Publisert

19 tips til god sommerlesning Anbefalte bøker fra foross.no


Ca leselengde:
11 min

Sommertiden gir for de fleste av oss anledning til annerledes tid. Vi vil anbefale å fylle denne med god lesning! Derfor får du nå gode tips fra noen av oss tilknyttet foross.no til hva du kan kjøpe selv eller for noen titler låne på et bibliotek i nærheten:

Med ønske om en velsignet sommer!

Håvard Høie anbefaler:

Ateistisk andaktsbok – Leif Andersen

Dette er en andaktsbok som prøver å ta ateistiske innvendinger mot den kristne tro på alvor og gi et motsvar. Oppbygningen er som en andaktsbok med en andakt hver dag. Den tar opp tematikker som tro og vitenskap, det ondes problem og synd og nåde.

Jeg likte godt boken, fordi forfatteren tørr å komme med kritiske trosspørsmål og har samtidig gode bibelske svar på disse innvendingene.

Denne passer for alle som er nysgjerrig eller strever med den kristne tro.

Boken kan kjøpes her. 

Brødrene Karamasov - Fjodor Dostojevskij

Boken omhandler tre brødre og deres spørsmål om livet og Gud. Dmitri er eldste bror og er en mann som tenker før han handler. Ivan er mellomste bror og er en grublende ateist. Aljosja er yngste bror, han er from og ydmyk. Det er deres tanker, handlinger og livsløp vi følger i denne boken.

Boka er på rundt 1000 sider og man må jobbe seg gjennom mye av boken. De siste 100 sidene er noe av det beste jeg har lest, men de hadde ikke vært det hvis jeg ikke hadde lest de 900 første.

Dette er boka for deg som liker en klassiker.

Kan kjøpes her. 

Silje Kiil anbefaler: 

Religion on Trial - Cross-Examining Religious Truth Claims av Craig A. Parton

Alle religiøse påstander bør settes spørsmålstegn ved på samme måte som det gjøres i en rettssak. Denne korte men innholdsrike boken stiller kritiske spørsmål til ulike verdensbilder. Hvilket menneskesyn råder i ulike religioner? Kan flere forskjellige religioner lede deg på rett vei? Er kristendommen og dens bibel troverdig? Les, lær og la deg utfordre!

Det som ga meg ekstra mye da jeg leste denne boka, var at jeg avtalte månedlige telefonmøter med en god venn i et land langt borte etter hvert kapittel vi parallell-leste. Å lese boken var en berikelse i seg selv, men å høre min venns betraktninger ga meg en ekstra dimensjon. Bokklubb er en ypperlig måte å holde kontakt med fjerne venner på!

Boken kan kjøpes her. 

Broken - 7 “Christian” rules that every Christian ought to break as often as possible av Jonathan Fisk

Boken med den lange undertittelen tar for seg syv tankebaner som mange kristne nok har eller har hatt, før forfatteren på en overbevisende, bibelbasert og ganske kul måte forteller hvorfor vi skal si nei til «kristne» regler som ikke er fundamentert i Bibelen.

Et eksempel på en av disse reglene er «følg aldri en regel fordi den er fordelaktig for deg NÅ». Boken er skrevet av Jonathan Fisk, en ung og ganske hip amerikansk prest som har timesvis av velfundamentert luthersk bibelundervisning på YouTube.

Boken er frimodig, godt illustrert og rett på sak. Denne er for deg som vil grave litt dypere i kristne tradisjoner - samt lese engelsk.

Boken kan kjøpes her. 

Øivind Ruud Kringstad anbefaler:

Søkte Allah, fant Jesus - Nabeel Qureshi

For en utfyllende omtale av denne se Eva Skipenes lesverdige Grundig om veien fra islam til kristen tro her på foross.no.

I fortellerform blir vi med Nabeel i hans svært personlige reise fra overbevist muslim, via spørrende og undersøkende muslim til gjennomtenkt og grunnfestet kristen. Veldig kort fortalt.

Boken er spesielt sterk på kristen apologetikk i møte med muslimske innvendinger, men også på personlig engasjement av kristne i kombinasjonen evangelisering, ekte omsorg og respekt for medmennesker.

Gjennom Nabeels avgjørende vennskap med sin kristne studiekamerat blir det tydelig at kristen apologetikk må handle om noe mer enn argumenter alene. Jeg likte måten boken vektla begge disse forholdene på. Man rives med i historien!

Kjøp boken her.

Et fritt liv - Simen Tvetereid

Selv om dette ikke er noen kristen bok er den rett som det riktig så oppbyggelig! Simen Tveitereid skriver svært godt i en god blanding av hverdagslige betraktninger fra småbruket ved Kragerø til politisk betente temaer som likestilling, arbeidspolitikk, velferd, lykke og identitet. Et spennende og innsiktsfullt skråblikk på samfunnet og dets utvikling.

Som familie gjorde de et oppbrudd fra et nokså normalt, hektisk byliv til småbruksbønder på Sørlandet. Dette er utgangspunktet når vi lettlest ledes gjennom forfatterens mange refleksjoner omkring samfunnets utvikling basert på tallenes ufravikelige tale om de samme utviklingstrekkene.

Dette er boken for deg som gjerne vil utfordres av en litt annerledes tenkning om tidsbruk, hvor ens engasjement ligger og om kravene vi stilles ovenfor i samfunnet egentlig er så reelle som de ofte uttrykkes og oppleves.

Boken kan kjøpes her.

Mens du hviler - Tomas Sjödin

Den perfekte boken å dvele ved i ferietiden! Tomas Sjödin har gitt mye gjennom sitt forfatterskap og fortsetter med det når han her tar oss med inn i hvilens og avkoblingens verden.

Vårt samfunn, i kristne sammenhenger så vel som sekulære, lider under mangelen på hvile. Gjennom sabbaten og jødenes rutiner og sin fars faste middagslur på «slagbenken» inviteres vi til å utforske dette terrenget på en svært tiltalende måte.

Under det hele ligger også budskapet om en endelig, evig hvile. Det gir all annen hvile den rette mening.

Personlig hadde denne boken stor betydning og var en av faktorene til at jeg tok fri fra arbeid i et helt år i en alder av 32. Det angrer jeg ikke på!

Boka han kjøpes her. 

Ingvald André Kårbø anbefaler:

Reset  - Living a grace-paced life in a burnout cultureav David Murray

Sommaren er ei god tid for å stoppa opp og tenkje over kvar eg er på vei i livet. Om du kjenner på eit

behov for ein omstart, kan Reset vera ei god bok å lesa denne sommaren.

Det er ei bok som henvender seg til menn i hamsterhjulet som treng hjelp til å vurdera livssituasjonen og senka tempoet.

For min del har denne boka vore nyttig å lesa denne våren og eg anbefaler den gladeleg vidare.

PS: Dette er ei bok som henvender seg til menn. Forfattaren har også skrive ei bok med kona si som henvender seg til kvinner. Denne heiter Refresh – Embracing a grace-paced life in a world of endless demands.

Kjøp Reset her eller Refresh her.

Forlaget, Crossway, har også laget videointervju med forfatteren til boken. Se det her:

(Se flere boktips under videoen)

An Interview with David Murray from Crossway on Vimeo.

Konkordieboken

Okei. Dette er kanskje eit litt spesielt boktips. Det er kanskje ikkje boka du tek med deg på stranda og blar deg kjapt gjennom. Men det er ei bok eg absolutt vil anbefale deg å lese i sommar.

Kanskje du tenkjer at du er luthersk, men egentlig ikkje har lest så mykje om kva det vil seia? Då kan det vera ein god idé å skaffa seg eit eksemplar av Konkordieboka og bli betre kjend med ein luthersk kristendomsforståing denne sommaren.

Kjøp Konkordieboken her. 

Konkordieboken inneheld dei bekjennelsesskriftene som dei fleste internasjonale lutherske kyrkjesamfunn bekjenner seg til. I Noreg har lutherske kyrkjesamfunn tradisjonelt sett hatt noko færre bekjennelsesskrifter. Desse kan du finna på nettsida vår:

https://www.foross.no/bekjennelsesskriftene/

Guds hellighet – R.C. Sproul

Kva betyr det at Gud er heilag? Og kva har det å seia for våre liv? I denne klassikeren bruker R.C. Sproul tid på å utlegga for oss Bibelens budskap om Den Heilage Gud.

Med over 1 million eksemplar solgt internasjonalt er det også svært gledeleg at denne boka er oversatt til norsk. Det er verkeleg ei bok eg vil anbefala at du skaffar deg og les denne sommaren!

Boken kan kjøpes her. 

Jan Helge Aarseth anbefaler:

All the Messianic Prophecies of the Bible - Herbert Lockyer.

Dei første kristne kjende Det gamle testamentet, og fann gjennom det stadfestinga på at Jesus verkelig var Messias. Profetiane og løfta som kom til det jødiske folket, openberrar så tydeleg kven Jesus er for oss.

Gjennom boka «All the Messianic Prophecies of the Bible» gjev Herbert Lockyer oss god hjelp til å sjå samanhengen mellom de ulike profetiane og Jesu liv og gjerning. Han hentar frem over 300 profetiar, og syner samanhengar som mange av dagens kristne ikkje har oppdaga.

Boka er ikkje ny, men er likevel høgaktuell for oss alle.

Den kan kjøpast på Amazon.

Ha-Mashiach. The Messiah of the Hebrew Scriptures - Arnold G. Fruchtenbaum

Ei nyare bok som er skrive at den jødisk-messianske teologen Arnold G. Fruchtenbaum heiter «Ha-Mashiach». Den hentar messiasprofetiane ut frå den gamle jødiske tredelinga av Skrifta,  - Lova, Profetiane og Skriftene.

Forfattaren har vakse opp med den jødiske skriftlesinga, og fører oss med trygg penn til innsida av desse profetiane. Me som kristne frå ikkje-jødisk bakgrunn treng slike røyster inn i truslivet vårt, som gjev oss eit større og meir komplett bilete av den bibelske Jesus.

Boka kan kjøpast på Amazon.

Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene, Unnvikelsene, Hemmeligholdet - Marte Michelet

Også den siste boka mi er knytt til det jødiske folket. Den heiter «Hva visste hjemmefronten? Holocaust 

i Norge: Varslene, Unnvikelsene, Hemmeligholdet» av Marte Michelet.

Boka gjev oss eit djupdykk inn i norsk antisemmitisme, og syner kor utbreidd dette var mellom folket og leiarskapet i kyrkja og det politiske livet før og under krigen. Me treng denne boka som ein viktig korreks til eit nasjonalt sjølvbilete som har vorte sminka av halvsanningar. Eit oppgjer og kursendring krev både rett kunnskap og ekte erkjenning. Særleg viktig er dette for dei som arbeider med haldningsendringar innan kyrkje og samfunn.

Boka kan kjøpast i bokbutikk eller hjå Gyldedal forlag.

Egil Helland anbefaler: 

The Shepherd as Leader - John MacArthur

Dette er en samling av taler omskrevet til artikler fra Shepherds Conference, en internasjonal konferanse for kirkeledere, med innlegg fra John Piper, Albert Mohler, Mark Dever, John MacArthur m.fl.

Om du vil ha et 360-graders bilde på ledelse med Bibelen i sentrum vil du finne god dekning her! Spesielt godt egnet for deg med lederoppgaver i bedehus eller menighet.

Kjøp boken her. 

Church Membership - Jonathan Leeman

Leter du etter den perfekte menighet? Går du bare i din egen forsamling, eller tenker du at det ikke er så viktig hvor du går for å høre god forkynnelse? Har du tenkt på hva Bibelen sier om å være trofast til sin egen forsamling?

Denne boka er svært nyttig lesning for alle som sitter i et gudshus med noen form for regelmessighet, til både ettertanke og egen oppbyggelse.

Kjøp boken her. 

Den gode hyrden - Asbjørn Nordgård

Sentrale tekster i Johannesevangeliet blir gjennomgått i boka, med en god porsjon undring og ydmykhet over det store frelsesverket som boken kretser om.

Dette er en bok som tar seg tid til å studere de bibelske sannhetene, og er med sin klare røde tråd gjennom tekstene godt egnet som både taleforberedelse og til egen oppbyggelse.

Boken kan kjøpes her.

Endre Stene anbefaler: 

Det nye testamente - friluftsutgaven

Surprise! En anbefaling om å lese Bibelen på foross.no! Vel - dette er ikke en hvilken som helst utgave…

Jeg har flere bibelutgaver. Og denne er en av dem jeg liker alle best. Fordi den tåler en støyt: Bladene er tykke. Og de tåler vann!

Derfor tar jeg den gjerne med meg når jeg vil på tur med Bibelen. Enten i sommervarmen i skogen. Eller nede ved sjøen. På fjellet. - Uansett vær eller hvordan den behandles: Denne utgaven tåler det aller meste. Dermed får du mer av av Guds Ord!

Kjøp denne utgaven av Det nye testamentet og Salmenes bok her. 

Bibelen - litterær utgave i tre bind

Hva! En Bibelanbefaling til?

Jepps. For for den som har lest en del i Bibelen, kan en når en leser av og til bli blind for selve innholdet i teksten. Da kan det være en hjelp å lese de samme ordene oppstilt på en annen måte enn det en er vandt med.

I denne bibelutgaven kommer teksten fortløpende. Som i en helt vanlig bok, med fortløpende tekst. Uten forstyrrende avbrudd med kapittel, versnummer, fotnoter og kryssreferanser.

Med et slikt oppsett kan en få en leseopplevelse som er nærmere den de hadde som leste teksten første gang. Noe å prøve ut denne sommeren?

Denne spesialutgaven av Bibelen kan kjøpes her. 

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
11 min
Ressurstype

  Boktips

Emne

  Disippelliv

Om Redaksjonen
forfatter_fotoSkrevet av: Redaksjonen .
  Redaksjonen i foross.no består av Endre Stene, Øivind Ruud Kringstad, Ingvald André Kårbø, Jan Helge Aarseth, Silje Kiil og John-Kjetil Gagnat. Vi kan kontaktes på post@foross.no.
   Ressurser av Redaksjonen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.