Publisert

Frelsen gjelder ennå


Ca leselengde:
5 min

La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, liksom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Hebreerbrevet 4:1-2

Hebreerbrevet er særlig skrevet til oss som tror på den oppstandne Jesus Kristus. Det gir oss undervisning som viser oss hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss. I tillegg har brevet mye å si om hvordan det er å leve som kristen i denne verden. Ikke minst taler det om at troende mennesker kan oppleve lidelse og tukt. Budskapet om Jesus er alltid sentrum, og selve nøkkelen til å forstå alt det som legges frem.

I den teksten vi skal si litt om her, blir det gitt en advarsel. Det er tydelig hva det gjelder. Vi advares mot å komme bort fra Jesus. La oss ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. Teksten kan, og bør kanskje, oversettes på en litt annen måte. Vi kan nemlig også si "La oss ta oss i vare så ingen av oss blir latt tilbake". I enkelte engelske bibelutgaver har de valgt dette alternativet. Her brukes uttrykket "left behind".

Hvordan kan noen som tror på Jesus komme bort fra ham?

Jo, det kan skje ved at vi forakter budskapet om Jesu frelse. I følge dette budskapet har Gud gjort alt det som er nødvendig for å frelse oss. Jesus Guds Sønn tok ansvaret for verdens synd og gjorde opp for dem på Golgata Derfor tilbyr Gud oss full tilgivelse for alt som er galt i livet vårt. Dette budskapet er ment, ikke bare for de som ikke har tatt i mot det. Det er også ment for de som har kommet til tro. De trenger det fordi de daglig faller i synd, og derfor stadig har behov for Guds nåde og tilgivelse. Advarselen som gis i teksten handler om dette. Se til at du har din sak i orden med Gud, at du lever i troen på Jesus, slik at du ikke blir latt tilbake den dagen Jesus kommer.

Kanskje er du i en situasjon der forholdet til Jesus har blitt uklart for deg. Kanskje føler du at ordene som er brukt i den norske oversettelsen passer på deg. Du opplever du at du er blitt liggende etter. Du synes ikke du får til å leve slik du burde som en kristen. Du er kanskje trett, og føler at du ikke strekker til. Du har ikke den rette iveren, og du takler ikke det noen kaller "disippelgjøring" så godt som det forventes. Du føler så absolutt at du "ligger etter". Verst av alt, du strever med selve troen. Jeg klarer ikke tro lenger tenker du.

Hva tror du Gud vil si til deg når du er i en slik situasjon? Gud møter deg ikke med harde ord, eller med skjenn. Han sier heller ikke at nå må du ta deg sammen, og få mer fart på kristenlivet ditt. Til deg som sliter både med troen og kristenlivet har han har bare en ting å si, nemlig dette: Løftet om å komme inn gjelder ennå. Jeg setter en strek under de to siste ordene i denne setningen, for at du som leser dette skal legge merke til noe helt bestemt. Løftet om å komme til Himmelen for Jesu skyld, gjelder ennå.

Det Jesus har gjort for å frelse deg blir ikke ugyldig fordi du er sløv, eller fordi du ikke lykkes som kristen. Dette vil Gud at du skal ta til deg, og han vil du skal leve i det, og tenke at det Jesus har gjort da han sonet mine synder, er det eneste som trengs for å bli frelst. Hvordan du enn har det kan du ta det til deg; Løftet gjelder ennå.

Det du advares mot er altså å ikke regne med, eller tro, at dette løftet gjelder deg.

Så blir det gitt enda en advarsel. Den gjelder også ditt forhold til budskapet om frelsen. La oss se nærmere på hvordan teksten taler om dette i vers 2:

"Det glade budskap er forkynt, for oss som for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det".

Hva betyr nå dette, spør du kanskje. Hvordan smelter tro og budskap sammen? Svaret er enklere enn du kanskje tror. Ordet smelter sammen med ditt hjerte ved at du hører og leser Bibelens budskap. Det bør du helst gjøre daglig. Kanskje du har det travelt mange ganger? Det er du ikke alene om. Prøv likevel å ta deg tid med Jesus i bønn, og ved å lese om ham i Bibelen. Da smelter ordet og troen sammen i ditt hjerte, og da bevares du i troen.

Ikke så få kommer bort fra Jesus i vår tid. Det kan skyldes flere forhold. En årsak er nevnt her. Det gjelder noe du kan gjøre noe med. Ta deg tid med Jesus.

Og glem ikke: Løftet gjelder ennå.


Denne teksten ble først publisert i august 2015.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Emne

  Frelse

Skrifthenvisning

  Hebreerbrevet  4: 1-2

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Arne Helge Teigen.
  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
   Ressurser av Arne Helge Teigen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.