Publisert

En uke i antikken Er du opptatt av at du vil prøve å forstå Bibelen best mulig? Går det greit å lese engelsk? Og er det slik at du også kan sette pris på å lære litt historie? Da har jeg noen sommerboktips til deg i år.


Ca leselengde:
5 min

Så lenge jeg kan huske har jeg vært engasjert av Bibelen. Historiene i barnebiblene grep tak i meg. Historiene om Samson, Moses, Paulus og alle de andre personene var spennende for en action-søkende gutt. Og etter hvert som jeg ble eldre ble det å lese i Bibelen på egen hånd noe jeg i økende grad satte pris på.

Samtidig er det slik at min lesing av Bibelen har endret seg en god del i løpet av de siste 10-15 årene. Mot slutten av teologistudiene mine ble jeg mer og mer oppmerksom på viktigheten av at Bibelen var skrevet inn i en tid i historien til bestemte mennesker. Kontekst ble viktigere og viktigere for meg. Det kan godt være at du som leser dette ikke er særlig opptatt av historie. Men min påstand er at vi gjennom å lære mer om antikkens historie også kan få bedre forutsetninger for å forstå innholdet i de nytestamentlige tekstene.

En uke i en annen verden

I løpet av de siste årene har IVP Academic gitt ut flere bokserie med tittelen «A week in the life of….». Personlig har jeg lest «A week in the life of Corinth» og «A week in the life of Rome». Konseptet bak disse bøkene er at vi lesere får følge Jesustroende mennesker i det første århundret gjennom en uke. Boktittelen røper hvor historien foregår (f.eks. Roma, Korint etc.) eller hvem som er hovedpersonen (f.eks. en slave, en greko-romansk kvinne etc.).

Bokserien benytter seg av ulike forfattere som ikke primært livnærer seg som romanforfattere, men som forskere innen Det nye testamente. Noen vil kanskje tenke at det høres litt negativt ut, men i mine øyne er det noe av det som gjør bøkene ekstra spennende. Det er tydelig at forfatterne ønsker å gi oss en smak av antikken gjennom disse bøkene, og ikke bare fortelle en god historie. Dette siktemålet blir blant annet tydelig gjennom en del faktaruter underveis i historiene som understreker spesielle særtrekk ved antikkens kultur og religion.

Bøkenes styrke

Det som er disse bøkene sin fremste styrke er at de evner å formidle mye kunnskap forkledd i en spennende historie. De færreste vil sitte seg ned å lese en lang og tykk bok om livet i Korint. Men det å pløye gjennom en engasjerende historie på 200 sider om livet til en korinter, det er mye mer overkommelig!

Disse bøkene er derfor ypperlige eksempler på hvordan kunnskap kreativt kan formidles gjennom historiefortelling. Når jeg leser disse bøkene blir jeg i min fantasi tatt med på en reise. En reise tilbake i tid, inn i Korints og Roms gater. Jeg får et inntrykk av menneskene, av gatene, av religionen og de uutalte forventningene som gjennomsyrte de sosiale relasjonene. Jeg observerer livet i den hverdagen som Paulus og Peter levde i.

Gjennom dette øker også min forståelse av de brillene som nytestamentets opprinnelige lesere forstod Bibelen gjennom. Derfor tror jeg at disse bøkene hjelper meg til å forstå mer av Bibelens budskap, fordi de gjør meg mer oppmerksom på blindsoner i min egen bibellesing som jeg tidligere ikke har tenkt over.

Bøkene bruker også en god del tid på å dvele ved de konfliktene som mennesker opplevde når de blir Jesusetterfølgere. Hvordan skal de forholde seg til de sosiale sammenkomstene? Til arbeidet? Til familien? Hvordan skulle de innrette sine liv som førstegenerasjons kristne når det ikke hadde vært noen som hadde bekjent troen på Jesus i denne kulturen tidligere? For meg har dette ført til at jeg har måtte tenke gjennom hvilke konsekvenser troen på Jesus har for hvordan jeg forholder meg til kulturen jeg lever i og menneskene jeg har rundt meg.

Bøkenes begrensninger og utfordringer

Samtidig som jeg opplever at bøkene er veldig nyttige, så kan det være noen utfordringer knyttet til dem. En fremstilling av antikken i historieform gir ikke rom for å kunne skille mellom de kulturelle opplysningene som bygger på forholdsvis sikker historiekunnskap, det som bygger på forfatterens standpunkt i en gitt debatt og det som er ren fantasi.

Om vi ikke er oppmerksom på dette kan vi ende opp med å kjøpe hele fremstillingen til disse bøkene som fakta, selv om faktagrunnlaget bak de ulike påstandene kan være svært varierende. I noen tilfeller er det slik at det i beste fall er kvalifiserte gjetninger som ligger bak en del av fremstillingene i historien. Derfor bør leseren av bøkene være oppmerksom på at vi ikke uten videre kan kjøpe hele fremstillingen og tenke oss at det var akkurat slik verden var da Paulus hadde sitt virke.

På tross av dette vil jeg anbefale disse bøkene på det varmeste. Grunnen til det er at min overbevisning er at disse bøkene kan hjelpe oss alle til å bedre forstå den store Boken, Bibelen!


Bøkene i denne serien er for eksempel mulig å kjøpe her:


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Boktips

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Ingvald André Kårbø.
  Ingvald André Kårbø kommer fra Øygarden utenfor Bergen. Han er gift med Camilla og arbeider som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio.
   Ressurser av Ingvald André Kårbø
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.