Publisert

For vår skyld En fastetid med innhold


Ca leselengde:
3 min

Fastetiden har opp igjennom kirkens historie vært sentral i de kristnes gudsliv. Den ble fra gammelt av regnet fra askeonsdag til påskeaften. I tillegg kom fastelavnssøndag. Fastetiden skulle være en  forberedelsestid til påskehøytiden, der bot og oppgjør med synd var sentrale element, i kombinasjon med avholdelse fra mat.

Mye kan sies om tidligere tiders fastetid på godt og ondt. Men det er et stort tap om vi nåtidskristne knapt legger merke til at vi har fastetid. Vi i foross.no tror det vil være en stor hjelp for oss om vi kunne finne igjen noe av den rytmen som kirkeåret i gammel tid la opp til. Det gjelder også fastetiden. 

En god hjelp kan være å lese en "fastebok". Det hjelper oss til å fokusere på påskehøytiden som nærmer seg. To av de mest kjente fastebøker er kanskje "Guds Lam" av Andreas Fibiger, og "Med ham til Golgata" av Fredrik Wisløff. De har blitt trykt i mange nye opplag, og er fremdeles å få tak i.

For min del er det imidlertid en annen fastebok som jeg synes er den "beste", og er blitt veldig glad i, nemlig "For vår skyld" (Indremisjonsforlaget 1960). Boken er skrevet av Lars Eritsland som var bibelskolelærer på Indremisjonsselskapets (nå Normisjons) Bibelskole i Staffeldtsgate. Eritsland var selvlært "lekmannsteolog". Han har skrevet flere bøker om endetiden, inkludert kommentaren til Johannes Åpenbaring i Bibelverket. 

Eritsland tar oss på sin særegne, sentrale og kompakte måte inn i påskens dramatiske fortelling. Boken er framfor alt frigjørende. For den peker på ham som døde for oss. Og den kaller oss til å gi våre liv i kjærlighet til ham. 

Vi gleder oss nå over å kunne gjøre denne boken tilgjengelig på foross.no i fastetiden. Hver dag vil du kunne lese et nytt lesestykke av denne lille perlen av en bok. Vi ønsker alle en oppbyggelig og god faste. 


Her er forordet i boken:

Fastetiden kaller oss på en særskilt måte til å fordype oss i Jesu lidelse for vår frelse. En gang gjorde man slikt alvor av fastetiden at den satte sitt preg på samfunnslivet. Men det er lenge siden det var slik.

Nå går den visst nokså ubemerket hen endog i mange troendes liv. Men dette er i så fall et stort tap. Historien om Jesu lidelse har en meget bred plass i evangeliene, og det bør den også ha i vårt kristenliv. Vi må aldri glemme hva det kostet Gud å kjøpe oss fri. Det er dette fastetiden vil prente dypere inn i vårt sinn.

Med tanke på denne sannhet er denne lille boken skrevet. Selve pasjonshistorien har en bred plass på disse sidene, og det skal den ha. Spring endelig ikke forbi den, for da farer du forbi det viktigste. I tilknytning til denne er det skrevet en betraktning for hver dag i fastetiden, så boken skulle kunne brukes som en vanlig andaktsbok.

De fire evangelistene forteller som bekjent forskjellige trekk fra Jesu lidelsesgang. Men i vår kirkes tekstbok har vi en harmonisering av disse fire beretningene, og det er den som er benyttet her.

Må så Gud velsigne denne fasteboken slik at den kunne lokke oss til mer helhjertet å følge etter i Lammets spor.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Boktips

Emne

  Faste

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Endre Stene.
  Endre Stene er gift med Edel, har fire gutter og bor i Namsos. Han er lærer på Fjellheim Bibelskole og redaktør i foross.no.
   Ressurser av Endre Stene
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.