Publisert

Boktips: Faith in the shadow of a pandemic Et liv i tro og kjærlighet, midt i koronatiden


Ca leselengde:
7 min

Faith in the Shadow of a Pandemic
Forfatter: John T. Pless og Jacob Corzine
Forlag: Concordia Publishing House
Språk: engelsk
År: 2020
113 sider (Kindle)

Dette er en aktuell bok som er skrevet på kort tid av et utfyllende tospann. De tar leseren med gjennom pastorale og innsiktsfulle kapitler om hvordan troen på Kristus bærer oss gjennom den pågående pandemien og andre sammenlignbare ulykker.

Pless er en anerkjent amerikansk luthersk teolog, norgesvenn (gjennom Lutherske fordypningsdager) og han glimrer med sin innsikt i Martin Luthers Bibelbaserte lære.

Et eksempel er når Pless (i kapittel 3 «Luthers response to the plague») hevder at Luther ikke bare reformerte kirken, men også sjangeren Ars Moriendi (Kunsten å dø), da han i sitt brev til pastor Hess (1527) tilbød gode råd for hvordan en skulle kjempe mot byllepesten som herjet. I brevet minner Luther om nødvendigheten av å forberede seg på å dø ut fra Skriftens lære om kall. Pless spinner dette videre og henter støtte i Luthers skrift «Et kristenmenneskes frihet». I Kristus er vi satt fri til å tjene våre neste. Dette er ikke for å oppnå rettferdighet overfor Gud, men fordi våre neste trenger oss og våre gode gjerninger.

Jacob Corzine var for meg et uskrevet blad før jeg lot meg begeistre av hans evne til å sette pandemien inn i en hverdagslig sammenheng, der gode gjerninger mot vår neste er direkte fundamentert i det å være et tilgitt Guds barn. (Kapittel 2 «Your neighbor in need is Christ to you»).

I samme kapittel peker han også på de følgene som Covid-19 har for oss. Corzine hevder at dette er en skjellsettende tid for de små, og at denne tiden kommer til å prege de som vokser opp i den. Det er nemlig ikke bare økonomien som rammes, men prøvelser som ensomhet, kjedsomhet og usikkerhet gjør noe med oss.

Corzine er også pastoralt anlagt og tar leseren med inn i Skriften. Han viser med tydelighet at Jesus også led og opplevde tap, ensomhet, frykt, sinne og falske anklager. (Joh 11:35, Matt 26:34ff, Joh 2:15, Luk 4:18 og Matt 27:15ff m.fl.) Deretter poengterer forfatteren hvordan essensen i inkarnasjonen er at Jesus er FOR OSS ved å henvise til Joh 16:14, Heb 2:11, Jes 52:12, Ef 2:14 og Rom 3:23.

Dette er en bok for deg som mistenker og anklager luthersk tro for å være svak når det kommer til helliggjørelse og gode gjerninger. Teologiprofessorene som står bak denne korte, men innholdsrike, boken argumenterer godt for hvordan vi som tilgitte syndere virkelig kan – og skal – stå i tjeneste for vår neste, særlig i en annerledes tid. Boken ble til midt i den tiden da pandemien herjet på sitt verste i USA, og alt er jo litt større der borte, men budskapet treffer leseren uavhengig av nasjon og tid.

Det gjøres et poeng ut av boken handler om kall (vocation), altså et liv i tro og kjærlighet. Vi er kalt av evangeliet til tro på Jesus Kristus, vi er ikke tatt ut av verden, men satt inn i den for å leve som «Guds masker» ved å vise kjærlighet til vår neste i våre ulike kall. I tillegg til å støtte seg på utvalgte skriftsteder oser boken av en dyp innsikt i luthersk teologi. Den lille katekismen blir brettet ut og gjort både aktuell og levende. De som har opplevd katekismen som kun tørr pugging vil oppleve å se noe av dybden i denne genialt enkle troslæren vi har fått i arv.

Coronatiden har vakt debatt og uro fordi vi ikke kan samles som vanlig til gudstjenester og andre møter. Samlingen om Guds ord har til alle tider vært av største nødvendighet for Guds folk. Nå når vi har måttet vært foruten disse samlingene har menigheter vært kreative med blant annet digitale overføringer i ulike formater.

Dette har imidlertid ikke skjedd uten debatt og her gir boken både trøst og veiledning. Det pekes på at dåpen og forkynnelsen gir oss den tryggheten vi trenger for å vite at vi er Guds barn, men når det kommer til digital nattverd har vi ikke det samme nødsprinsippet. Pless tilbyr en god drøftelse av dette emnet, og jeg setter to streker under hans konklusjon, som sier at vi må vente med å feire nattverd til vi samles igjen. For dette sakramentet hører hjemme når menigheten samles og der pastoren innstifter og deler ut. Her spiller ulikheter innenfor den lutherske kirke inn. I vårt land er vi mer preget av lavkirkelig lekmannstradisjon sammenlignet med den høykirkelige Missourisynoden, men det er likevel gode tanker å hente her for oss også.

“Greed is good” sa Gordon Gekko i filmen Wall Street fra 1987. Et utsagn Pless avfeier ved å si at grådighet er karakteristisk for en selvsentrert og fallen menneskehet. For vi kjente til grådighet før Covid-19 også, men pandemien har åpenbart dette på nytt for oss. (Det nevnes for eksempel overdrevne innkjøp av toalettpapir).

På en glimrende måte lister Pless grådighet opp som en kontrast til gavmildhet ved å sitere fra 1 Kor 4:7 og at det kun er ved troen på Kristus at begjær erstattes av nøysomhet slik det uttrykkes i Heb 13:

La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Heb 13:5-6

 

Også når jeg mottar daglig brød fra Guds ulike masker, lever jeg i denne verden som Hans maske, for å gi gode gaver til mine medmennesker.

Det er ingen tvil om at forfatterne vet hvordan man grunnfestes i et kristent livssyn. Alt er av Gud! Men ikke slik at pest og plage er noe som bare skjer, eller at det er Guds straff for oss syndere. I kapittel 13 om Guds forsyn (providence) skilles det til stor nytte mellom Guds fremmede gjerning og Guds egentlige gjerning, og mellom den skjulte og den åpenbarte Gud. I denne sammenheng avvises også skjebnetro og årsak/virkning som tolkningsnøkkel for pandemien. En slik filosofi flørter med den skjulte Gud og vi skal ikke lefle med den skjulte Gud, men vi setter søkelys på den Gud slik Han er åpenbart i Jesus Kristus.

Det er mye mer jeg kunne hatt lyst til å fortelle om denne nydelige boken, for det er virkelig en flott og nyttig bok. Håpet vi har i Kristus overskygger alt som mørklegges av den pågående pandemien, men det er likevel rom for sorg og vonde følelser. I møte med dette trekkes for eksempel Paul Gerhardt frem. Den hardt prøvede presten og salmedikteren fra 1600-tallet skrev denne salmen:

God gives me days of gladness,
And I will trust Him still
When He sends me sadness.
God is good; his love attends me
Day by day, Come what may,
Guides me and defends me
(Lutheran Service Book 756v3)

Boken avsluttes med et kall til omvendelse. Og er det noe denne pandemien bør lære oss er det at vi alle kalles til omvendelse. Den kristne skal nemlig leve et liv i daglig omvendelse.

For uansett hva som skjer i denne verden så vet vi at Jesus har stått opp fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd, for vår skjebne i Jesus er oppstandelsen til det evige liv. Dette sikre håpet setter oss fri til å kaste oss selv og våre ressurser ut i tjeneste for vår neste på helt alminnelige måter.

Boken kan blant annet kjøpes her.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
7 min
Ressurstype

  Boktips

Emne

  Prøvelser

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Tellef Granås.
  Tellef bor i Vennesla sammen med kone og tre barn. Han er rørlegger av utdanning og arbeider som byggdrifter. Han og hans familie er medlemmer av Vennesla Frikirke. Han er også aktiv i FBB Agder (For Bibel og Bekjennelse).
   Ressurser av Tellef Granås
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.