Publisert

Kan vi gjøre større undere enn Jesus?


Ca leselengde:
7 min

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det! Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Johannes 14:12 - 15

Versene vi har lest er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Jesus har mye å si, og her henvender han seg til «den som tror på ham». Han sier noe som ikke bare gjelder for Jesu disipler den gang, men noe som gjelder til alle tider. De som tror på Jesus som sin frelser, skal også gjøre de gjerninger Jesus gjør. Ja - Jesus sier de skal gjøre større gjerninger enn «disse».

Gjøre større gjerninger enn Jesus- i dag?

Det er flere som tror at dette betyr at de som tror på Jesus skal gjøre større undere enn ham. Dette er en lære som har fått vind i seilene særlig de siste årene. Jeg spurte en gang en person som trodde dette, om hvem som gjør større undere enn Jesus i vår tid. Vedkommende svarte ved å vise til en fremtredende predikant som har virksomhet over hele verden. Jeg lot meg ikke overbevise av dette svaret. For det første er det ingen som kan gjøre større under enn det Jesus gjorde. Jesus oppvakte Lasarus fra de døde, han utførte brødunderet, han drev ut demoner og mye annet. For det andre må vi merke oss at det her ikke sies at de som tror på Jesus skal gjøre større undere enn ham. Det står at de skal gjøre større gjerninger «enn disse».

Hva betyr det at de som tror på Jesus skal gjøre større gjerninger enn de Jesus viser til i denne teksten? For å svare på dette spørsmålet er det viktig å ha klart for seg at Johannesevangeliet brukes et helt bestemt ord når det tales om Jesu undere, nemlig det greske ordet semeion. Dette ordet er oversatt med tegn i vår Bibel. Johannes bruker det ganske konsekvent om brødunderet, om da Jesus gjorde vann til vin, og da han oppreiste Lasarus fra de døde. Men - det er ikke ordet semeion som benyttes i Johannes 14:12. Her benyttes det greske ordet ergon, og det har en videre betydning. Det betyr gjerninger generelt, og kan omfatte både undere og andre gjerninger. Dette gir oss litt hjelp til å forstå hva slags gjerninger Jesus sikter til når han sier at de som tror på ham skal gjøre det som er større.

Det er forskjell på viktighet!

Det er også viktig å være klar over at Bibelen rangerer de gjerningene Jesus og hans disipler gjør. Det skjelnes mellom større og mindre betydningsfulle gjerninger. Bibelord som viser en slik rangering finner vi for eksempel i Joh 5: 20 ff, der Jesus sier følgende: «og han (Faderen) skal vise ham (Jesus) større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere». Dette blir sagt i en situasjon da Jesus nettopp har helbredet en person som var lam. (Joh 5:1- 16). Sammenhengen i teksten viser oss at de større gjerningene Jesus taler om her, er de som gir mennesker frelse fra Guds dom, og nytt liv Joh 5:24- 25.

Dette viser oss noe som er veldig viktig. I Guds målestokk er ikke helbredelse det største. Det største under som kan skje med et menneske er at det blir frelst ved troen på Jesus Kristus. Jesu hovedgjerning er nettopp å frelse. Helbredelser av blinde, lamme og spedalske var nok store gjerninger, men at noen kommer til tro, og går fri fra Guds dom er altså enda større. Mon tro om det ikke er en slik rangering av gjerninger som ligger til grunn for det Jesus sier i Joh 14:12? Jesus taler jo om de gjerninger som er størst, han sier at de som tror på ham skal gjøre nettopp disse gjerningene, og det største som kan skje er jo nettopp at mennesker blir frelst.

Så må det føyes til at uttrykket «større gjerninger» nok også har en betydning som går ut over det som er sagt til nå. Ordet større sikter til omfang, og vi får enda bedre forståelse av hva saken dreier seg om når vi ser Jesu ord i lys av det som snart skulle skje med ham. Jesus nærmer seg slutten av sin tjeneste. Han skal snart føres frem for Pilatus og dømmes til døden. Han skal snart lide som vår stedfortreder på et kors. Han skal ta bort alt som skiller mennesker fra Gud og fullføre Guds frelse for alle mennesker. Jesu frelsesgjerning var ikke bare tiltenkt hans eget folk, men alle mennesker. Etter Jesu oppstandelse skulle budskapet om frelsen forkynnes langt ut over Israels grenser. Også derfor kalles disiplenes gjerninger større enn de gjerninger som ble gjort før Jesu oppstandelse.

Troen på Jesus er faktisk det største under

Det blir mer og mer klart for meg at mye skal til for at mennesker som lever borte fra den kristne tro i vår tid kan bli omvendt. Ja, av og til tenker jeg at dersom et menneske blir omvendt og kommer til tro på Jesus, så har det skjedd et under som er mye større enn en hvilken som helst helbredelse. Bibelsk etikk og bibelsk lære blir mer og mer problematisk for moderne mennesker. Det moderne menneske har ingen forståelse for at det skal gjøre regnskap overfor Gud for sine synder. Det synes at det er komplett umulig å tro eller godta at det finnes to utganger av livet, og de føler ikke behov for en frelser som har gjort opp for alle deres synder.

Mer enn en gang har jeg spurt meg selv hva som skal til for at et moderne menneske som har en avvisende innstilling til den kristne tro likevel kan bli omvendt og komme til tro. Mitt svar er at Gud må gripe inn. Han må overbevise moderne mennesker om at han finnes, han må vekke deres samvittighet opp slik at de blir bekymret for seg selv og sin evige fremtid. Han må overbevise dem om at de en gang skal gjøre regnskap for Gud. Han må gjøre det under som består i at de blir overbevist om at de står overfor Gud som syndere.

Når et menneske likevel blir overbevist, kommer til tro og blir frelst - da har det skjedd et under. Ja - det største under som kan skje. Du som kjenner mennesker som lever borte fra Gud vet at dette er sant. Du har nok bedt til Gud mer enn en gang for disse - samtidig spør du er det overhode mulig at de kan bli frelst?

For vi kan be for dem!

Til deg som har det slik har jeg et svar å gi ut fra denne teksten. Det er ikke bare du som er bekymret for dem du ber for. Jesus bekymrer seg også. Han som ikke vil noe annet enn at du og dine nærmeste skal bli frelst sier at du skal få be til ham for dem du tenker på. Hva som helst dere ber om i mitt navn vil jeg gi dere, sier Jesus. Dette betyr at vi skal få be Jesus om frelse for dem vi bekymrer oss for. Å be i Jesu navn er også å overlate sin sak til Jesus, det er å regne med at Jesus gjør det som hans navn egentlig betyr. Egennavnet Jesus betyr han som frelser - og å be i hans navn er derfor nettopp å be om frelse for seg selv og andre.


Denne teksten ble først publisert i mai 2016.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
7 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  14: 12-15

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Arne Helge Teigen.
  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
   Ressurser av Arne Helge Teigen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.