Publisert

«I Adam» eller «likesom Adam»?


Ca leselengde:
3 min

Et generelt råd jeg gir til bibellesere er at de leser ulike oversettelser. Om du gjør det, har du kanskje opplevd å støte på bibelvers som betyr helt forskjellige ting i ulike oversettelser? Da kan du være sikker på at du har kommet over et sted hvor oversetteren har måttet ta et vanskelig valg.

I denne serien på foross.no prøver jeg å gi en kort forklaring på mulige grunner for slike forskjeller. Jeg tar utgangspunkt i oversettelsene Norsk Bibel 88/07 (NB88) og Bibel2011 (NO11), men kan av og til kaste et blikk på andre oversettelser.

Hosea 6:7

En litt rar sak i Det gamle testamentet, er hvor lite personen Adam nevnes utenom Bibelens aller første kapitler. Etter 1 Mos 5 er det så å si stilt om Adam, med unntak av en slektsliste i 1 Krøn 1:1. Det eneste unntaket er å finne i Hos 6:7. Dette er også det eneste stedet i hele GT hvor vi finner en referanse til syndefallet. Eller gjør vi egentlig det? For her oversettes det ulikt. NB88 har det som en referanse til Adam og syndefallet:

Men de har brutt pakten, likesom Adam. Der har de vært troløse mot meg. Hos 6:7 – NB88

Slik er det ikke i NO11 (eller NO78 for den saks skyld). Her har man i stedet forstått som en henvisning til et paktsbrudd som har skjedd i byen Adam:

De brøt pakten i Adam, der var de troløse mot meg. Hos 6:7 – NO11

Forklaring

Dette er et av stedene hvor forskjellen handler om forståelsen av en enkelt tøddel. Det gjelder en tøddel i preposisjonen foran navnet Adam – en tøddel som avgjør om det er snakk om den hebraiske bokstaven «K» eller «B». I den overleverte hebraiske teksten finner vi bokstaven «K» og dermed får vi oversettelsen «likesom Adam» (NB88).

På grunn av at neste ledd i verset begynner med ordet «der» («Der har de vært troløse mot meg»), har mange følt at oversettelsen «likesom Adam» skaper en merkelig overgang. Derfor har man, riktignok uten støtte i noen overlevert tekst, foreslått en endring av preposisjon fra «K» til «B». På hebraisk er dette en endring av bokstaven som er så minimal at vi ikke har tilsvarende muligheter i vårt eget alfabet. Det måtte eventuelt være «E» til «F», men selv den endringen er egentlig for stor.

Ved å gjøre denne endringen har man følt at tekstflyten blir mer naturlig og at linjene ble parallelle, slik at begge handler om noe som har hendt et sted – «i Adam» og «der».

Min vurdering

Endringen som er gjort er en forståelig og naturlig endring. Den store svakheten er at den ikke har støtte i noe overlevert materiale. I vanlig tekstkritikk er det en kjøreregel at man gir mest vekt til de lesemåtene som gir mest motstand. Man tenker seg at det er mer naturlig at endringer gjøres for å gjøre teksten lettere og mer flytende enn motsatt. Dette er et argument for å beholde forståelsen «likesom Adam».

Et annet argument for dette er at det ordet som i utgangspunktet gjør denne teksten litt klossete å forstå, nemlig ordet «der», i en del poetiske tekster kan forstås mer som et utropsord. Dermed kan man se for seg følgende forståelse av versets andre ledd: «Åh! De var troløse mot meg». Da forsvinner grunnlaget for å endre til «i Adam».

For å gjøre saken enda mer komplisert, kan jeg nevne at King James-oversettelsen (KJV) velger en helt annen vei i dette. De forstår ikke det hebraiske ordet «adam» som et egennavn, men i ordets mer generelle betydning, nemlig «menneske», og skriver: «But they like men have transgressed the covenant». Det samme ble gjort i den gamle greske oversettelsen, Septuaginta. Dette er en like naturlig oversettelse av det hebraiske uttrykket som «likesom Adam». Så her står oversetteren overfor en vurdering av hvordan ordet «adam» i det hele tatt skal forstås her.

Her er med andre ord endringen i NO11 ikke en nødvendig endring. Samtidig sørger King James-oversettelsen for at spørsmålet «Adam hvor er du?» forblir hengende i luften.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Emner

  Bibelen

  Fortolkning

Skrifthenvisning

  Profeten Hosea  6: 7

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.