Publisert

Gode livsstilstips med et problematisk gudsbilde


Ca leselengde:
2 min

Hvordan er vi som mennesker skrudd sammen? Det er det store spørsmålet som Kjell Markset tar opp i sin bok Lev vel. Markset er en mann som gjennom sitt engasjement i KRIK har hatt stor betydning for mange kristne i ungdomsårene, meg selv inkludert.

Markset Lev vel

Boken «Lev vel» handler om sammenhenger. Han har utviklet sin egen modell som bærer navnet 4Basics som han bruker for å fremstille ulike livsområder og forholdet mellom disse. De fire områdene har å gjøre med relasjoner, kosthold, hvile og aktivitet.

Boken har to store styrker. Det første har å gjøre med Markset sin kreative formidlingsevne. For å forklare sin modell tar han oss med på en byreise i den imaginære byen Living, der det er fire ulike bydeler som refererer til ulike livsområder. Denne modellen er noe som går som en rød tråd gjennom boken og hjelper oss til å se sammenhengene mellom ulike livsområder. Markset er også god til å bruke historier og sitater for å illustrere sine poeng.

For det andre har boken sin styrke i at den utfordrer meg som leser til å tenke over at mitt liv er en helhet. Jeg kan for eksempel ikke si at min psykiske helse ikke påvirker mitt åndelige liv, eller at mitt kosthold ikke har konsekvenser for andre deler av livet. Dette er noe som enhver kristen bør ta inn over seg.

Viktige innvendinger

Likevel er det slik at jeg på bakgrunn av en luthersk kristendomsforståelse har noen viktige og kritiske innvendinger til det teologiske innholdet i boken. Markset gir en gjennomgående positiv framstilling av menneskets natur. Det er en vektlegging av det guddommelige nærværet i mennesket (s.229), mens enkeltmenneskets syndeproblem overfor Gud og behovet for frelsen i Jesus får liten spalteplass.  Tvert i mot formidler boken en forholdsvis åpen holdning til andre religioner. Markset skriver om at det er godt og ondt i enhver religion (s.170). Han forteller også om hvordan han har lært meditasjonsøvelser av en buddhistisk nonne (s.65).  I mine øyne fører dette til en nedvurdering av Guds spesielle åpenbaring i Bibelen. En bok som med et kristent utgangspunkt handler om det gode liv burde også tydeliggjøre at det altavgjørende for om ens evige liv blir godt er om en tror på Jesus (Joh 3:36).

Denne saken ble først publisert i magasinet Fast Grunn.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Boktips

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Ingvald André Kårbø.
  Ingvald André Kårbø kommer fra Øygarden utenfor Bergen. Han er gift med Camilla og arbeider som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio.
   Ressurser av Ingvald André Kårbø
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.