hjem igjen fra eksiltilværelsen. Mange jøder bodde likevel fremdeles utenfor Israel. Og de fleste av dem var nok under persisk styre, ettersom Persia på den tida strekte seg fra India til Etiopia.

Den persiske dronningen blir avsatt. Hun nekter nemlig å vise seg fram for besøket til kong  Xerxes på en fest.

Kongen bestemmer seg for å finne en ny kone blant de unge jentene  i riket, og det er Ester han velger, og hun blir dronning. Og hun er jøde. Men det er det ingen som vet.

Det er den høytstående embedsmannen Haman som lurer kong Xerxes til å sende ut et slikt kongelig dekret om at alle jøder i det persiske rike skal drepes.

Grunnen var at når han fikk sin høye stilling så falt alle på kne og bøyde seg for han. Og det likte han godt. Men én gjorde det ikke. Mordekai. En jøde. Fosterfar og søskenbarn til Ester. Og derfor ba Haman kongen om at alle jøder skulle bli utryddet.

Befalinga var gitt. Katastrofen står for døren.

Ester vet ingenting.

Da er det en mann som stiger frem og utgjør en forskjell. Det var Mordekai. Han må ha vært som mennene som hjalp den unge David å bli konge:

Av Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. 1 Krøn 12:32

«Å forstå seg på tidene» - hva er det? Er det å diagnostisere tiden vi lever i? Å identifisere alt som er galt og ødeleggende?

Å forstå seg på tidene,  er det å ha alle de rette meningene? Er det å ha fortidens svar for nåtidens utfordringer?

Fortidens store menn var store fordi de forstod sin tid! Og vi vil gjerne gjøre fortidens store menn store for vår tid, men det kan de ikke, rett og slett fordi de er døde.

Disse mennene som sluttet seg til David; de forstod seg på tidene og visste hva de skulle gjøre.

Mordekai er en slik mann. Han forstår alvoret og kler seg i sekk og aske. Han forstår tidene og vet hva han skal gjøre.

Ester får rede på dette og får gjennom en mellommann rede på grunnen for hans oppførsel.

Mordekai ber Ester gå inn til kongen og bønnfalle ham og be om nåde for folket.

Ester får en bratt læringskurve:

 • -DET ER UMULIG (Est 4:11)
  Ester er realist og vet hva som venter henne hvis hun gjør noe så vågalt. Ingen går ubedt inn til kongen. Da dør man hvis kongen ikke mot formodning skulle akseptere besøket med å rekke ut septeret sitt.
 • LØFT BLIKKET (Est 4:13)
  Mordekai når inn med refleksjon og korrigering. Tenk ikke bare på deg selv. Du sitter kanskje trygt nå, men skal du alene slippe unna?
 • STILLHETENS MULIGHETER OG KONSEKVENSER  (Est 4:14a)
  Mordekai når også inn til Ester med alvoret i situasjonen. Du kan nok tie stille, redningen vil nok komme fra annet sted, men du vil få din dom.
 • FOR EN TID SOM DENNE (Est 4:14b)
  Budskapet som traff Ester i både tanke, hjerte og vilje var Mordekai’s spørsmål: «Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?». Du har fått dronningverdighet, Ester! Det er jo for en grunn. Du lever for noen og for noe. Dette er dagen som du har muligheten til å utgjøre en forskjell. Ester tok poenget.
 • ESTER HANDLER (Est 4:16)
  Ester forstår tidene og vet hva hun skal gjøre.
  Hun søker hjelp i fellesskapet og faster med dem.
  Hun bryter all etikette og går inn til kongen, på tross av at det ikke var lov.

Ester var blitt så modig. Hun hadde fått tro og dristighet til å handle. Og hun sier de sterke ordene som bare en martyr klarer å si: «skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme». Vi har hørt den samme troen og overbevisningen på ulike måter opp igjennom tidene:

«I di hånd er mine tider»( Sal 31:16) eller «om jeg lever eller dør så hører jeg Herren til» (Rom 14:8b)

For en tid som denne

Du lever i denne tid. Du er ikke satt til å leve i 1960-åra eller på 1800-tallet. Du lever i 2020. I en tid som denne!

Hva syns du om denne tida? Du kan faktisk ikke velge. Det vil si, noen av oss prøver kanskje å leve i en boble eller trekke oss unna.

Denne tida – ser du på den som en motstander eller venn? En hindring eller mulighet?

Sier du at alt er umulig? – Hør! Det er muligheter!

Har du blitt overbevist om at tidens utfordringer ikke er din sak? – Løft blikket!

Har du overlatt til andre å si noe, gjøre noe. Du trives kanskje i stillhetens skyggeland? Det har sine  konsekvenser. Du blir ikke en del av løsningen.

«Tida arbeider mot oss. Tidsånden er så håpløs. Synden er så overveldende. Den vestlige kultur går under.»

Vi kan høre ulike hjertesukk. For en tid som denne er du satt her.

Ester går fra å være ei som er redd, ei nøktern realist og ei som vil unndra seg ansvaret, til ei som handler i tro, bønn, fellesskap og satser alt.

Når Mordekai får beskjeden fra Ester om faste og hva hun er villig til å satse, ja, da ble det fart på han og han gjorde alt hun hadde pålagt han.

Ester gikk inn til kongen og ble akseptert. Hun dør ikke. Hun inviterer han til en fest, og til enda en fest, der også Haman blir invitert. Der avslører hun Haman sine planer og Haman blir hengt. Dekretet om utryddelsen av jødene kan kongen ikke trekke tilbake, men han utsteder et nytt dekret som gir jødene lov til å kjempe imot.

Esters bok er en forklaring på hvordan purimfesten ble til.

Du som lever i ditt nabolag, i Norge, i Europa 2020, er det vanskelig å leve som en Jesustroende? Er du bekymret for evangeliets og kristendommens stilling?

Stol på Herren, Se mulighetene. Det er tid for å risikere noe kanskje? I ditt liv? I din forsamling? I ditt nabolag? I din landsdel?

For en tid som denne!

Spørsmål:
 1. Kjenner du noen menn eller kvinner som forstår seg på tidene? Som ikke bare snakker, men som vet hva de skal gjøre og gjør det?
 2. Kjenner du noen som forstår seg på fortida og allikevel ikke forstår seg på tidene? Hvem?
 3. Hva imponerer deg mest med dronning Ester?
 4. Hva har du i ditt liv (eller fellesskap) som du opplever som en trussel eller umulighet? Hva kan du gjøre med det?

 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Esters bok  4

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Marit Andersen.
  Marit Andersen er fra Arendal. Hun har vært misjonær for NLM i Bolivia, og jobber nå som forkynner og fellesskapsutvikler.
   Ressurser av Marit Andersen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.