Publisert

Ny bok om forsoningen


Ca leselengde:
5 min

Bokforside Arne Helge TeigenJesu død står sentralt i den kristne tro. Likevel kan det være uenighet knyttet til hva denne døden faktisk betydde. I sin siste bok, "Kors og frelse", tar førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole Arne Helge Teigen et oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren. Vi har tatt en prat med forfatteren for å lære mer om innholdet i boken.

Du sier at boken handler om forsoningen. Når vi omtaler forsoningen i kristen teologi, hva refererer
det tradisjonelt sett til
?

- Forsoningslæren forteller oss at Guds Sønn, Jesus Kristus led døden på korset fordi han tok på seg ansvaret for våre synder. Når vi sier at Gud er forsonet ved Jesu død og oppstandelse, mener vi at Gud anser det Jesus har gjort for oss, som et fullstendig oppgjør for det vi skylder ham.

Hvilke bibelvers og bibelske konsepter er basis for den tradisjonelle forståelsen av forsoningen?

- Læren om forsoningen bygger på det Bibelen sier om at vi må frelses fra Guds dom over våre synder. Jesus Kristus gjorde frelsen ferdig for oss da han døde i vårt sted. Frelsen er ferdig for alle, og blir oss til del ved at vi tror og tar imot det Jesus Kristus har gjort for oss.

Gjennom kirkens historie er det enkelte bibelord som særlig går igjen når læren om forsoningen presenteres. Både kirkefedrene, Luther og Calvin, viser for eksempel til Jesaja 53: 5

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Nevnes kan også Johannes 3:16, Galaterbrevet 3:13, 3. Mos 16, og en rekke andre bibelord fra evangeliene.

Med denne bakgrunnen, hvorfor har du skrevet denne boken?

- For tiden opplever vi at mange kritiserer læren om at Jesus Kristus døde for å sone menneskenes synder. Denne kritikken har gjort seg gjeldende i internasjonal teologi over lang tid, og har blitt tydeligere også her i Norge i løpet av de siste årene.

Noen går veldig langt og hevder at læren om Jesu stedfortredende soningsdød legitimerer vold og overgrep. De mener derfor også at denne læren er sosialt farlig. Flere opplever at denne kritikken rammer det som er helt grunnleggende for deres tro og forståelse av frelsen. I møte med dette ønsker jeg å vise at Bibelen virkelig lærer at Guds Sønn Jesus Kristus ble menneske, for å frelse oss ved sin død og oppstandelse. Jeg ønsker også å presentere noe av den kritikken som gjøres gjeldende, gå imot den og vise at den er uholdbar.

Denne forsoningskritikken har satt sitt avtrykk innen fagteologien, men kommer denne kritikken til å påvirke den jevne kirke- og bedehusgjenger?

- I USA og England har kritikken av forsoningslæren nådd veldig langt. Den har i enkelte sammenhenger også trengt dypt inn blant vanlige menighetsmedlemmer.

Jeg tror at dette også vil skje her i Norge. Enkelte har sagt til meg at de har blitt overrasket over at det nå settes spørsmål ved læren om forsoningen. Dessverre blir ikke jeg overrasket når jeg får slike tilbakemeldinger. Jeg mener vi lever i en tid da vi må vokte på de helt grunnleggende sannheter i den kristne troen, og være forberedt på at det bygger opp til kritikk og uenighet nettopp når det gjelder læren om frelsen.

Hvordan går du frem for å imøtegå denne kritikken?

- Jeg forsøker blant annet å vise mangler i den tenkningen som enkelte postmodernistiske teologer gjør gjeldende. For eksempel hevder mange av dem at læren om at Gud ofret sin Sønn er umoralsk og legitimerer barnemishandling. Noen av dem som bruker dette argumentet synes å mene at Jesus ikke var noe mer enn et menneske som Gud velger ut som offer for menneskenes synder.

I senere tid har vi sett at artisten Bjørn Eidsvåg argumenterer på denne måten. Han avviser
bekjennelsens lære om at Jesus er Guds Sønn, og deretter sier han at han synes det er «ugreit» at Gud «drepte sin egen Sønn». Overfor dette viser jeg til treenighetslæren, og til læren om at Jesus Kristus er mye mer enn et menneske. Jesus er en av de tre personene i Gud, og derfor også identisk med den ene og evige Gud. Vi må forstå det som skjedde på korset i lys av læren om treenigheten. Vi tror at Gud er en og samtidig tre. Gud er Fader, Sønn og Hellige Ånd. På grunnlag av treenighetslæren kan vi forstå at Bibelen på den ene side lærer oss at gud-mennesket Jesus Kristus, gjorde opp for våre synder alene. På den annen side forstår vi at frelse og forsoning var noe som skjedde i og med Gud selv. På korset gav Gud seg selv for oss i Jesus Kristus. Gud var både subjekt og objekt for det som skjedde da Jesus død for oss (2. Kor 5:19).

Hvem er det som kan ha nytte av å lese denne boken?

- Jeg håper at mange vil ha nytte av den. Kanskje særlig de som er interessert i å bli litt oppdatert på hva som diskuteres i enkelte teologiske miljøer for tiden.

Videre vil jeg tro at de som ønsker å være forberedt på å møte oppfatninger som høyst sannsynlig vil gjøre seg sterkere gjeldende blant oss i tiden fremover, vil ha nytte av den.


"Kors og frelse - et oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren" blir lansert 19.oktober og kan bestilles av forfatteren på ateigen@fjellhaug.no. Prisen er 100,- per bok. I tillegg kommer porto.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Boktips

Skrifthenvisning

  Profeten Jesaja  53: 5

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Ingvald André Kårbø.
  Ingvald André Kårbø kommer fra Øygarden utenfor Bergen. Han er gift med Camilla og de har ei datter sammen. Ingvald arbeider som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio, men er i permisjon nå.
   Ressurser av Ingvald André Kårbø
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.