Publisert

Sommerbokanbefalinger (1/5) Vi anbefaler bøker du (nesten) garantert allerede har i bokhylla


Ca leselengde:
5 min

Sommertid er lesetid. Og om det ikke er det for deg, kan det kanskje bli det?

Foross-redaksjonens medlemmer anbefaler to bøker hver. Først ut får du Silje Kiils anbefalinger. Og det beste av alt; i disse tider med reiserestriksjoner og karantenetider skal du ikke se bort i fra at du ikke trenger å forlate huset for å få tak i bøkene - de finnes mest sannsynlig allerede i bokhylla di!

God lesning!

Første Mosebok

I begynnelsen skapte Gud himmel og jord! Bibelens aller første utsagn setter an tonen i hele eksistensens symfoni. Vi hører om begynnelsen og om Gud med hans fullstendige makt. Vi blir umiddelbart presentert for Faderen, det skapende Ordet og for Guds Ånd; det treenige «vi». Denne hellige treklang lyder gjennom hele Skriften, fra disse første ordene på første side og til Åpenbaringens siste blad.

Første Mosebok er for meg hele Bibelens overtyre og presenterer alle temaer vi vil møte variasjoner av, både senere i Bibelen og i løpet av våre liv. Gud sa, Gud sa, Gud sa. Gud skaper med sitt ord og gir sine løfter, men etter syndefallet kommer vi Gudsordene i møte med mangel på tro. Har Gud virkelig sagt? Disse ordene ble først sagt av slangen, fristeren, men vi hører stadig ekkoet i våre egne hjerter; har Gud virkelig sagt? Kan vi ikke oppsummere hele Bibelen med Guds ord og trofaste løfter, samt vår svakhet og tilbøyelighet til å tvile?

Det er i Første Mosebok vi hører om Adam, Noah, Abraham, Isak, Jakob og Josef. Vi leser realprofetier som peker på Jesus; som Abraham som får befaling om å ofre sin sønn, sin eneste, ham som han har så kjær. Høres det kjent ut? Vi hører de samme ordene fra himmelen når Jesus blir døpt, men ofringen av Isak blir avverget i motsetning til Jesus.

Tidlig i verdenshistorien sender Gud vannflommen som kun Noah og hans familie overlever. De blir frelst gjennom vannet, som Peter sier i sitt første brev, når han peker på dets motbilde, dåpen (1 Pet 3:20-21).

I Første Mosebok leter jeg for å finne veiledning i temaer som tjenestedelingen (Adam får instruksjoner om reglene i Edens hage allerede før Eva er skapt, kan du se hvis du leser 2. kapittel) og hviledagen - tenk at Gud selv hvilte og helliget den!

I denne boken blir jeg minnet om at Gud aldri bryter løftene sine og at Han frir ut sine selv når alt ser håpløst ut. Gud gir det aller første løftet om at en frelser skal komme. Gud berger Noah når hele resten av verden har vendt Gud ryggen, og de ti bud er ikke engang gitt ennå. Gud kaller på Abram (Abraham) og sørget for at han får en sønn, løftessønnen, på tross av foreldrenes høye alder. Jakob kjemper med Gud og vinner over den hellige Gud i en slåsskamp! Er det ikke vilt!?Jakob vinner ved å gråte og be om nåde. Er det ikke sterkt? Etter dette skal Jakob kalles Israel. Disse og mange, mange flere historier får du hvis du begynner å lese fra begynnelsen, altets store begynnelse.

Store deler av Første Mosebok er kjent litteratur for mange kristne, men jeg er ganske sikker på at du vil gjøre nye oppdagelser hvis du velger å bruke sommeren på å lese gjennom Bibelens første femti kapitler en gang til. Glem ikke å lese sakte, gjerne med penn i handa!

Apostlenes Gjerninger

Apostlenes Gjerninger er beretningen om det som skjedde med Jesu nærmeste disipler etter at Mesterens gjerning var fullbrakt og han steg opp til himmelen. Det er for meg en usedvanlig lettlest Bibelbok med stor detaljrikdom og spennende historier. Den Hellige Ånd utgytes og tusenvis kommer til tro. Det er store oppturer og vesentlige nedturer. Vi møter spirende ledere og usminkede uenigheter. Den Hellige Ånd er aktiv og virksom og forandrer menneskers liv. Vi hører om «vanlige folk» som får del i store opplevelser, som piken Rode, purpurkremmersken Lydia, garveren Simon og den etiopiske hoffmannen.

Vi hører fantastiske taler, eksempelvis Peters tale til folket i kapittel 2, den samme Peters vitnesbyrd til rådsherrene i kapittel 4, samt den første martyren Stefanus’ mektige ord i kapittel 7. Den Peter som fornektet sin Mester har nå fått Den Hellige Ånd og vitner frimodig, kunnskapsrikt og retorisk overbevisende om Veien til frelse.

Saulus’ store omvendelse og misjonsreisene vies god plass og i kapittel 17 får vi høre den velartikulerte talen han holdt til athenerne på Areopagoshøyden.

Jo lengre vi kommer ut i Apostlenes Gjerninger, jo mer tiltar detaljrikdommen. Historiene er presist gjenfortalt med tanke på hvem som var hvor og det gir oss frimodighet til å tro at det som er skrevet er historisk sant. Teksten som kanskje var ment som juridiske dokumenter i forkant av Paulus' rettssak, jeg vet ikke, er i alle fall trosstyrkende og oppslukende å få ta del i.

Evangeliet bæres ut på ulike måter og med ulike utgangspunkter; som en konsekvens av forfølgelse, ved at fengselsvoktere opplever disiplenes tro, samt på misjonsreisene til Paulus for å nevne noen eksempler. Det er altså ikke lenger bare jødene som skal få høre evangeliet forkynt, Gud har også gitt hedningene omvendelsen til livet!

Apostlenes Gjerninger framstår for meg som en veldig ærlig bok. Det er syn og mirakler, men vi hører også om krangler og brutte vennskapsrelasjoner, om forlis og uenigheter, om trusler fra maktposisjoner og steining, om oppstyr, stengte dører, fortvilelse og forfølgelse. Hvem trenger vel drama og krim når man kan få det i 2000 år gammel True Crime-stil? Gjennom alt som skjer i kristendommens første generasjon vokser Guds verdensvide kirke. Det som begynte med elleve redde menn, har i dag blitt verdens største bevegelse.

Å få lese om utfordringene som apostlene sto overfor, er trosstyrkende og til god veiledning. Det er en sterk Gud som kan omvende en sånn som Saulus og en sånn som meg.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Boktips

Serie

  Sommerbokanbefalinger (1/5) Vi anbefaler bøker du (nesten) garantert allerede har i bokhylla (vises nå)

  Sommerbokanbefalinger (2/5)

  Sommerbokanbefalinger (3/5)

  Sommerbokanbefalinger (4/5)

  Sommerbokanbefalinger (5/5)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Silje Kiil.
  Silje kommer fra Lyngseidet, men bor nå i Oslo hvor hun arbeider i Siemens og er redaksjonsmedlem i foross.no. Hun har tidligere bodd både i Sverige, England og Danmark.
   Ressurser av Silje Kiil
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.