Publisert

Marta og Maria – To måter å være disippel på


Ca leselengde:
10 min

Luk 10. 38 - 42.

«Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok i mot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Man Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg! Men Herren svarte og sa til henne; Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

Denne teksten handler om søstrene Marta og Maria som fikk besøk av Jesus i sitt hjem. Begge kjente Jesus, og begge trodde på ham. Likevel, de var Jesu disipler på hver sin måte. Det alvorlige er at Jesus bare anerkjente Marias måte å være disippel på. Martha måtte få hjelp, slik at hun kunne bli disippel på samme måte som Maria. La oss se nærmere på  hva forskjellen består i.

Når vi leser fortellingen får vi lett sympati med Marta. Hva var det hun gjorde galt, spør vi? Og -  hvordan ville det gå dersom vi ikke hadde noen som Marta? Hun gjorde jo det som er naturlig for enhver vert eller vertinne. Hun viste gjestfrihet og omsorg overfor Jesus. La oss derfor si det med en gang. Det var ikke galt av Marta å være ivrig i sin tjeneste eller å vise godhet og gjestfrihet. Gjestfrihet var og er en god og viktig dyd i Midt Østen. Det å ha et åpent hjem og ta imot mennesker som er på flukt er man fortsatt flink til i disse områdene. Vi har mye å lære av dette, vi nordboere. Slik var Marta - hun tok imot den hjemløse Jesus Kristus i sitt hus. Jesus måtte få det beste hun hadde når han kom. Derfor var hun travelt opptatt med å tjene ham. Hvorfor ble hun likevel irettesatt av Jesus?

Hva er en disippel?

Skal vi forstå dette rett, er det nødvendig å få klarhet i hva en disippel egentlig var på Jesu tid. Ordet disippel er betegnelse på en person som følger en bestemt læremester. På Jesu tid var det mange læremestere. De ble gjerne kalt rabbier, og disiplene deres fulgte dem både i lære og praksis. Når rabbien  satte seg for å undervise, var det bare en ting som var rett å gjøre for de som var disipler. Det var å sette seg ned og høre. Å ikke gjøre det kan vi kanskje sammenligne med det som skjer i et klasserom. Når læreren underviser, er det ikke riktig av elevene å svinse rundt omkring for å varte opp læreren. Det som forventes er at de sitter ned, hører og gjør notater.

Da Jesus kom inn i Marta og Marias hus kom han nettopp som deres lærer og mester. Han hadde han noe han ville si dem. Det rette å gjøre da, var å innta posisjonen som tilhører. Det gjorde Maria. Marta var derimot travelt opptatt med hva hun skulle gjøre for Jesus mens han satt og underviste. Ja - hun mente til og med at det var hun som gjorde det rette, og hun ba derfor Jesus oppfordre Maria til å hjelpe henne. Hun har latt meg bli alene om å tjene deg, sier hun til Jesus. Da gir Jesus henne en mild irettesettelse. Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.

Det må ha vært underlig for Marta å oppleve at Jesus anerkjente Maria fremfor henne. Maria hadde sannsynligvis lavere status enn Marta. Hun var mindre betydningsfull - likevel er det henne Jesus anerkjenner. Nå er det Marta som har noe å lære av Maria, ikke motsatt.

Med all sin aktivitet hadde Marta kommet inn i et galt forhold til Jesus. Hennes tjeneste var blitt så viktig for henne at det satte hennes forhold til Jesus selv i fare. I tillegg var hun i ferd med å føre Maria inn i det samme forholdet til Jesus som hun selv var kommet inn i. Da griper Jesus inn. Han stanser Marta.

Hva var galt med Marta?

Ikke at hun brukte kreftene sine på å tjene Jesus. Det er ikke galt i og for seg. Problemet var at hun hadde begynt å forholde seg til Jesus på samme måte som hun forholdt seg til alle mennesker hun ellers tok seg av. Jesus gjorde det klart for Marta at dette var galt. I dette ligger egentlig et velsignet godt budskap, som særlig gjelder deg som har hendene fulle, og står i en rik tjeneste der behovene er mange. Må Gud velsigne det du gjør, la oss håpe at du får hjelpe mange. En ting må du likevel ikke glemme midt opp i alt du gjør. Du må ikke glemme at du skal få slippe å forholde deg til Jesus, slik du forholder deg til alle dem du yter overfor. Dersom ditt forhold til Jesus blir identisk med ditt forhold til alle dem du yter overfor, kan ikke Jesus få komme til og være den for deg som han gjerne vil være.

Ditt forhold til Jesus skal være annerledes enn alle andre forhold i livet ditt.

Det var så langt jeg begriper her problemet lå for Marta. Hun var travelt opptatt med å tjene Jesus. Så opptatt av tjenesten var hun, at hun ikke kunne se noe annet i Jesus enn en person som hun måtte ta seg av, hjelpe eller tjene.

Jeg vet at det er mange som har et slikt forhold til Jesus.

Nå må jeg stille med alt jeg har, tenker de. Nå må jeg vise at jeg virkelig elsker Jesus og vil tjene ham. Jesus må ikke få inntrykk av at jeg ikke bryr meg, han må oppleve meg som en som gir absolutt alt.

Være disippel på feil måte

Det er mange som snakker om det å være Jesu disippel for tiden. Vi er for lite opptatt av det, sies det. Men jeg har nok sett at ikke så få av dem som jager etter å være Jesus disippel har kommet inn i en situasjon der de strever og har mye tungt å bære. Deres forhold til Jesus har endret seg. Jesus har blitt en som de må slite for, en de må gjøre opp regnskap for, en de har dårlig samvittighet overfor. For noen har dette gått veldig langt. Noen har blitt redde for å møte Jesus. Tenkt om han kommer igjen i morgen. Har jeg alt mitt i orden da?

Har du det slik med Jesus er det veldig alvorlig. Det er antageligvis verre med deg enn det var for Marta. Dersom du ikke kan se noe annet i Jesus enn en Herre som dømmer deg, er ditt forhold til Jesus galt - du har et forhold til ham som ikke frelser deg.

Hva har Jesus å si til deg? Jo han sier det samme som til Marta: En ting er nødvendig. Mer nødvendig enn noe annet. Ikke at du tjener Jesus, men at han får være den han vil være for deg. Han vil tjene deg og ta seg av deg. Når han kommer, og når du møter ham i bønn, er det ikke for at du skal bli anklaget for alt hva du ikke har greid å gjøre. Når Jesus har noe å si, slik han hadde den gangen han besøkte Marta og Maria, er det riktig av deg å sette deg ned og høre på ham.

Ja - Jesus har virkelig noe å si til deg.

Han vil at du skal forstå, at når det gjelder ditt forhold til ham, så skal ikke dine gjerninger eller prestasjoner trekkes inn. Jesus vil ha deg. Han har gjort alt det som er nødvendig for at du kan kalle deg et Guds barn. Han har gjort opp og betalt for alt det du skylder Gud. Han har sonet for dine synder, for dine fall, for alt som har gått galt i ditt liv, og for alt som du føler deg anklaget for.

Åndelig fare

Jeg tror Marta egentlig hadde det rett med Jesus. Men - hun var i fare. Hun var i ferd med å glemme hva Jesus ville være for henne. Slik kan det kanskje også være med deg. Du har blitt så opptatt av hva du skal gjøre for Jesus at du føler deg som tjener i stedet for barn. Da vil Jesus minne deg om dette og innby deg til å hvile hos ham på ny.

Det er nok noen som har det verre en Marta. De kjenner Jesus bare som Herre, og ikke som frelser. For noen år siden leste jeg en blogg - skrevet av en ung mann. Han skrev at han så gjerne ville være en kristen - og han prøvde alt han kunne for å være en god disippel. Men han kom til kort. Jo mer han forsøkte å tjene Jesus jo mer vokste det frem en indre frykt og angst for Jesus i ham. Han følte at han aldri strakk til.

Den mannen kjente ikke Jesus. Han hadde ikke sett hvem han er og hva frelsen består i. Jeg har møtt noen slike som ham. Da jeg var i Peru som misjonær, kom en til meg og sa; jeg er med i aktivitetene. Driver ungdomsarbeid og søndagsskole, men jeg har ingen ro i meg. Jo mer jeg forsøker å gjøre for Jesus, jo mer synes jeg at jeg mangler. Leser du Bibelen spurte jeg. Jo han gjorde det. Hvordan leser du da? Leser du for å finne svar på hva du skal gjøre for Jesus? Ja- selvfølgelig gjorde han det.

Hva Jesus er for deg

Jeg visste ikke hva jeg skulle si til min unge venn i Peru. Men så sa jeg; Nå skal du slutte å lese Bibelen for å finne svar på hva du skal gjøre for Jesus hele tiden. Søk heller svar på hva Jesus har gjort for deg.

Da gikk evangeliet plutselig opp for ham. Nå forstår jeg det, sa han til meg. Jesus har gjort alt det Gud krever av meg. Han har gjort det i stedet for meg.

Dette er sant også for deg som leser dette. Alt det Jesus gjorde, det gjorde han i stedet for deg. Han tok dommen over dine synder. Med det tok han bort alt som skiller deg fra Gud. Hva skjer når du hører dette og tror det? Da blir ditt forhold til Jesus helt annerledes enn før. Du blir barn, ikke bare en tjener, og det blir om å gjøre for deg å leve i troen på Jesus som din frelser og veileder. Det fører til at hele din person endres innenfra. Dine gjerninger blir preget av Jesus, og du blir virkelig til hjelp for andre.

Maria har valgt den gode del, som ikke skal tas fra henne, sa Jesus.

Den gode del er budskapet om hva Jesus er og har gjort for deg.

 

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
10 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  10: 38-42

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Arne Helge Teigen.
  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
   Ressurser av Arne Helge Teigen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.