Publisert

«Formet» eller «hadde formet»?


Ca leselengde:
3 min

Et generelt råd jeg gir til bibellesere er at de leser ulike oversettelser. Om du gjør det, har du kanskje opplevd å støte på bibelvers som betyr helt forskjellige ting i ulike oversettelser? Da kan du være sikker på at du har kommet over et sted hvor oversetteren har måttet ta et vanskelig valg.

I denne serien på foross.no prøver jeg å gi en kort forklaring på mulige grunner for slike forskjeller. Jeg tar utgangspunkt i oversettelsene Norsk Bibel 88/07 (NB88) og Bibel2011 (NO11), men kan av og til kaste et blikk på andre oversettelser.

1. Mos 2:19

Mange har sikkert sett lister over angivelige selvmotsigelser i Bibelen. Et populært innslag på disse listene er 1. Mos 1 og 2, og rekkefølgen av Guds skapelse av dyr og mennesker. I kapittel 1 nevnes dyrene før menneskene, mens kapittel 2 snur på rekkefølgen. Hvordan skal vi forstå det?

En populær løsning i mange bibeloversettelser ligger i oversettelsen av 1. Mos 2:19.

I NB88 er dette verset oversatt med pluskvamperfektum. Det var gjengs også i Bibelselskapets oversettelser fram til 1978:

Og Gud Herren hadde formet av landjorden alle markens dyr og alle himmelens fugler. Og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det mennesket kalte hver levende sjel, det ble dens navn. 1. Mos 2:19 - NB88

Fra og med 1978 ble dette endret til vanlig preteritum, og dermed står det slik i NO11:

Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 1. Mos 2:19 - NO11

Forklaring

Her tror jeg vi faktisk kommer svært nært et eksempel på at bibeloversetterne mer eller mindre bevisst velger å glatte over et problem i teksten.

Verbformen som her brukes er den tradisjonelle fortellerformen i hebraisk – den vi kaller wajjiqtol eller imperfektum consecutivum. Det er en form som uttrykker at handlinger følger etter hverandre i fortid.

Den typiske bruken av denne verbformen er at den brukes i fremadskridende fortellinger – til å fortelle i rekkefølge hva som skjedde. Det gjør at det normale er å oversette med vanlig preteritum. Når man leser dette kapitlet i sin helhet på hebraisk, vil dermed pluskvamperfektum oppleves rart og unaturlig.

Vurdering

Her synes jeg altså at det ut fra tekst og grammatikk er naturlig å bruke vanlig preteritum, og oversette med at Gud «formet» dyr og førte dem fram for mannen (som allerede er skapt) til å sette navn på dem.

Nå skal det nevnes at det unntaksvis finnes tekster hvor det kan la seg forsvare at man likevel bruker pluskvamperfektum til å oversette den aktuelle hebraiske verbformen (eks. 4. Mos 1:47-49; 1. Kong 13:12). Grammatikere har forsøkt å utvikle noen kriterier for dette. Denne jobben er vanskelig fordi det ikke finnes så mange tilfeller.

Det er for så vidt ikke noe nytt at oversettere synes det er vanskelig å klargjøre forholdet mellom 1. Mos 1-2. Også den såkalte "samaritanske pentateuken", det vil si den gamle samaritanske oversettelsen av Mosebøkene, reflekterer dette. Der har avskriverne av teksten lagt til et lite ord som endrer betydningen til "Gud formet igjen alle markens dyr".

Motsatt er det lite som tyder på at oversetterne av Septuaginta, den gamle greske oversettelsen av GT, hadde slike kvaler. De oversatte 2:19 med vanlig fortid.

Til syvende og sist blir det spørsmål om hvor mye man skal presse oversettelsen for å få 1. Mos 1-2 til å harmonisere uten motstand. Jeg vil mane til forsiktighet og oppfordre til å ta høyde for at det kan være en grunn til at skapelsen fortelles litt ulikt i disse to kapitlene. Det har vært vanlig å karakterisere disse tekstene som "en tilbakeskuende profeti". Dette gir rom for å ta høyde for at det ikke er meningen at alt skal "gå opp" og at vi heller skal akseptere forskjellene og gå ut fra at Gud har noe han vil lære oss gjennom dette. Den teologiske betoningen er ulik i de to kapitlene, men sammen lærer de oss grunnleggende ting om Gud, mennesket og skaperverket.

Har du kommet over liknende steder som oversettes forskjellig i ulike bibeloversettelser? Send det gjerne til oss på post@foross.no så ser vi om det kan skrives om det i denne serien. 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Emner

  Bibelen

  Fortolkning

Skrifthenvisning

  1. Mosebok  2: 19

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.