Publisert

Boktips: Paul, a biography En biografi som forholder seg til bibelteksten


Ca leselengde:
2 min

Paul, a biography

Forfatter: N. T. Wright
Forlag: HarperOne
Språk: Engelsk
År: 2018

I 2013 gav N. T. Wright ut det massive tobindsverket Paul and the faithfulness of God. I etterkant av dette skrev han en egen biografi om Paulus, som kom ut i 2018. Biografien er velskrevet.

N. T. Wright forholder seg til bibelteksten, henholdsvis Apostlenes gjerninger og Paulusbrevene, og spekulerer ikke i ting vi ikke har kilder på. Vi får ikke svar på alt vi ønsker å vite, for eksempel hva som er tornen i kjødet og hva Paulus gjorde i «de stille årene» i Tarsus.

En styrke med biografien er Wrights evne til å koble Paulusbrevene til de biografiske opplysningene om Paulus fra Apostlenes gjerninger. Selv om boka er på 400 sider, er det umulig å gå særlig i dybden på de mange tema som Paulus tar opp i brevene sine og knytte dem til den biografiske kontekst.

En svakhet med biografien er at den er styrt av Wrights new perspective on Paul. Wright insisterer på at det greske ordet «pistis», som tradisjonelt har blitt oversatt som «tro» (faith), skal oversettes som «trofasthet» (faithfulness) i stedet. Konsekvensen av denne forskjellen er at rettferdiggjørelseslæren endres. Det handler ikke først og fremst om å bli erklært rettferdig på grunn av tro, men å bli podet inn på Guds familie på grunn av trofasthet.

Dette kommer til utrykk i formuleringer som:

This, then, is Paul`s famous doctrine of «justification by faith». It is not that «faith» in the sense of a «religious awareness» is somehow a kind of human experience that is superior to others, but that those who believed the gospel and who were loyal to the One God it unveiled were to be known, and were to know themselves, as the single worldwide family promised to Abraham. (side 161)

Du kan også se det i måten Wright oversetter Rom 1,17 på:

This is because God`s covenant justice is unveiled in it, from faithfulness to faithfulness. (side 326)

Heldigvis er «the new perspective» en veldig liten del av boka. Det kommer bare til syne i kapittel 6 om Galaterbrevet og i kapittel 12 om Romerbrevet. Dette utgjør ca. 5 % av boka. De gode nyhetene er at de resterende 95 % er veldig bra. Forfatteren har god kunnskap om bibeltekstene og kulturen i Paulus sin levetid. Han hjelper oss forstå Paulus som menneske, teolog, kirkeplanter og teltmaker i sin samtid.

La meg prøve å oppsummere boka: Paulus er en brennende monoteistisk jøde som har trodd på, og levd ut fra, den jødiske trosbekjennelse (Shema):

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Mos 6:4

Men etter møte med den oppstandne Jesus har Paulus plassert Jesus midt i den klassiske jødiske trosbekjennelsen:

Men for oss er det én Gud, vår Far.
Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
Og det er én Herre, Jesus Kristus.
Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.
1 Kor 8:6

Hele livet, ifølge Paulus må forstås og leves ut fra denne trosbekjennelsen.

Boka kan blant annet kjøpes her


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Boktips

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Per Sigve Særheim.
  Per Sigve har master i teologi fra Menighetsfakultetet og arbeider nå som linjelærer på Veritaslinjen på Bibelskolen i Grimstad. Han liker musikk og veksler mellom å være DJ og spille trekkspill.
   Ressurser av Per Sigve Særheim
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.