Publisert

REBEKKA: Den gudfryktige gjeterkvinnen Kvinnene i Bibelen - de glemte Jesusforbilder


Ca leselengde:
5 min

Rebekka var en gudfryktig kvinne, og et av Bibelens tydeligste bilder på «Kongesønnens brud - de frelste mennesker».

Hun ble Isaks kone og mor til Jakob og Esau, og en av Israels stammødre. Det var vanlig å gifte seg innad i familiene, og slik også med Rebekka. Hun var barnebarn til Abrahams bror, Nakor (1 Mos 22:20-23). Isak gifter seg altså med sin onkels barnebarn, eller sin fetters datter, om du vil. Hun blir faktisk tremenning til sine egne barn …

Du leser om henne mest i 1 Mos 24 og utover. Hun nevnes bare èn gang i NT (Rom 9:10).

Navnet Rebekka betyr «vinnende, sjarmerende, fortryllende», men også «en som fanger og lurer». Hun levde opp til begge betydningene, men på en god måte.

Rebekka var meget vakker, på samme måte som Sara (1 Mos 24:16). Samtidig vokste hun opp som gjeter. Hun var nederst på rangstigen i sin familie.

Legg merke til at det alltid er slike Gud velger (1 Kor 1:26-29). Parallellen til David er åpenbar, som også var gjeter da han ble valgt av Gud. Rebekka var den laveste tjener, men samtidig snill, hjelpsom, modig og en dyktig leder. Igjen mange likheter med David.

Rebekka kommer på banen da Abraham var ca 140 år gammel. Han ble 175 år, så de fikk 35 år sammen som svigerfar/svigerdatter. Rebekka møtte aldri sin svigermor Sara.

Abraham ville finne en kone til sin sønn Isak, som var 40 år og ugift. Det var uaktuelt å finne en kone fra et annet folk, så Abraham sendte sin tjener Elieser tilbake til Mesopotamia, der han selv hadde kommet fra, for å hente en fra sin egen familie. Å ta en kone fra nabofolkene ville medføre at man innførte avgudsdyrkelse i leiren.

Like uaktuelt var det å føre sønnen Isak tilbake til Mesopotamia (1 Mos 24:5-8). Det er et bilde på hvordan verden skal vinnes for Kristus. Det er ikke Jesus, eller vi, som skal bli lik verden for å vinne verden. Det er mennesker som skal vinnes ut av verden (Gal 1:4, Rom 12:2, Hebr 13:13).

At Abraham ville lage til bryllup for sin sønn er en parallell til Jesu lignelse om kongesønnens bryllup (Matt 22:2-4). Abraham er som Gud Fader, og Isak er som Jesus, Guds sønn. Elieser, tjeneren som styrte alt og som skulle reise for å finne bruden, er som Den Hellige Ånd som alltid fører de frelste til Jesus (Joh 15:26; 16:4). Og Rebekka blir forbilde på bruden som får høre om brudgommen, og som svarer ja - kun på grunn av budskapet.

Rebekka og Elieser møtes ved kilden i Rebekkas hjemby. Et bilde på at Guds Ord er vår kilde der vi får våre møter med Gud.

Når hun fikk høre om Guds kall, om Isak og om arven etter Abraham, da sa hun ja. Slik er det også med enhver som blir frelst. Vi tror på Jesus, enda vi ikke har sett ham. Vi elsker Jesus, enda vi ikke har kjent ham. Vi fylles av glede over Himlenes rike, enda vi ikke har nådd dit ennå (1 Pet 1:8-9). Det er budskapet, Guds Ord, som gir oss troen, kjærligheten og gleden.

Isak var 40 år da han giftet seg med Rebekka. Hun var nok en del yngre, men vi vet ikke hvor mye. De elsket hverandre fra første øyeblikk, slik det også er mellom Frelseren og den frelste (Høys 4:9 og Åp 19:7).

Slik som Sara, var Rebekka barnløs. Det tok tyve år før Jakob og Esau ble født, og det skjedde etter at Isak hadde bedt. Isak var da 60 år gammel. Kanskje kan det fortelle oss at vi også er åndelig ufruktbare fra naturens side, og kan ikke klare å føre mennesker til Jesus. Det er noe Jesus må gjøre gjennom oss som et bønnesvar. Her er alder ingen hindring.

Rebekka viste i hele sitt liv en stor og forbilledlig tro på Gud. Da hun ble gravid ble det klart at hun bar på tvillinger. Hun merket også at de støtet mot hverandre i mors liv på en måte hun fant merkelig. Hun spurte Gud om dette. Det er eneste riktige veien å gå når vi undres på noe som skjer oss i livet.

Hun fikk svar. Tvillingene er to folk, som vil stå mot hverandre, og der den som fødes sist skal herske over den som fødes først. Dette svaret om Guds vilje for sønnene sine, husket Rebekka resten av sitt liv.

Da tvillingene var blitt voksne, selger Esau sin førstefødselsrett til Jakob for et måltid mat (1 Mos 25:27-34). Det er mulig at både Rebekka og Isak visste om dette.

Det kom så noen uår med hungersnød, og Isak flyttet hele flokken til Gerar, der filisterkongen Abimelek bodde. Her gjør Isak samme feil som Abraham gjorde. Han fryktet for sitt liv fordi Rebekka var så vakker, og løy om at de var søsken. Dette ble avslørt (1 Mos 26:7-11).

Da Esau ble 40 år, giftet han seg med to hettittiske kvinner. Dette ble til sorg for Rebekka og Isak, antagelig fordi de så at Esau valgte bort Gud i sitt liv (1 Mos 26:34-35).

Så gikk mange år, og tvillingene var blitt 86 år. Isak ville gi velsignelsen videre. Isak var da 126 år, men levde til han var 180.

Isak ville gi arven til Esau, den førstefødte. Rebekka husket hva Gud hadde sagt for 86 år siden, og ble arkitekten bak lureriet som skjedde da Isak ble lurt til å gi velsignelsen til Jakob.

Det er den gudfryktige Rebekka som gjør dette, for hun visste at Gud utvelger etter nåde og ikke gjerninger (Rom 9:10-20).

Rebekka viste sin gudfryktighet også videre. Hun ba Jakob om å reise til Mesopotamia for å finne seg en kone, slik hun selv ble hentet derifra (1 Mos 27:43-46; 28:1-5).

Vi vet ikke hvor gammel Rebekka ble, eller hvordan hun døde. Men vi vet hun har evig liv.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  1. Mosebok  24: 15-67

Serie

  EVA: Den første som fikk høre løftet om en frelser

  SARA: Mor til alle Guds barn

  HAGAR: Kvinnen som ble sett av Jesus

  REBEKKA: Den gudfryktige gjeterkvinnen Kvinnene i Bibelen - de glemte Jesusforbilder (vises nå)

  LEA: Hun som elsket uten å bli elsket tilbake

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Rolf Lavik.
  Rolf er gift med Grete og sammen har de tre barn. Han arbeider som områdearbeider og forkynner i NLM og har tidligere vært lærer på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Rolf er også brannmann, og driver brannvernfirma, samt virksomhet knyttet til reiseliv og opplevelser i sin hjembygd Namsvatn,
   Ressurser av Rolf Lavik
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.