Publisert

I Guds bilde


Ca leselengde:
2 min

Et av de første spørsmålene foreldrene alltid får er «Hvem ligner han på?»

Eller du har kanskje hørt noen si: «Hun ligner så på sin mor. Ja, har du sett noe så prikklikt! Både ansiktet, måten å gå på og faktene. Ikke vanskelig å se hvor hun kommer fra.»

26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.
1 Mos 1:26-28

Da Gud skulle skape mennesket, ville han gjøre noe som lignet ham selv, «- i sin lignelse». Som et barn av sin far, «i sitt bilde».

Ingen annen skapning ble til slik. Alt det andre var på plass da mennesket steg frem, formet på en spesiell måte fra Guds hånd. En helt ny arverekke ble startet da Gud samlet jordens støv, og blåste livets ånde i det. «En levende sjel».

  • Adam. 1 Mos 2:7
  • Eva. 1 Mos 2:18-22

To levende personer. Både Det gamle og Det nye testamentet forutsetter at de er historiske personer som virkelig har levd. Ikke bilder, legender eller myter, men like virkelige som oss selv.

Hva betyr det så at vi ble formet «i Guds bilde»?

Når Gud gjorde mennesket i sitt bilde var det ikke en kopi av ham selv som ble skapt. Vi ble skapt «lite ringere enn Gud» leser vi i Salme 8, men ikke identisk med Ham.

Det var ikke det fysiske som ble avbildet. Jesus sier at «Gud er ånd» Joh 4:24 Det var heller noe av Guds vesen, hans egenskaper og personlighet som ble lagt ned i oss.

Da Gudsbildet skulle formes i en levende skapning på jorden, skapte han dem «til mann og kvinne». Likeverdige. Gjensidig avhengige. Skapt til det mest intime fellesskap som finnes. Ekteskapet mellom mann og kvinne. Forening så total at Bibelen omtaler det som «ett kjød» 1 Mos 2:24 Matt 19:5-6

En forening som er et bilde på Gud, den treeninge Gud som er ett.

Husk, du er skapt i Guds bilde!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  1. Mosebok  1: 26-28

Serie

  Om å se seg selv i speilet.

  Skapt unik

  I Guds bilde (vises nå)

  I mors liv

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jan Helge Aarseth.
  Jan Helge Aarseth er gift med Elisa, har fire barn og bor på Vigrestad. Han har vært misjonær i Tanzania og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå arbeider han som pastor i IKF Stavanger (Internasjonalt Kristent Fellsskap).
   Ressurser av Jan Helge Aarseth
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.