Publisert

Center Church av Tim Keller Balansert om effektivt kristent arbeid i en urbanisert verden.


Ca leselengde:
9 min

Ja, Center Church er absolutt det den gir seg ut for å være; en bok om kirkeplanting og menighetsliv i byer. Samtidig er det sant å si vanskelig å finne områder i kristen virksomhet som ikke berøres eller som vi med fordel kan hente refleksjoner fra i Tim Kellers mest omfattende verk.

Kellers forkynnelse og innflytelse generelt er betydelig på verdensbasis. Han har skrevet over 30 bøker og regnes som en av verdens aller mest innflytelsesrike kristenledere akkurat nå. Med hans teologiske klarhet og praktiske tilnærming fra over 30 år erfaring som pastor er det grunn til å forvente at tenkningen han legger ut i Center Church vil være med å legge føringer for kirkeliv i vesten fremover. Det tror jeg vil være et gode.

Hvor kommer det fra?

Hva er så bakgrunnen? Tim Keller står i en reformert, presbyteriansk sammenheng i USA hvor han inntil nylig har vært hovedpastor i Redeemer presbyterian church på Manhatten, New York. Han var selv med å plante menigheten i 1989 og har siden det vært hovedpastor. Doktoren i teologi har vist seg å ha en særlig evne til å analysere tiden vi lever i samtidig som trofasthet mot Bibelen og klassiske standpunkt i en rekke spørsmål har blitt ivaretatt.

Dette har ført til noe så sjeldent som en sterkt voksende og tiltrekkende, uhip, liturgisk menighet med klart fokus på forkynnelse og troskap til Bibelen midt i verdens absolutt mest sekulære smeltedigel; Manhattan, New York. Menigheten samler ukentlig over 5000 til gudstjenester og har i tillegg vært med å plante mange menigheter andre steder i byen.

Center Church er en del av arbeidet til menighetsplantenettverket Redeemer City to City som har sitt utspring fra menigheten. Snart 800 menigheter er plantet med utspring fra nettverket verden over i ulike teologiske tradisjoner og i alle størrelser og uttrykk. Det er med andre ord nokså mange som har funnet inspirasjon og hjelp herfra.

Hvor er modellen?

Raskt voksende menigheter og kristent arbeid tiltrekker seg oppmerksomhet. Hva kan vi andre lære? Det vakte oppmerksomhet da menigheten på begynnelsen av 90-tallet opplevde rask vekst og stor tilstrømming av sekulære mennesker. Blant de mange kirke- og menighetsmodellene som poppet opp i den tiden var det naturlig for mange å spørre hva "redeemermodellen" var? Keller ble svar skyldig, de hadde jo ingen modell!

Etter nøye gjennomtenkning kom de frem til at nettopp det var et poeng; de verken hadde eller ville ha en modell. Det ville verken tjene til troskap mot evangeliet eller være det beste for menneskene de ønsket å nå og betjene. Center Church gir virkelig en hjelp i dette krevende, men helt nødvendige arbeidet. Det handler om både å trenge inn i Bibelen og evangeliet og samtidig den verden vi lever i, menneskene som utgjør den og kulturen vi alle er en del av.

"Theological vision"

Boka åpner med en introduksjon jeg fant interessant. Her presenteres vi for begrepet Theological vision som er det hele Center Church sikter mot å etablere. Denne "teologiske visjonen" dannes gjennom grundige refleksjoner over evangeliet Bibelen forkynner for oss og den kulturelle settingen man lever i.

Med utgangspunkt i det man finner på en slik reise gjøres ulike prioriteringer og valg i det faktiske menighetsarbeidet. Dette er forklaringen til hvorfor kristne sammenhenger som har helt likt bekjennelsesgrunnlag godt kan ende opp med svært ulike uttrykk. "Uttrykk" er her mye mer enn bare musikkstil eller farge på veggene, men alt man møter av "det som skjer" i en menighet eller kristent arbeid. Fordi vi tolker og treffer ulikt i møte med menneskene rundt oss, blir arbeidet forskjellig. Deretter er det på tide å gi innholdet retning og organisering som også får rikelig plass i bokas siste del.

Man tar altså utgangspunkt i det teologiske fundamentet, arbeider frem en "theological vision" i møte med den verden vi lever i og gjør ut fra det konkrete valgene for tjenesten og arbeidet. På norsk er kanskje uttrykk som "syn for arbeidet" eller "grunnsyn" kjent.

Strategisk påvirkning i byene

Et viktig utgangspunkt for Keller er hvor misjonsstrategisk det er å arbeide for evangeliets påvirkning i byer. Over hele verden befolkes byer og innen 2050 er det forventet at opp mot 70% av oss bor i slike områder. I tillegg til at mange mennesker er samlet på et relativt lite geografisk område er byene sentra for tenkning og kulturell utvikling.

Hvis kristne unnværer å øve innflytelse i utdanningsinstitusjoner, politiske posisjoner, offentlig forvaltning og så videre vil andre ta disse rommene. Her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid!

Men har vi egentlig byer i Norge?

Som nordmenn og skandinaver liker vi å tenke høyt om oss selv! Likevel må vi erkjenne at byene i Norge er små. Selv for meg som bor i distriktet var det imidlertid ikke vanskelig å finne innholdet relevant. Nettopp det er jo noe av det Keller påpeker- tankegods som har innflytelse på hele samfunnet vårt, både i et helt land, men også på verdensbasis, utmeisles i byenes smeltedigler. Selv om man kan oppleve noe ulik kultur fra landsbygda til byer blir likhetene større jo yngre mennesker er.

Dette, sammen med at Center Church så tydelig henter tenkning og overbevisning fra bibelsk argumentasjon, gjør den verdifull uavhengig av befolkningstettheten der du bor.

Balanse i tre hoveddeler

Evnen til å vise fugleperspektivet er deilig hos Tim Keller. Grøfter kan vi nok aldri unngå, men det hjelper å være klar over dem! Fyndordet balanse fylles med erfaring og bibelsk overbevisning gjennom de tre hoveddelene:

GOSPEL. Gospel theology og Gospel renewal. Verken lovbundet (religion) eller relativistisk ("irreligion").

The gospel is neither religion nor irreligion, but something else entirely- a third way of relating to God through grace. Because of this, we minister in a uniquely balanced way that avoids the errors of either extreme and faithfully communicates the sharpness of the gospel.

CITY. Gospel contextualization, City vision og Cultural engagement. Verken under- eller overtilpasning.

Center church ministry is neither undercontextualized nor overcontextualized to the city and the culture. Because the city has potential for both human flourishing and human idolatry, we minister with balance, using the gospel to both appreciate and challenge the culture to be in accord with God's thruth.

MOVEMENT. Missional community, Integrative ministry og Movement dynamics. Verken for strukturert og bundet til tradisjon og autoriteter eller alene flytende, organisk og samarbeidende.

A Center Church is both an organism and an organization. Because the church is both a stable institution with inherited traditions and a dynamic movement of the Holy Spirit, we minister with balance, rooted in our own ecclesial tradition yet working cooperatively with the body of Christ to reach our city with the gospel.

Selv om disse korte sammendragene er enkle er de altså utførlig malt ut gjennom bokas drøye 380 sider. Hver side har to spalter og hvert av de 30 kapitlene egne sider med henvisninger.

Både selve innholdet og oppbygningen er gjennomført praktisk. Keller fører et språk som er lett å følge og hvert kapittel har spørsmål til samtale og videre refleksjon.

Noen kritiske blikk

Jeg legger ikke skjul på min begeistring for oversiktsbildet og refleksjonene Center Church gir på en rekke aktuelle perspektiver og spørsmål i kirke- misjons- og menighetsliv. Veldig mye av hans grunntenkning er svært lik det vi finner i klassisk, konservative sammenhenger i vårt hjørne av verden. Samtidig er det på sin plass med noen kritiske bemerkninger.

Hans evne til å etablere kontakt med mennesker, om de bor i en metropol eller ikke, er sjelden god og brukes for det det er verdt til å nå mennesker med evangeliet. At nettopp Bibelens budskap ikke kan og skal tilpasses er noe han selv bruker mye tid på og er også grunntema for første tredjedel av boka. Likevel er nettopp det en høyst reel fare, at kantene rundes av og at enkelte opplagt støtende budskap tones ned eller forklares på en måte som gjør det litt mer spiselig.

Det er en reell fare for at Guds lov ikke forkynnes så klar som den er, men heller forklares for eksempel. Jeg er ikke villig til å gå like langt som en del andre er i å kritisere Keller for dette, men jeg mener det ville være blåøyd å ikke forholde seg til fristelsen.

Beslektet til dette er også det jeg mener er en dreining hos Keller mot "opplevd effekt" av evangeliet i livet. Evighetsperspektivet er absolutt med, men hans styrke i å vise evangeliets livsforvandlende kraft i vår identitet, relasjoner til mennesker og til den verden vi lever i får stor plass. La meg skynde meg å si at nettopp det er fantastisk! Rettferdiggjørelsen som grunnlag for helliggjørelsen er noe han rydder brilliant opp i, men det er like fullt verdt å ha dette i bakhodet underveis.

Selv om Kellers egen teologiske tradisjon ikke fremheves (reformert, presbyteriansk) er det spesielt ett grunnsyn som er noe ulikt fra klassisk luthersk tenkning. Han henter mye av sin inspirasjon fra nederlandske Abraham Kuyper (tidlig 1900- tallet) og betegnes av Arne Helge Teigen dermed som neokalvinist i boken Ny-kalvinismen, en innføring.

Her strander min inngående kjennskap, men synet på kulturen og anledningen til endring og påvirkning er viktig. Luthersk toregimentslære, som selvfølgelig også får en utførlig forklaring av Keller som en av flere teologier om vår relasjon til kulturen og verden vi lever i, gjør et klart skille mellom kirkens åndeliges arbeid på den ene siden og statens og kulturens domene på den andre. Dette skillet er ikke like fremtredende hos Kuyper. Selv om ulikhetene i praksis ikke blir enorme er det en viss forskjell i hvilke forventninger Keller tillater at en kristent arbeid kan og skal ha til å øve påvirkning i samfunnslivet med utgangspunkt i det som skjer i menighetslivet.

Sjelden helhetlig og anvendelig

Jeg håper imidlertid mange med ansvar i kirke- og misjonsarbeid leser boken og henter refleksjoner, klarhet og inspirasjon fra den. Kellers mål er ikke at ulike sammenhenger kopierer metoder, men virkelig settes i stand til å gjøre det helhetlige arbeidet som trengs for å danne en "theological vision" med troskap og overbevisning. Først da kan vi være tro mot eget bekjennelsesgrunnlag og effektivt kommuniserer evangeliet til de menneskene vi omgir oss med. Det gir Center Church uvurderlig hjelp til.

Center Church er også tilgjengelig som lydbok i Storytel hvor spørsmålene etter hvert kapittel er med.

Forfatter: Timothy Keller
Forlag: Zondervan
Språk: Engelsk
År: 2012
Antall sider: 400
Tilgjengelig som e-bok: Ja


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
9 min
Ressurstype

  Boktips

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.