Publisert

Gull verdt – materialisme og «levende stein»


Ca leselengde:
8 min

Da et norsk eiendoms-firma skulle velge sitt motto ble det - «verdier som varer». Materielle verdier regnes som varige på samfunnets verdiskala. Et sitat som har blitt stående etter den norske forfatteren Gunnar Heiberg er slik: «Menneskene forgår, pengene består.»

Dette er det materialistiske livssyn. De materielle verdier troner øverst på skalaen. Er livets drivkaft, innhold og mål. Ofte også det eneste som telles til slutt, når tap og fortjeneste skal gjøres opp på verdens verdi-børs.

På vektskålen

Da jeg var gutt, dyrket min far tomater. I det kjølige kjellerrommet der tomatene stod lagret, hadde han en gammeldags balansevekt. Et nøyaktig og kontrollert lodd ble flyttet og justert på den ene siden, og posene med tomat plassert i skålen på den andre. Med armen i balanse på merkepunktet, var vekten funnet.
Apostelen Peter tar oss med inn til et lite oppgjør i livets regnskap. Han legger de materielle verdiene på vektskålen, og sammenligner dem med de verdier som virkelig varer. Hva teller mest? Hva gir oss noe å leve på og for? Hva gir liv?

Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull — som jo lutres ved ild — skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. 1 Pet 1,7

For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. 1 Pet 1,18-19

For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. 1 Pet 1,23

Guds ord, Jesu soningsdød på korset og den levende og prøvde tro på Kristus. Dette er grunnverdier som gjør materielle verdier, sølv og gull, til skrap på den bibelske verdiskala.

Når hjertet blir fullt

Den danske forkynneren og forlagslederen Claus L. Munk stod for litt siden frem i avisen Dagen.  Han beskriver hvordan en seilbåt og penger etter hver ble viktigst for ham. Hvordan materielle verdier ble hovedsaken i hans liv.

«Jeg fikk flere penger mellom hendene, og disse bestemte stadig mer i mitt liv… Problemet var at dette fikk så mye fokus i mine tanker at det ble en avgud.»

Ikke før han ble alvorlig syk, gikk det opp for ham hva som hadde skjedd. Hvordan materielle ting og den tiden han hadde brukt på det, hadde skjøvet Gud til siden. Du kan lese hans fortelling her: Kjøpte seilbåt - drev bort fra Gud.

Levende stein

Vi innledet med et norsk eiendomsfirma. Mange av eiendomsprospektene som apostelen møtte i antikkens verden, hadde nok skapt enorm begeistring hos dagens meglere. Gitt annonsetekster om beliggenhet, arkitektur og påkostet stil full av superlativer om uvurderlige og unike objekter.

I dag ser vi bare rester og ruiner av de gamle palasser og praktbygg. Peter så mer enn ruiner. Han hadde som jøde hatt et nært forhold til Herodes-tempelet i Jerusalem, tre ganger så høy som Klippedomen som står der i dag.

Han møtte antikkens Roma, med Forum Romanum, keiserpalasset og de mange templer og praktbygg. Fikk se uvurderlige kulturskatter på nært hold mens han gikk mellom de romerske byene i imperiet. Fra antikkens praktby, Roma, skriver han så en hilsen til kristne i store vanskeligheter. Til brødre og søstre som lever i et samfunn med en helt annen verdiskala. Ber dem prioritere rett.

Peter legger antikkens påkostede arkitektur og ingeniørers mesterverk på vektskålen. De fint tilhuggede marmorsøyler og ornamenter. Veier det opp mot et annet byggverk. Et byggverk som er vakrere og mye mer fullkomment og verdifullt enn alt han har fått se i antikken.

«Kom!», sier apostelen. Han formelig strekker hånden begeistret ut, og vil ta deg med som den ivrigste guide og veileder. «Kom og se» - den prakt, det kunstverk og den fullkommenhet som han selv har funnet.

De fint tilhuggede steiner og kunstverk av marmor har en alvorlig skavank. De påkostede bygg formet av menneskehender mangler noe helt vesentlig. De er verk av menneskehender. Harde, kalde og bestående av dødt og forgjengelig materiale.

Dit Peter tar deg med finner du noe som er liv. Som er levende og som gir liv. Som gjør levende.

Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud…

… og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. 1 Pet 2,4-5

Vraket av mennesker - utvalgt av Gud

Mange mennesker så dessverre liten verdi i Jesu person og gjerning, også i Peters samtid. Jesus Kristus ble vraket av mennesker, skriver Peter. Grunnen til at de vurderte Kristus som skrap og uten verdi, var at de nektet å tro og komme til ham. De satte sin glede, tillit og tro til helt andre ting. Følte han stod i veien for rikdom, suksess og komfort. At han var en hindring for dem som ville opp og frem, og som søkte å leve i takt med verdiskalaen i tiden.

Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. 1 Pet 2,7

Denne «steinen» har Gud valgt ut. Profeten Jesaja gir oss ord som viser fremover mot Messias som skulle komme. Der får vi dette lagt på vektskålen. Som har den største verdien. Som veier mer enn alt mennesker kunne komme med:

…derfor sier Herren Herren: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke. Jes 28,16

Et åndelig hus

Antikkens Peter fører oss til et praktbygg som han beskriver som et åndelig hus. Det er Guds menighet på jord. Det består ikke i mektige katedraler eller påkostede kirkebygg. Ikke i velsmurte organisasjoner eller velutviklede kirkestrukturer.

Det består av levende steiner. Enkeltmennesker som har funnet liv og blitt gjort levende gjennom troen på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Slike som gjennom å ha møtt den Levende stein, har funnet sin plass i Guds forsamling. Som gjennom Ord, sakrament og et kristent fellesskap, blir oppbygget til et åndelig hus. Som gjennom sin plass i dette huset ved liv, ord og tjeneste er med og bygger og bærer andre.

Apostelen Paulus bruker også bildet på bygning når han skal beskrive Guds menighet. Hjørnesteinen er personen Kristus Jesus. Han er hovedsaken i alt som gjelder Guds menighet. Fundamentet som menigheten er bygget på, er vitnesbyrdet om Ham ved apostlene og profetene, altså Bibelen.

… bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Ef 2,20-21

Hjørnestein - til frelse og evig liv

Når apostelen Peter skriver til oss, har han mange år bak seg som Jesu tjener og vitne. Kanskje tenker han tilbake på en episode som skjedde i Jerusalem ikke lenge etter pinsedag. Sammen med Johannes hadde han møtt en lam person som bad om penger til mat. Peter hadde ikke full konto eller fet lommebok, men noe som var enda mer kraftfullt og rikt - et navn som kunne frelse og reise opp.

Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn — stå opp og gå! Apg 3,6

Han tenker kanskje tilbake på da han selv for aller første gang ble fengslet. Da ble han anklaget for sin virksomhet. Hvordan det han forkynte brøt med tidens verdiskala og hovedfokus.

Da Peter skulle holde forsvarstale for det høye rådet i Jerusalem, kom profetien fra Jesaja frem. Ordene om «steinen» som var blitt til hjørnestein, Jesus Kristus. Den eneste som kan gi oss frelse og evig liv.

… så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde — ved ham står denne mann helbredet for deres øyne.

Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Apg 4,10-12

La oss ta den aldrende Peter på ordet der han sitter i Rom og skriver. Gamle ord fra antikkens verden som smyger seg innpå deg gjennom moderne høyteknologiske virkemidler et par tusen år senere.

Kom til HAM! Kom til Jesus Kristus, den levende og livgivende stein! Kom NÅ!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
8 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  1. Peters brev  2: 4-5

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jan Helge Aarseth.
  Jan Helge Aarseth er gift med Elisa, har fire barn og bor på Vigrestad. Han har vært misjonær i Tanzania og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå arbeider han som pastor i IKF Stavanger (Internasjonalt Kristent Fellsskap).
   Ressurser av Jan Helge Aarseth
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.