Publisert

Selvtenkt & veltenkt – humanisme og kristentro


Ca leselengde:
8 min

I forrige artikkel, Gull verdt - materialisme og "levende stein",  lot vi apostelen Peter veie materielle verdier opp mot de verdier som virkelig varer. Vi  så at materialismen kom til kort. Denne gangen lar vi ham legge et annet livssyn på vektskålen. Det heter humanisme. 


Humanismen setter mennesket i sentrum, og opphøyer mennesket selv til den øverste normgiver. I følge dette livssynet, er det vi som bestemmer hva som er rett og godt, sant og gyldig. Vi kan helt på egen hånd tenke ut hva som er livets fundament, og selv lage vår verdiskala som grunnlag for holdninger, liv og handling.

Hovedsaken er altså de tanker, holdninger og det sinnelag som vi selv har, eller har blitt enige med andre om. Stefan Gustavsson har skrevet et viktig innlegg om humanisme og kristen tro, og kalt det «To uforenlige livssyn». (Klikk på linken for å lese innlegget på dagen.no)

Tenke og tro annerledes

Vi går tilbake til tiden like etter pinsedag. Da talte Peter for folket, og sener til lederne i Jerusalem. En lam mann var helbredet, og hadde kommet til tro på Jesus. Dette kom på kollisjonskurs med de meninger og tanker som de ledende i Jerusalem hadde.

Til disse formidler apostelen Peter det sanne fundamentet for tro og liv. Han ber dem tenke og tro annerledes enn det de gjør, snu om og gå en ny og sann vei.

Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet,… Apg 3,19

Dette handler ikke om hva vi selv kan gruble oss frem til, eller hva som allment akseptert. Apostlen viser til noe helt annet enn vår egen tanke og fornuft. Til et mer solid fundament og «hjørnestein». Noe som vi som mennesker må vende oss om til, og bygge på.

En grunnvoll lagt av Gud selv gjennom sin sønn Jesus Kristus, og åpenbart oss gjennom profetene og apostlene.

10 ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde — ved ham står denne mann helbredet for deres øyne.  11 Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Apg 4,10-11

Ikke kløktig uttenkte eventyr eller ved menneskers vilje

Når apostelen Peter mange år senere skriver sine to brev, går han inn på dette igjen. Det var ikke egne tanker eller forestillinger som var bakgrunnen for historien om Jesus, og om hans død og oppstandelse. Det var sannheten slik den virkelig skjedde. De var bare øyenvitner til det hele.

For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. 2 Pet 1,16 

Om dere har problemer med å stole på en fisker fra Galilea, så gå da til det Gamle Testamentet, sier Peter videre. Der møter dere samme trygge fundament, som viser oss Messias og Guds frelsende hånd.

Det kom ikke til oss gjennom «menneskers vilje», ved våre tanker, forestillinger og vurderinger, men ved Den Hellige Ånd, ved Gud selv, sier Peter.

20 For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.  21 For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd. 2 Pet 1,20-21

Troende og tenkende mennesker

Nå krever ikke kristen tro at vi skal legge tankene og intellektet vårt til sides. Tvert imot. Vi skal søke, lete og tenke. Den gamle professoren, Sigurd Odland, dedikerte sine bibelkommentarer til «troende og tenkende mennesker». En tabloid verden trenger de dype og velbegrunnede tanker og resonnement.

En gammel mann passerte 100-års skillet, og dette ble selvsagt markert ved ordførerbesøk og oppslag i lokalavisen. Da avisen spurte ham om han hadde oppskriften på et langt liv, så nikket han bekreftende, og sa at det hadde han. Da de videre lurte på om han kunne dele denne hemmeligheten med leserne, så ville han det også. «Jeg har pustet!», sa hundreåringen.

Dette synes like så selvsagt som når den franske grunnleggeren av moderne filosofi og matematikk, René Descartes, skal begrunne menneskets tilblivelse. «Cogito ergo sum» - «Jeg tenker, altså er jeg

Vanskeligheten kommer når vår tanke blir opphøyet til gud og herre. Mine tanker, min fornuft, min mening, meg selv alene. Allerede fra mennesket tilblivelse har dette ligget oss nær.

Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?...
… dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. 1 Mos 3,1+5

Fra teori og kunnskap til liv

Kanskje puster du nå litt lettet ut, og tenker at du heldigvis står på trygg grunn.

Du er kanskje nokså aktiv i en kristen forsamling. Prøver å lese litt i Bibelen, og be litt inn i mellom. Tenke det som er rett. Mene det som er bra. Hevde og stå for det som er godt, også ut fra bibelordet.

Vi er aller preget av vår tid, og kan la vår egen tanke og intellektet prege oss så sterkt at vi «kan det!», «har fasiten!» og «vet svaret!».

Kristentroen er mye mer enn bare rette og gode svar. Den går langt utover det å eie mye kunnskap. Kristenlivet stikker atskillig dypere enn å ha de rette meninger.

På vektskålen

Den aldrende apostelen tar oss i hånden, søker øyenkontakt og gir oss hjelp til å sortere alt på rette plass. Vil vise oss at våre egne tanker veier for lite på vektskålen. At vårt eget intellekt kommer  til kort i møte med livets mening, innhold og utgang.

Det kan hende at Peter vil legge ikke bare tankene våre på vektskålen, men oss selv også.

I tillegg legger han så det Ordet som blir til evig tid, Herrens ord, i den andre skålen, og måler oss og våre tanker ut fra det.

Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet. 1 Pet 1,25

Lar dette evig ordet legge rettesnoren og retningen. Kaste lys over våre liv, også det skjulte i hjerter og tanker.

Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. 1 Pet 1,13

Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet! 1 Pet 1,22

Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. 1 Pet 2,1

Med "den levende steinen" i skålen

Peters måling og veiing stopper ikke bare med deg. Han fortsetter, og ber om å få legge på noe til - på din side i vekten - «den levende steinen».

Og så følger i Peters brev en beskrivelse av hvordan han er.

22 han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn,  23 han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig,  24 han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.  25 Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. 1 Pet 2,21-25

Det er den rettferdige, hellige, rene, fullkomne, syndfrie, kjærlige, helhjertede, barmhjertige, tålmodige… og lidende, oppstandne og levende Jesus Kristus, Guds sønn.

På det grunnlaget innbyr Peter oss ikke bare til å tenke og mene rett, men til å få et levende fellesskap med han som vil være vår redningsmann og beste venn.

2 Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse  3 — så sant dere har smakt at Herren er god!
4 Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud,  5 og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. 1 Pet 2,2-5

Kom til HAM!

Det er det motsatte av å opphøye seg selv og sine egne tanker. Det motsatte av stolthet og egenkjærlighet. Svaret er å bøye seg inn under Guds tanker, og finne fred og frelse der.

Derfor sier også apostelen;

5 For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.  Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.  7 Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1 Pet 5,5-7


Til slutt et ord om Herrens egne tanker for hver den som tror. Ord til hver den som legger alt sitt, tanker, hjerte, liv og fremtid i Jesu hender. Ikke bare tomme ord eller ønsketenkning , men sanne og virkelige realiteter og planer for ditt liv.

For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Jer 29,11

La dine tanker bli innesluttet  i Guds gode og fullkomne tanker, og hvil i dem!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
8 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  1. Peters brev  2: 1-5

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jan Helge Aarseth.
  Jan Helge Aarseth er gift med Elisa, har fire barn og bor på Vigrestad. Han har vært misjonær i Tanzania og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå arbeider han som pastor i IKF Stavanger (Internasjonalt Kristent Fellsskap).
   Ressurser av Jan Helge Aarseth
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.