Publisert

Med Paulus i Italia


Ca leselengde:
4 min

Gjennom det siste året har jeg hatt stor glede av å følge dominikanerpater Aage Hauken på hans reiser i Middelhavsområdet. «Med Paulus i Italia» er den siste av tre bøker hvor Hauken reiser langs de samme støvete landeveiene og er innom de samme havnene som Paulus var rundt midten av det første århundret av vår tidsregning.

På en fornøyelig måte evner Hauken å kombinere kultur, historie, geografi, teologi og bibelforskning slik at jeg som leser nesten kjenner landeveisstøvet i halsen. Med sin brede og naturlige omgang med antikken og de antikke kildene, fører Hauken leseren på innsiden av kulturelle og religiøse forhold.

Trilogi om Paulus’ reiser

Med Paulus til Italia Tidligere bøker i samme serie er «Med Paulus i Hellas» og «Med Paulus i Tyrkia». Til sammen dekker dette misjonsreisene til Paulus, samt den siste reisen beskrevet i Bibelen – nemlig turen til Roma og keiserens domstol.

Disse tre bøkene kunne på sett og vis fortjent hver sin individuelle anmeldelse, men samtidig er det kanskje nok å omtale én av bøkene og heller anbefale interesserte å lese de to andre.

Hovedinnhold

Bokens første kapittel er Paulus’ fangenskap i Jerusalem og Cæsarea. Der får vi beskrevet noen av hovedpersonene – Felix og Festus – og hva som var vanlig prosedyre i en slik rettsprosess.

Det neste kapitlet tar oss med på reisen til Italia. Vi følger Paulus på reisen som går langs kysten av Syria og Tyrkia – det var ikke så mange skip som var solide nok til å reise på åpent hav. Etter hvert bytter de til et av de store kornskipene som gikk fra Romas kornkammer, Egypt, og til Roma. Dette skipet forliste utenfor Malta.

I kapittel tre går reisen videre og vi følger Paulus rundt tåspissen av Italia og inn i den arkeologiske gullgruven Napolibukten. Her hadde de rike og mektige sine sommerpalasser og Hauken dveler ved mange interessante historiske detaljer. Også om kristendommens utbredelse og sannsynligheten for at Paulus kunne møte kristne søsken.

Fra og med kapittel fire beveger vi oss på landeveien mot Roma. Vi lærer mye om det romerske veisystemet og livet langs landeveien. I kapittel fem kommer vi til Roma og Hauken bruker tid på å forklare at det Roma Paulus møtte er Roma før den store brannen i år 54 og dermed annerledes enn den byen Nero fikk bygget opp igjen. Her blir vi servert spennende opplysninger om hvordan folk bodde, organiseringen av infrastruktur, offentlige tjenester og mye mer. Det var på mange måter en velorganisert by Paulus kom til.

Kapittel seks og sju er mer hypotetiske. Vi vet ikke så mye mer om hva som skjedde med Paulus etter hendelsene i Apg. 28. Hvordan gikk rettsaken? Fikk han oppleve å reise til Spania? Med støtte i diverse kirkefedre, argumenterer Hauken for at Paulus hadde ytterligere en rundreise i Middelhavsområdet før han enda en gang kom til Roma rundt år 56 – altså noen få år etter begivenhetene i Apg. 28. Da møtte han et forandret Roma, med annerledes vilkår for de kristne. Det var under disse forholdene Paulus til slutt ble arrestert og henrettet.

Reiseplanlegger

Bokens (og bøkenes) store styrke er bredden i Haukens kunnskaper om antikken og det faktum at han har sett de ulike stedene med selvsyn. I tillegg til å gi mange interessante innsikter om forholdene Paulus levde under, kan boken også fungere som reiseplanlegger dersom noen ønsker å gjøre en lignende reise.

I den grad jeg skal si noe om svakheter, kan det være greit å vite at Hauken noen steder løfter fram innsikter fra den kritiske bibelforskningen. Det er ikke snakk om de store tingene, først og fremst noen hypoteser om Lukas’ bruk av kilder og adressatene for noen av Paulus’ brev. Når det er sagt, får jeg ikke inntrykk av at han betviler ektheten til Paulus’ ulike brev, noe som er veldig vanlig blant kritiske forskere.

Anbefaling

Personlig setter jeg stor pris på bøker av denne typen. Jeg har alltid vært glad i skjønnlitteratur og bøker som setter fantasien i sving og hjelper meg til å se for meg ting. For at det skal skje, er det nødvendig med en viss mengde bakgrunnsstoff og beskrivelser. Dette er ting de bibelske fortellingene vanligvis er svært tilbakeholdne med. Derfor blir en slik bok til god hjelp for lesere som enda mer ønsker å kunne leve seg inn i den verden Paulus levde i.

Boken er på 182 sider og er utgitt på St. Olav Forlag. Den kan kjøpes direkte fra forlaget , men også på sider som adlibris.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Boktips

Skrifthenvisning

  Apostlenes gjerninger  21 - 28

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Knut Kåre Kirkholm.
  Knut Kåre Kirkholm er gift med Marianne, har tre jenter og bor i Oslo. Han jobber som høgskolelektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, lærer på Bibelskolen Fjellhaug og redaktør av magasinet Fast Grunn.
   Ressurser av Knut Kåre Kirkholm
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.