Publisert

Lese om bønn? 3 bøker om bønn anbefalt


Ca leselengde:
4 min

Ett av målene med foross.no er å oppmuntre til å lese kristne bøker. I en ny serie artikler har vi utfordret ulike mennesker til å anbefale bøker de setter høyt innen gitte emner. Først ut er bønn og det er Oddvar Søvik og Synnøve Spanne som anbefaler. 

Synnøves anbefaling: Fra bønnens verden

Forfatteren er Ole Hallesby og boka ble først utgitt i 1927. Den er kommet i stadig nye opplag, sist i 1984. Nå utgis den på Nye Luther forlag. Boka er oversatt til mange språk.

I forordet skriver Hallesby: «Mitt ønske og min bønn har vært dette ene å forkynne bønnens evangelium, uten derfor å slå av på bønnelivets lover.»

Denne boka mener jeg passer for alle aldre – både for unge og for eldre. Det finnes tre grunner til at jeg har lyst til å anbefale Fra Bønnens Verden.
For det første er den lettlest.
For det andre er den svært oversiktlig. Boka er inndelt i elleve kapitler med egne undertitler. Derfor er det lett å finne fram til temaer vi ønsker svar på eller temaer vi ønsker å fordype oss i.
For det tredje inneholder den solid teologi forståelig for alle og mye sunn og sann sjelesorg. Her er mange fortellinger fra levd liv og mange gullkorn.

To eksempler på gullkorn:

Vi har tro nok, når vi vender oss til Jesus i vår hjelpeløshet (s. 77).

Bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds rike (s. 26).

Selv har jeg tenkt på å bruke boka som andaktsbok, men hittil har det dessverre bare blitt med tanken. Jeg tror at denne bønneboka vil skape lengsel etter et rikere bønneliv og inspirere til forbønnstjeneste. Den har betydd mye i mitt liv og anbefales derfor på det varmeste.

Oddvar Søviks to anbefalinger

Jeg har blitt spurt om å anbefale et par bøker om bønn. Da er jeg så frimodig at jeg anbefaler min egen bok: Bønn framfor alt (Genesis forlag).

Den kom ut første gang i 1995, men ble utvidet og gitt ut på nytt i 2006. Siden har den kommet i flere opplag og må vel sies å være en kristelig bestselger.

Boken passer for alle som ber. Den er veldig praktisk disponert. Det er syv hovedkapitler med syv underpunkter:
1. Hva vi det si å be?
2. Hvorfor skal vi be?
3. Hva betyr bønnene i Fadervår?
4. Hva skal vi be om/hvem skal vi be for?
5. Hvordan kan vi be?
6. Hva kan hindre oss i å be?
7. Hvorfor får vi ikke alltid det vi ber om?

Bakerst i boken er det en studieplan over 10 samlinger. Mange som har lest boken og/eller vært med i en studiegruppe, har fortalt at boken har ført til inspirasjon og fornyelse i deres bønneliv.

Professor Ole Øystese skrev i sin anmeldelse blant annet: «Boka er en gave til alle som vil lære å ta ut kraften i alle de grenseløse løftene som Jesus har gitt til alle som ber. Et bedre bidrag til hjelp for en kirke i dyp nød, kan jeg vanskelig tenke meg».

Den andre boken jeg vil anbefale er en jeg nylig har lest: Draw the Circle. The 40 Day Prayer Challenge (Zondervan, boken kan bestilles på Amazon).

Forfatteren Mark Batterson er ledende pastor i National Community Church i Washington. Han sier i forordet at denne boken vil forandre ditt liv. Han anbefaler å lese ett av de førti kapitlene hver dag. Det har jeg gjort og det har vært utrolig ransakende og inspirerende.

Boken er full av vitnesbyrd om bønnens makt, både fra historien og fra menigheten der Batterson er prest. Det finnes ingen eksempler på vekkelser som har startet uten bønn.

Selv om jeg noen ganger synes Batterson lover for mye, så har boken skapt en lengsel hos meg etter en enda større dybde i bønn.

Oddvar Søvik hadde også undervisning på Logos bibelundervisning om bønn. Se de to timene her. 

Se også boktipset på foross.no om Tim Kellers bok Prayer, Experiencing Awe and Intimacy with God.


Lese, høre eller se mer om bønn, men ikke i en bok? Nesten 40 artikler er merket med emnet "bønn" på foross.no. Se emneregisteret for oversikten.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Boktips

Emne

  Bønn

Serie

  Lese om bønn? 3 bøker om bønn anbefalt (vises nå)

  Lese om sjelesorg?

  Lese om forkynnelse?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Oddvar Søvik.
  Oddvar er gift med Liv og er pensjonert pastor og forfatter. Han er utdannet teolog og har arbeidet i Laget (NKSS), Normisjon, Indremisjonsforbundet og vært pastor i Frikirken.
   Ressurser av Oddvar Søvik
Medforfatter

forfatter_foto  Synnøve er enslig, pensjonist og flyttet i juni -19 til Nedenes ved Arendal. Hun er utdannet lærer og diakon og har kristendom hovedfag og årsenhet i kristen sjelesorg. Hun har vært lærer og barne-og ungdomsarbeider i NLM, men hadde sine siste 15 yrkesaktive år som forbeder, veileder og sjelesørger ved Fjellhaug Skoler. Hun har de siste to årene vært "bestemor", som pensjonist, ved Fjellheim Bibelskole.
  Ressurser av Synnøve Spanne

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.