Publisert

Sommerbokanbefalinger (2/5) Vi anbefaler bøker du (nesten) garantert allerede har i bokhylla


Ca leselengde:
6 min

Sommertid er lesetid. Og om det ikke er det for deg, kan det kanskje bli det?

Foross-redaksjonens medlemmer anbefaler to bøker hver. Denne gangen det Øivind Kringstad som anbefaler. Og det beste av alt; i disse tider med reiserestriksjoner og karantenetider skal du ikke se bort i fra at du ikke trenger å forlate huset for å få tak i bøkene - de finnes mest sannsynlig allerede i bokhylla di!

God lesning!

I mine utvalg for anbefalt Bibelsommerlesning er det altså Markus evangelium og brevet til Efeserne som får stjernene. Jeg håper det du nå skal lese vil inspirere deg til å lese selve bibeltekstene etterpå. Det er de som er poenget her!

Efeserbrevet

Efeserbrevet har jeg inntrykk av at det er mange kristne som har et nært og godt forhold til. Det vil jeg si er med rette. Det er jo Paulus som er forfatter og det er spennende i seg selv å få innblikk i hva han valgte for tematikk til ferske kristne rundt Middelhavet i det første århundret.

De siste årene har jeg hatt stor glede av å se litt nærmere på bakgrunnen for Efeserbrevet. I Apostlenes gjerninger, rundt kapittel 19, blir vi nemlig kjent med hvordan menigheten ble dannet og de nokså oppsiktsvekkende hendelsene som skjedde der.

Paulus var i byen og drev undervisning i over to år (Apg 19:10) og Gud gjorde helt spesielle under; klærne Paulus hadde hatt på seg gjorde at folk ble helbredet og onde ånder ble drevet ut. Det toppet seg da folk som hadde drevet med svartekunster laget et bokbål av bøkene sine som i dagens verdi ville være omkring 300 millioner kroner. 300 millioner, rett opp i røyk! Efesus hadde på denne tiden ca. 250 000 innbyggere, altså litt færre enn Bergen. Hva ville skjedd om en vekkelse førte til at en gjeng nyomvendte Bergensere brant sine eiendeler til en samlet verdi av 300 millioner kroner på Torgallmenningen?! Ikke rart det ble oppstandelse. Nettopp oppstandelsen som kom gir siste del av kapittel 19 i Apostlenes gjerninger et nærmere innblikk i.

Alt dette er fascinerende detaljer, men poenget er altså at det er menigheten som ble født ut av denne historien Paulus henvender seg til med Efeserbrevet.

Selve brevet er ganske kort, seks kapitler, og har en ganske tydelig inndeling mellom kapittel tre og fire. En til tre kan ha overskriften «kjernen i kristen tro» og fire til seks kan ha «hva det betyr for oss», altså en mer praktisk del.

Fyrverkeriforkynnelse

Har du opplevd skikkelig fyrverkeri noen gang? Det ene smellet er høyere enn det andre og fargerosene på himmelen kappes om å imponere skuelystne. Omtrent slik er det å lese starten av Efeserbrevet. Paulus bobler over av åndelig velsignelse og glede over alt det fantastiske Jesus Kristus er, har gjort og vil føre oss inn i. Den lengste setningen er så vidt jeg kan se over 50 ord!

Det er en grunnleggende innføring i kjernen av kristen tro med en forkynnende stil vi får i de tre første kapitlene. Dette er en bibeldel som egner seg svært godt for nye i troen, men samtidig blir disipler aldri ferdig med den!

Den neste delen er som nevnt mer praktisk. Når vi nå er bygd opp på Jesus Kristus (Ef 2:20), hvordan ser livet i hverdagen ut? Her er det veiledning for tros- og tankelivet, for kampen vi står i med vår gode og onde vilje, mye om vårt forhold til våre medmennesker, livet i ekteskapet og våre roller som kvinner og menn, forholdet til barn og foreldre og ansatt og arbeidsgiver. Ganske så dekkende for livet med andre ord.

En viktig avslutning

Paulus avslutter med formaningene om å ta på Guds fulle rustning (Ef 6:10ff). Dette er jo sentrale og viktige formaninger i seg selv, men også her gir sammenhengen i Bibelen oss mer. Fire ganger gjentas ordet «stå» i omtalen av rustningen. Dette virker med andre ord til å være ekstra viktig for Paulus å formidle.

I Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring, møter vi så Efesermenigheten igjen. I kapittel to får menigheten i Efesos en del gode tilbakemeldinger, men også den kjente formaningen om å finne tilbake til den første kjærligheten. Budskapet er tydelig:

Tenk på hvor du sto før du falt. Åp 2:5

Det virker som om Paulus` aller viktigste formaning ikke gikk helt hjem. Det er vanlig å regne ca. 40 år mellom Efeserbrevet og Åpenbaringen. Begynt er altså slett ikke fullført.

Det er ingen garanti for en menighets vel og ve selv om grunnleggeren er selveste Paulus, spektakulære manifestasjoner står i historiebøkene og flere år med grundig undervisning er på plass. Dette skal vi merke oss og ta med som enda en tilskyndelse til å lese Efeserbrevet og be Den Hellige Ånd gi oss «hjertets opplyste øyne» så vi alltid holdes i håpet vi er kalt til, arven vi har fått og oppstandelseskraften som er hos alle som tror.

Markusevangeliet

Som det korteste av de fire evangeliene er nettopp det en av grunnene til at jeg vil anbefale det i sommer. Vi tror at Gud vil vise oss Jesus Kristus gjennom hele Bibelen og gjennom alle dens 66 bøker. Likevel er det noe deilig med å lese historien om ham selv, enkelt og direkte.

Markus er jo selv ganske likefrem i sin start av skriftet:

Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Mark 1:1

Uten noen videre introduksjon ledes vi deretter rett inn i det begivenhetsrike livet til Jesus. Men det er nettopp første setning Markus hele tiden sikter mot gjennom sin gjengivelse av Jesu liv. Han vil vise oss som lesere at Jesus er Guds messias, den utvalgte, salvede og lovede frelseren for alle folkeslag.

I første halvdel får vi se dette i stor grad gjennom de mange møtene han har med mennesker, mens det i siste del gjøres mer klart av ham selv gjennom hans tale og det som blir gjort mot ham.

Skillet kommer i kapittel åtte med Peters kjente bekjennelse på Jesu spørsmål til disiplene om hvem de sier han er:

Du er Messias. Mark 8:29

Etter dette prøver liksom Jesus å formidle det tydelige budskapet om sin død og oppstandelse tre ganger til disiplene uten at de skjønner hva han snakker om (8:31-38, 9:30-32 og 10:32-45).

Når nettopp dette faktisk skjer er det derfor stilig å se hvem det er som først innser og erkjenner det. Det er nemlig den romerske soldaten ved Jesu kors som utbryter:

Sannelig, denne mannen var Guds sønn! Mark 15:39

Det er altså en representant for den hedenske okkupasjonsmakten som selv var med på å henrette Jesus som på sin måte blir den første til å se Markus sitt anliggende med evangeliet.

Med hans ord håper jeg du også kan bekjenne etter å ha lest Markus evangelium og på den måten møtt Jesus Kristus; «Ja, han er Guds sønn. Takk at du gav livet ditt for meg. Jeg vil gi livet mitt for deg!»

God sommerlesning!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Boktips

Serie

  Sommerbokanbefalinger (1/5)

  Sommerbokanbefalinger (2/5) Vi anbefaler bøker du (nesten) garantert allerede har i bokhylla (vises nå)

  Sommerbokanbefalinger (3/5)

  Sommerbokanbefalinger (4/5)

  Sommerbokanbefalinger (5/5)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.