Emne: Jesus(423 ressurser)


 •  
  Bibelutleggelse
   

  Søndagsteksten Joh 12:12-24


  Endre Stene

  I denne ukens Table Talks snakker vi om Jesu inntog i Jerusalem. Nå var "timen" kommet for at han skulle dø. Table talks: Søndagsteksten produseres...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Forlatt


  Hans Erik Nissen

  Fra Jesu fjerde ord på korset: Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: "Eli, Eli, lama sabaktani?" Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor har...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Min Gud, min Gud!


  Hans Erik Nissen

  Fra Jesu fjerde ord på korset: Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: "Eli, Eli, lama sabaktani?" Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor har...

  LES MER


 •  
  Bibelutleggelse
   

  Søndagsteksten Luk 1:26-38


  Knut Kåre Kirkholm

  I denne ukens episode snakker vi bl.a. om engler og om Jesu mor, Maria. Det er Maria budskapsdag og vi leser teksten om da Maria fikk det store oppdra...

  LES MER •  
  Andakt
   

  Til ham


  Hans Erik Nissen

  Fra Jesu tredje ord på korset: En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre ...

  LES MER


 •  
  Andakt
   

  Ditt rike


  Hans Erik Nissen

  Fra Jesu tredje ord på korset: En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre ...

  LES MER