Publisert

Om å se seg selv i speilet. Er der egentlig noen forskjell på mennesker og dyr? Hva betyr det at mennesket er «skapt i Guds bilde»?


Ca leselengde:
2 min

Du har sett deg selv i speilet mange ganger. Da ser du deg selv, eller rettere sagt, bilde av deg selv akkurat slik som du er.

Mennesket var skapt til å avspeile Guds eget bilde. Der kunne en se og møte noe av Guds eget vesen, og hans egenskaper kom til syne.

26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.
1 Mos 1:26-28

La oss i noen punkter se på noe av dette gudsbildet i det skapte mennesket:

  • Du har en personlighet, ett «JEG», som tenker, føler og forstår. En selvbevissthet om deg selv, og hvem du er. Dette er også en bevissthet til å erkjenne Gud, og å erkjenne verden. Salme 42,3
  • Du er et speilbilde av Guds treenighet og enhet gjennom ånd, sjel og legeme. 1. Tes 5 23 Denne enheten ser vi også er gjenspeilet i ekteskapet mellom mann og kvinne som «et kjød».
  • Du har en udødelig sjel. Pred 12,7, Esek 37,13-14,  Joh 5,28-29 og Åp 20,12-13.
  • Mennesket ble fra begynnelsen av skapt uten synd. 1 Mos 1,31.
  • Du ble gitt en skaperevne som gjorde at du kunne finne opp nye ting. Hele vår historie og utvikling er et bevis på denne evnen. Bruk bare PC-en som eksempel, så vil du se hvordan ting utvikles og forandres. Dagens PC har en kapasitet til å utføre ting som man bare får 5 til 10 år siden måtte si, «Dette lar seg ikke gjøre.»
  • Du ble gitt en innebygd moralsk evne til å kunne skille mellom godt og vondt. Det som kalles samvittigheten. Rom 2,14-15.
  • Du har forstand eller intellekt, som er evnen til å forstå og få innsikt. Job 28,12-28, Dan 2,21 og 2. Tim 2,7.
  • Du har fått et språk. Det er evnen til å uttrykke tanker og ideer, og samtale med andre. Jesus kaller seg selv for «Ordet». Joh 1,1-3 og Åp 19,13.
  • Vi reflekterer Guds karakter gjennom vår kjærlighet, tålmodighet, tilgivelse, godhet og trofasthet. Gal 5,22.

Moses møtte Gud på Sinaifjellet. Da «skinte» ansiktshuden fordi Han hadde talt til ham. Hans speilet Guds herlighet. Se 2 Mos 34,28-35.

Husk at nettopp du ble skapt som et speil til å reflektere Guds herlighet og ære.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Emne

  Gud Skaper

Skrifthenvisning

  1. Mosebok  1: 26-28

Serie

  Om å se seg selv i speilet. Er der egentlig noen forskjell på mennesker og dyr? Hva betyr det at mennesket er «skapt i Guds bilde»? (vises nå)

  Skapt unik

  I Guds bilde

  I mors liv

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jan Helge Aarseth.
  Jan Helge Aarseth er gift med Elisa, har fire barn og bor på Vigrestad. Han har vært misjonær i Tanzania og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå arbeider han som pastor i IKF Stavanger (Internasjonalt Kristent Fellsskap).
   Ressurser av Jan Helge Aarseth
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.