Publisert

Josef Jesu jordiske far og hans oppdrag


Ca leselengde:
6 min

Bibelfortellingen og kirkehistorien

Dagens dato, 19. mars, er fra gammelt av minnedagen for Josef, Marias mann og Jesu juridiske og jordiske far. Det er sikkert ikke tilfeldig at man la Josefs dag så tett opp til Marias budskapsdag – som jo feires den søndagen som kommer nærmest 25. mars, altså ni måneder (ett svangerskap) før jul.

Maria budskapsdag feires vanligvis den søndagen som kommer nærmest 25. mars, men alltid før Palmesøndag. Midt i fasten og forberedelsen til påske, har kirken helt siden 700-tallet unnet seg en festdag, der man feirer at Jesus ble unnfanget. Så når vi synger at «julen varer helt til påske», så er det faktisk helt sant!

Vi kan og skal aldri skille krybben og korset. Det passer seg at vi i forberedelsen til påske også setter av en dag til å rette blikket mot julefesten.

Men tilbake til Josef. I tillegg til 19. mars, som har tradisjoner helt tilbake til 1000-tallet, er også 1. mai i den katolske kirke en minnedag for Josef. Den ble innført for å erstatte 1. mai og arbeidernes dag med noe litt mer kristelig og hvem er vel en bedre representant for arbeiderne og håndverkerne enn Josef?

I Bibelen kalles han for «tømmermannen», Jesus er «tømmermannens sønn».

På gresk står det «tekton». Det er et ord som noen steder brukes om en som arbeider med å bygge ting i tre, men det kan også brukes mer generelt om en håndverker, uten at det sier så mye om byggematerialene. Vi kan også gå ut fra at han var en fattig mann, for når Josef og Maria bærer fram sin offergave i templet etter at renselsestiden etter fødselen er over, bærer de fram fattigmannsofferet – dueunger eller turtelduer (Luk 2:23-24).

Det er noe paradoksalt over dette, for Josef er av Davids slekt. Han er etterkommer etter ingen rikere enn Salomo.

Josef forsvinner ut av historien etter episoden i templet da Jesus var 12 år og forsvant for dem. Etter det hører vi ikke mer fra ham. Tradisjonelt har man derfor antatt at Josef døde en gang i det vi kan kalle de tause årene i Jesu liv – de årene vi ikke vet noe om.

Marias graviditet fra Josefs perspektiv

I Matteus 1 kan vi lese teksten som forteller om engelens møte med Josef:

18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. 19 Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: 23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel– det betyr: Gud med oss. 24 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone 25 og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.
Matt 1:18-25

Jeg har lurt på hvordan det må ha vært for Josef. Ut fra teksten i Lukas 1, ser vi at Maria bare noen dager etter englebesøket reiste til sin slektning Elisabeth og ble der i tre måneder (Luk 1:56). Se for deg Josef i dette. Etter tre måneder kommer Maria, hun han skal gifte seg med, tilbake og så viser hun seg å være gravid. Jeg ser for meg samtalen mellom dem:

  • Hva, er du gravid? Har du funnet en annen?
  • Eh, nei, du ser, det er Den hellige ånd som er faren.

Man skal vel lete lenger etter en tynnere unnskyldning.

Josefs oppdrag og Herrens frelse

I og med at Josef søker å skille seg fra henne i stillhet, forstår vi at han ikke tror noe annet enn at hun har vært utro. Men han vil gjøre det i stillhet for ikke å føre skam over henne. Og det er slike små bemerkninger som gjør at Josef til alle tider har blitt løftet fram som et forbilde på det å være rettferdig, vennlig, verdig og fornuftig. Han framstår som helstøpt.

Men så får han altså besøk fra en Herrens engel og han får vite at barnet faktisk er helt spesielt. Og ikke minst får han denne flotte hilsenen fra engelen:

Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1:21

Dette blir Josefs oppgave. Han skal få gi ham navnet Jesus. Det var vanligvis faren som hadde siste ord da et barn skulle få sitt navn. Så når han får dette lille oppdraget, får han på kjøpet jobben med å være en far for Jesus. Og det gjør Josef. Han tar først vare på Maria og sørger for henne. Deretter tar han vare på sin lille familie og får dem i sikkerhet fra Herodes’ soldater.

Det skjedde i samme natt som han fikk varselet fra Herren om at de måtte flykte (Matt 2:13-14). Josef framstår også som en handlingens mann. Og Jesus ble også tømmermann (Mark 6:3). Josef var trofast mot kallet han fikk fra Herrens engel gjennom hele Jesu oppvekst, og som en god far lærte han opp Jesus i det samme yrket som han selv hadde.

Så på svært mange måter kan vi finne et forbilde i Josef. Og jeg må innrømme at det også setter i sving noen tanker hos meg om det å være far.

Men det aller viktigste er likevel det vitnesbyrdet han fikk bære fram om Jesus, ved at han var lydig mot Herren og ga Jesus det navnet Herren hadde bestemt: «for han skal frelse sitt folk fra deres synder». For navnet Jesus betyr jo nettopp dette, «Herrens frelse». Og på denne måten kobles jul og påske sammen også på Josefs minnedag.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Matteus evangelium  1: 18-25

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.