Publisert

Timothy Keller: Preaching – Communicating Faith in an Age of Skepticism Gjennomtenkt, analytisk og praktisk om kristen formidling til en sekulær samtid.


Ca leselengde:
4 min

Sjelden har jeg vært borti forfattere og teologer som tar pulsen på samtiden vår på samme måte som Tim Keller. I boken Preaching deler han sine tanker om hvordan forkynnere og trosformidlere i vår senmoderne og sekulære kultur kan snakke om evangeliet på en måte som treffer tanke, tro og følelser.

Hva kristen formidling er

I bokens innledende kapittel definerer Keller hva kristen formidling er. Han er nøye med å påpeke at boken ikke bare er for forkynnere. Han ønsker å utruste alle som på en eller annen måte formidler kristen tro til å gjøre det med visdom og frimodighet.  Boken er like relevant for en forkynner som den er for en kristen blogger, radiovert, kronikkskribent og medvandrer. Kristen formidling er ifølge Keller sentrert rundt talerstolen, men aldri begrenset til den.

Videre i innledningen gjør Keller seg refleksjoner om hva som er forskjellen på god forkynnelse, dårlig forkynnelse og fantastisk forkynnelse. Her er det mye frimodighet å hente på vegne av Ordet vi forkynner!

Evangeliet!

I første del av boken understreker Keller viktigheten av at det er Ordet vi tjener. Kristen forkynnelse er ikke formidling av subjektive tanker og følelser, men forkynnelse av Evangeliet. Forkynnelsens sentrum har alltid vært, og skal alltid være Kristus. Dette viser Keller med flotte eksempler og illustrasjoner.

"Vår tids C.S. Lewis"

Bokens andre del omhandler hvordan vi kan nå mennesker som lever i en senmoderne kultur.  Jeg anser dette som bokens hoveddel, og den er en særdeles sterk analyse av vår samtid og hvilke åpninger for kristen formidling som finnes hos sekulære mennesker.

Keller er opptatt av at vi ikke på død og liv skal være motkulturelle. Det finnes elementer i vår kultur som stammer fra en kristen arv, disse må vi anerkjenne og peke på som positive. Men så finnes også elementer i kulturen som er mot kristendommens verdier og tankesett. Her gir Keller kristne formidlere frimodighet og visdom til å avsløre og debattere sekulære selvfølgeligheter på en klok måte.

Sjelden har jeg lest en bok som på denne måten peker på åpenbare muligheter for å dele tro med sekulære mennesker. Kellers analytiske evner er i en egen særklasse, og han blir med rette omtalt som «vår tids C.S. Lewis.»

Avslutningsvis er Keller inne på formidlerens ethos og deler noen tanker om hva som blir oppfattet som ekte og nært av tilhørerne. Også dette er tanker vel verdt å sko seg med for de som formidler kristen tro.

Praktisk og ikke tilfeldig

I et tillegg gir Keller en skjematisk metode for hvordan en kan forberede en tekstutleggende tale hvor en bruker de tankene han tidligere har gjengitt i boken. Dermed får boken en stødig praktisk fot å stå på. Dette er ikke bare teori og flotte tanker, det er også gode praktiske tips.

Dersom en skulle lure på om Keller har skrevet alt dette ut fra egen filosofi og synsing, kan du gå til de femti sidene med fotnoter på slutten av boken. Her henvises det til relevant litteratur på høyt faglig nivå av både teologer og antropologer og samfunnsvitere.

Boken har sin klare styrke i Kellers analytiske evner. Han tar pulsen på den moderne kulturen på en måte som få andre kristne ledere makter å gjøre. Dersom forkynnere kan få tak i noe av dette gjennom å lese boken, vil det være en stor gevinst.

Det hjelper også at Keller selv over mange tiår har forkynt for tilhørere som definerer seg som skeptikere. Det gjør at han har praktiske anvendelser til tankene han presenterer i boken. Dermed viser han at det er gjennomførbart å dele kristen tro på en forståelig måte til mennesker som vil se på seg som sekulære skeptikere.

Preaching krever en del av leseren. Språket er faglig og innholdet er svært konsentrert. Dermed er det mer lektyre for studieværelse snarere enn sengekanten.

Anbefales

Det er mitt håp at alle som på en eller annen måte formidler kristen tro, det være seg skriftlig eller muntlig, på film, nett eller i forkynnelse, får fatt i noe av Kellers hjerte i denne boken. Troen kan formidles til skeptiske mennesker i en sekulær kultur. Men det krever hardt arbeid. I denne boken har Keller imidlertid gitt oss en god retning og masse praktiske tips på veien. Jeg vil anbefale alle kristne formidlere å lese boken.

Boken kan kjøpes her.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Boktips

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Christian Lilleheim.
  Christian er ungdomspastor i Salem, NLMs forsamling i Bergen. Han er gift med Jeanette og de bor på Sotra.
   Ressurser av Christian Lilleheim
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.