Publisert

Prayer, Experiencing Awe and Intimacy with God


Ca leselengde:
5 min

Oppsiktsvekkende tittel

"Bønn - opplev ærefrykt og intimitet med Gud" (originalitittel: Prayer, Experiencing Awe and Intimacy with God)- hvor mange ville gitt ut en bok om bønn med en slik tittel på norsk? Vel, det kommer nok an på sammenhengen, men jeg tror forfatter Timothy Keller evner å vekke både Prayer oppmerksomhet og få noen rynkende neser med overskriften.

Tim Keller er pastor i New York og hans virke er utgangspunktet for boken. Han hadde nemlig ingen "startbok" som han kunne gi til nye kristne om bønn. Selv er han overbevist om at det beste som er skrevet om bønn allerede er gitt ut. Noe også boken bærer preg av med sine mange sitater og henvisninger. Tilgjengeligheten til disse mange verkene (nei, de fleste er ikke skrevet i vår generasjon) er imidlertid ikke så god for mange moderne mennesker. Dessuten mener Keller en slik introduksjon bør inneholde en helhetlig tilnærming til bønn. De fleste andre verk har nemlig enten en teologisk, hengiven eller praktisk tilnærming. "Prayer" behandler dem alle.

Verdsetter klassiske verk

Fra begynnelse til slutt oser boken av Kellers imponerende kombinasjon av oversikt, innsikt, kunnskap og hans pastorale og menneskelige tilnærming. Personlig er også dette noe som tiltaler meg. Det er ikke for mange gode, kristne bøker som kombinerer et så sterkt forkynnerhjerte med hele 386 fotnoter over 46 sider! (Mange av fotnotene er i tillegg lange forklaringer og små bibliografier).

Keller åpner som nevnt med at det beste allerede er skrevet om bønn. Derfor bryr han seg ikke med å finne opp kruttet. Han ser det heller som sin oppgave å hjelpe meg som leser å oppdage innsikten fra spesielt Luther, Calvin, Augustin, Edwards og Owen. Enkelte kapitler er virkelig fylt med sitater og henvisninger fra verker og tanker etter disse. I tillegget gir han også en kort omtale av sentrale bøker om bønn. Da er det jo artig for oss skandinavere å finne vår egen Ole Hallesbys "Fra bønnens verden" blant 26 andre verk!

Massiv kobling til bibelen

I tillegg til den påfallende mengden sitater av kirkeledere og andre betydningsfulle forkynnere og bibellærere er Bibelens plass svært sentral. I alle de praktiske forslagene til daglig bønn bakerst i boka er bibelen i bruk hele tiden. Bibelens bønnebok, salmene, er naturlig nok ofte nevnt, men også det å "be Bibeleordet" er noe spesielt Luther satte høyt. Under meditasjon, etter salme 1, viser Keller til Luthers metode for å bøye hjertet:

How do you do this practically? One way is Martin Luthers approach. After fixing the thruth in your mind as instruction, he asks how it shows you something about the character of God for which you can praise him, something wrong about yourself for which you can repent, and something that is needed for which you can petition him. In each case, Luther is working the thruth into his relationship to God, to himself, and to the world.

Luther is de- abstracting the scriptural thruth, refusing to regard it in a detached way, plunging himself into it, and pushing it into his soul to see how that thruth should change him. There´s an old saying that the difference between abstract knowledge and real wisdom is that “wisdom is knowledge with the knower left in.” It is taking the thruth into all your relationships. It is to ask, “What does this mean for my relationship to God? To myself? To this or that person or group? To this or that behavior or habit? To my friends, to the culture?» (hentet fra side 158).

Innholdet

Som Keller også begynner boken med har den et pedagogisk siktemål. Det er meningen at leseren skal få en helhetlig innføring i kristen bønn og bokens oppbygning gjenspeiler også dette. Den er delt i fem deler som følger hverandre naturlig:

  1. Ønsket om/lengselen etter bønn
  2. Å forstå bønn
  3. Å lære bønn
  4. Dypere bønn
  5. Å be.

Under disse kommer 15 kapittel som er ulikt fordelt mellom delene.

Min anbefaling

Jeg vil skrive under på at boken står for sitt siktemål. Den gir virkelig en helhetlig innføring i bønn og har vært til hjelp og inspirasjon for meg til å se bønn ut ifra bildet Bibelen selv tegner opp. Jeg har også veldig sansen for den veldige vektleggingen av Bibelordet knyttet til bønnen. Dette retter bønnen til Gud og hans ord og blir ikke er noe "uinntakelig" eller svevende som er forbeholdt spesielt åndelige. Det skaper også et vern mot en ubibelsk vektlegging. Dessuten har jeg opplevd en evangelisk frihet i det å kunne uttrykke meg i bønn med Guds eget ord! Det er jo fantastisk at jeg midt i min svakhet, kulde, likegyldighet og synd kan be med "rene ord". Guds eget ord.

I min kristne sammenheng har også bønn blitt knyttet sterkt til forbønn. Andre former for bønn er ikke fraværende, men det kan lett bli noe utarmende og ensidig over dette. Keller bruker blant annet Herrens bønn til å vise at kristen bønn inneholder både tilbedelse og lovprisning, bekjennelse, takk og forbønn.

Oppsummert vil jeg sterkt anbefale boken til alle kristne. Den er det den utgir seg for, en helhetlig bok om bønn, og det på en grundig, inspirerende og bibelsk måte. Foreløpig er den bare tilgjengelig på engelsk, men selv om det er tekst på 321 sider oppleves den lettlest og godt overkommelig.

Boken kan blant annet kjøpes her.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Boktips

Emner

  Bønn

  Disippelliv

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.