Publisert

Lese om forkynnelse? 5 bøker om forkynnelse anbefalt


Ca leselengde:
6 min

Ett av målene med foross.no er å oppmuntre til å lese kristne bøker. I denne serien artikler har vi utfordret ulike mennesker til å anbefale bøker de setter høyt innen gitte emner. Denne gang er temaet "forkynnelse", og det er Knut Kåre Kirkholm og Christian Lilleheim som anbefaler bøker.

Knut Kåre Kirkholms to anbefalinger:
Presten: hjemme og i kirken

Forfatter: Charles Spurgeon
Forlag: Norsk Litteraturselskap

I 1948 ble boken «Lectures to My Students» av Charles Spurgeon oversatt til norsk under tittelen «Presten hjemme og i kirken». Den er i dag tilgjengelig digitalt, på nasjonalbibliotekets nettsider.

Dette er en bok jeg tror vil være av stor nytte for mennesker som forkynner Guds ord, men også for teologistudenter og, for så vidt, kristne som er engasjert av å tenke om forkynnelse. Mange av idealene som har preget bedehusbevegelsen formuleres sterkt i denne boken. Forfatteren tar opp ting som går tett innpå livet, samtidig som han er meget praktisk og kommer med svært konkrete råd. Teologi og praksis går hånd i hånd.

For meg personlig gjorde særlig de mange avsnittene om predikantens eget trosliv sterkt inntrykk å lese. Ikke minst fordi han begynner der. Mange bøker om forkynnelse definerer først hva forkynnelse er, sier noe om ulike typer forkynnelse osv. Spurgeon begynner med forkynnerens liv med Gud. Det gjør inntrykk.

Jeg tror denne boken vil sette et varig inntrykk. Vi møter en forfatter som levde det han forkynte og som helt tydelig har levd det han underviser om i denne boken også. I tillegg er boken gjennomsyret av Spurgeons fantastiske formuleringsevne og unike repertoar av språklige bilder. Liker du flott språkføring, vil du like Spurgeon.

Boken kan kjøpes her.

Det skapende ordet

Forfatter: Olav Skjevesland
Forlag: Universitetsforlaget

Tidligere lærer på MF og biskop i Agder, Olav Skjevesland, har skrevet flere bøker om forkynnelse. Både «Broen over 2000 år» og «Det skapende ordet» er flotte bøker. Dessverre er ikke disse lenger i vanlig salg, men er tilgjengelige i digital versjon på nasjonalbibliotekets nettsider.

«Det skapende ordet» er en prekenlære i nokså tradisjonell utforming. Her sies det noe om prekenens basis og oppgave, predikanten, konkrete råd og tips til forberedelse og framføring av prekenen, prekenens plass i gudstjenesten og en presentasjon av noen ulike måter å tenke teologisk om prekenen på.

Jeg liker personlig Skjeveslands bøker svært godt. Av teologer som skriver på norsk, er det få som skriver like godt og engasjerende som ham. Videre er han konkret og praktisk og evner å favne bredt. Boken gir god hjelp til refleksjon rundt både hvorfor og hvordan forkynne.

Denne boken vil gjøre leseren klokere og mer reflektert. En god forkynner lever i utvikling. En nådegave skal forvaltes og det gjøres best ved å bruke den og ved å sette av tid til å reflektere over hvordan den brukes. Å få tilbakemeldinger fra andre er også av stor verdi.

Boken kan kjøpes her.

 

Christian Lilleheims tre anbefalinger:

En kan lese mye om forkynnelse i forskjellige bøker. Men når jeg likevel skal anbefale noen bøker som har hjulpet min utvikling i forkynnelsen, er det ikke nødvendigvis bare bøker som utelukkende handler om forkynnelse, men som kan fornye tanken min om det kristne budskapet og dermed hvordan det kan formidles.

Preaching – Communicating Faith in an Age of Skepticism

Forfatter: Timothy Keller
Forlag: Viking
Språk: Engelsk

Sjelden har jeg vært borti forfattere og teologer som tar pulsen på samtiden vår på samme måte som Tim Keller. I boken «Preaching» deler han sine tanker om hvordan forkynnere og trosformidlere i vår senmoderne og sekulære kultur kan snakke om evangeliet på en måte som treffer tanke, tro og hjerte.

Keller er nøye med å påpeke at boken ikke bare er for forkynnere. Han ønsker å utruste alle som på én eller annen måte formidler kristen tro til å gjøre det med visdom og frimodighet.  Boken er like relevant for en forkynner som den er for en kristen blogger, radiovert, kronikkskribent og medvandrer. Kristen formidling er ifølge Keller sentrert rundt talerstolen, men aldri begrenset til den.

Jeg anbefaler boken fordi den har inspirert meg ved å peke på et rent evangelium, den har lært meg viktigheten av å forstå tilhørerne man snakker til og den gir praktiske hjelpemidler til å kunne utvikle forkynnelsen.

Den som leser boken vil få noen særdeles nyttige refleksjoner om hva som er forskjellen på god forkynnelse, dårlig forkynnelse og fantastisk forkynnelse. Her vil boken også gi mye frimodighet på vegne av Ordet vi forkynner!

Videre vil leseren få en særdeles sterk analyse av vår samtid og hvilke åpninger for kristen formidling som finnes hos sekulære mennesker. Sjelden har jeg lest en bok som på denne måten peker på åpenbare muligheter for å dele tro med sekulære mennesker.

Keller gir også en skjematisk metode for hvordan man kan forberede en tekstutleggende tale hvor man bruker de tankene han tidligere har gjengitt i boken. Dermed får boken en stødig praktisk fot å stå på.

Boken kan kjøpes her.

Denne boken er også tidligere anbefalt på foross.no. Les anmeldelsen her.

Back to the Basics of Young Life

Forfatter: John Miller
Språk: Engelsk

Den andre boken jeg vil anbefale er nok dessverre ikke så godt kjent. Boken er skrevet av mangeårige leder i misjonsorganisasjonen Young Life og er i bunn og grunn en introduksjon til deres metoder.

Likevel, bak historier som kan virke litt interne og utilgjengelige for de som ikke er så kjent med Young Life, finner leseren gull. Miller beskriver på en glitrende måte viktigheten av å forkynne evangeliet både på talerstolen og i livet som forbilde.

Boken vil passe for alle som ønsker å finne nye vinkler å se evangeliet fra. Den forkynneren som ønsker å berike tilhørerne med evangeliet vil finne inspirasjon i denne lille boken.

Boken kan kjøpes her.

The Genius of Luther's Theology: A Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church 

Forfatter: Robert Kolb og Charles P. Arand
Forlag: Baker Academic
Språk: Engelsk

Denne boken er jeg i skrivende stund ikke ferdig med. Derfor må du gjerne ta anbefalingen med dét forbehold.

Som forkynnere er det viktig at vi er vel grunnfestet i vår teologiske arv. Denne boken trekker frem viktige momenter ved Luthers teologi som vil angå forkynnelsen i stor grad. Boken er delt inn i to hoveddeler som tar for seg (1) hvordan vi som mennesker er både rettferdige og syndere samt (2) Guds ords skaperkraft.

Boken vil være nyttig for forkynnere om ønsker å gjøre seg mer kjent med den lutherske arven og finne frimodighet i denne forkynnertradisjonen. For meg har den så langt gitt meg en frimodighet til å lene meg mer på Ordet i forkynnelsen min.

Boken kan kjøpes her.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Boktips

Emne

  Forkynnelse

Serie

  Lese om bønn?

  Lese om sjelesorg?

  Lese om forkynnelse? 5 bøker om forkynnelse anbefalt (vises nå)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Medforfatter

forfatter_foto  Christian er ungdomspastor i Salem, NLMs forsamling i Bergen. Han er gift med Jeanette og de bor på Sotra.
  Ressurser av Christian Lilleheim

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.