Publisert

Salig er den som finner Visdommen og vinner forstand! Om Salomos ordspråk og hva den sier om Visdommen


Ca leselengde:
4 min

Salomos ordspråk er én av tre bøker i det gamle testamentet i Bibelen som blir kalt visdomslitteratur. De to andre bøkene er Forkynneren og Job.

Salomos ordspråk vil øke leserens og lytterens kunnskap og visdom. Helt fra første kapittel kommer dette tydelig frem:

Ordspråk fra Salomo, sønn av David og konge i Israel.

     Til å gi kunnskap om visdom og formaning,

          til å forstå forstandige ord,

     til å ta imot formaning som gir innsikt

          om ærlighet, rettferd og rett,

     til å gi uvitende vett

          og den unge kunnskap og omtanke.

     Den vise skal lytte og øke sin lærdom,

          den kloke lære å bruke sin tanke

     så han forstår ordspråk og bildetale,

          vismenns ord og gåter.

     Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap,

          de dumme forakter formaning og visdom. Ordsp 1:1-7

Salomos ordspråk vil ikke at leseren bare skal få noen fornuftige tanker. Men gi visdom og kunnskap til et sannere, bedre og rettere liv.

Veien til visdom går gjennom gudsfrykt. Den som frykter Herren blir visere. Gudsfrykt betyr ikke angst for Gud, men ærefrykt og dyp respekt for han som har all visdom. Visdommen kommer når man lytter til ham og grunner over hans ord. Det er forskjell på gudsfrykt og gudsangst. Jesus sier «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» Gudsfrykt gjør ydmyk og lærevillig, men gudsangst låser og skaper avstand til Gud. Derfor står det i ordspråkene kapittel 3:

  Salig er den som finner Visdommen

          og vinner forstand!       

    For mer er hun verdt enn sølv,

          hun gir bedre vinning enn gull.

    Hun er mer verdifull enn perler,

          av alle dine skatter er ingen som henne.

    Langt liv holder hun i sin høyre hånd,

          i sin venstre rikdom og ære.

    På veiene hennes er det herlig å vandre,

          alle hennes stier fører til fred.

    Et livets tre er hun for dem som holder fast ved henne,

          lykkelige er de som støtter seg til henne. Ordsp 3:13-18

Her blir Visdommen beskrevet som en dame. Visdom på gresk er «Sofia».

Den som finner Visdommen er salig står det. I det norske dagligspråket brukes ikke «salig» så ofte, men det er et uttrykk som inneholder «salig» som fortsatt brukes i dagligtalen. Det er «han/hun ble rent salig». Da betyr det «svært lykkelig». Det er ikke en overfladisk lykke, men en dyp lykke. Slik er det også med den som finner Visdommen, den finner en dyp lykke.

Visdommen er mer verdt enn noen materiell gode og hun holder langt liv og rikdom og ære i sine hender. Går man på Visdommens vei fører denne til fred.

Det står mye i Bibelen om å vandre på veier. Vandrer man på Herrens veier betyr det å følge hans bud og holde seg til ham. Å vandre på Herrens vei og Visdommens vei er det samme. Visdommen er ikke en upersonlig kraft, men en Guds egenskap. Visdommens kilde er Herren.

Holder man fast ved Visdommen er hun et livets tre. Livets tre står det også om i Edens hage. Det var to trær som skilte seg ut i hagen. Adam og Eva spiste ikke av livets tre, men av kunnskapens tre og ble forvist fra hagen. De ble også forvist fra livets tre, men søker man Herrens visdom blir Visdommen et livets tre for den som gjør det.

I Salomos ordspråk kapittel 1 står det:

   Den uvitende vender seg bort og mister livet,

          dåren er sorgløs og går til grunne.

    Men den som hører på meg, bor trygt,

          i ro uten redsel for noe ondt. Ordsp 1:32-33

Ordspråkene sier det er to måter å forholde seg til Visdommen på. Den ene hører og lærer av Visdommen, den andre gjør det ikke.

Ordspråkene knytter mange løfter til den som lytter til Visdommen. Den får et langt liv, rikdom og ære. Det er ofte slik at vise personer tar gode valg og det gir dem et godt liv, men det er ikke alltid slik. Det finnes mange personer som holdt seg til Herrens visdom som døde tidlig eller opplevde mye motgang i livet. I Bibelen finnes det mange eksempler på slike personer. Hva skal man tenke om det?

Det er her de to andre bøkene i visdomslitteraturen utvider bilde. Forkynneren har en mer kritisk stemme til tilværelsen og begynner med å si at «Alt er forgjeves.» Job er den rettferdige som mister alt han eier og fører oss dypere i hvordan man skal komme til rette med lidelsen i verden. Disse tre visdomsbøkene i Bibelen gir oss visdom inn i mange ulike livssituasjoner og utfyller hverandre.

Salomos ordspråk inviterer til å dykke dypere i Guds visdom. Da passer det å avslutte med ordspråkenes egne ord: Salig er den som finner Visdommen og vinner forstand!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Salomos ordspråk  

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Håvard Høie.
  Håvard Høie er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og arbeider nå som prest i Sandnes. Han er gift med Maria og de har to døtre.
   Ressurser av Håvard Høie
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.