Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. September Derfor opphøyer (sv: beprisar) Gud sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Rom 5:8. Carl Olof Rosenius 9:16
 2. 2. September Han som er Gud over alle ting, høylovet i evighet. Amen. Rom 9:5. Carl Olof Rosenius 9:36
 3. 3. September Gled dere i håpet. Rom 12:12. Carl Olof Rosenius 8:56
 4. 4. September Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart....For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i Guds barns herlige frihet. Rom 8:19,21. Carl Olof Rosenius 9:20
 5. 5. September Overgi ikke deres lemmer til synden, som urettferdighets våpen, men gi dere selv til Gud. Rom 6:13. Carl Olof Rosenius 9:05
 6. 6. September Du sier med rette at jeg er konge. Til det er jeg født. Joh 18:37. Carl Olof Rosenius 9:00
 7. 7. September Om husets herre hadde visst i hvilken time tyven kom, ville han våke og ikke tillatt at det ble gjort innbrudd i huset hans. Luk 12:39. Carl Olof Rosenius 9:25
 8. 8. September Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø». 1Mos 3:4. Carl Olof Rosenius 8:05
 9. 9. September Loven kom inn ved siden av, for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Rom 5:20. Carl Olof Rosenius 10:08
 10. 10. September Se! Guds Lam, som bærer bort verdens synd! Joh 1:29. Carl Olof Rosenius 9:52
 11. 11. September Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:15. Carl Olof Rosenius 8:59
 12. 12. September Når ditt ord kommer til oss, holder det oss oppe, og er til fryd og glede for vårt hjerte. Jer 15:16. Carl Olof Rosenius 9:56
 13. 13. September Av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8. Carl Olof Rosenius 10:19
 14. 14. September Enda de kjente Gud, æret og takket de ham ikke som Gud, men ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte er blitt formørket. Rom 1:21. Carl Olof Rosenius 9:20
 15. 15. September På samme måte hjelper også Ånden oss i vår skrøpelighet. Rom 8:26. Carl Olof Rosenius 8:53
 16. 16. September La hoftene deres være ombundet og lampene deres brennende. Luk 12:35. Carl Olof Rosenius 8:58
 17. 17. September Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Joh 14:13. Carl Olof Rosenius 9:15
 18. 18. September Lydighet er bedre enn offer, og lydhørhet er bedre enn fettet av værer. 1Sam 15:22. Carl Olof Rosenius 8:48
 19. 19. September Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Jes 49:16. Carl Olof Rosenius 7:19
 20. 20. September Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Fil 4:7. Carl Olof Rosenius 8:33
 21. 21. September Se, Herrens hånd er ikke for kort, så han ikke kan hjelpe. Hans øre er ikke tunghørt, så det ikke kan høre. Jes 59:1. Carl Olof Rosenius 9:31
 22. 22. September Dette er nåde, hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte når en lider urettferdig. 1Pet 2:19. Carl Olof Rosenius 9:17
 23. 23. September Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull som er gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik. Åp 3:18. Carl Olof Rosenius 10:13
 24. 24. September La oss kaste fra oss mørkets gjerninger, og la oss ta på oss lysets våpen. Rom 13:12. Carl Olof Rosenius 10:15
 25. 25. September La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode! Rom 12:21. Carl Olof Rosenius 8:12
 26. 26. September Deres liv er skjult med Kristus i Gud. Kol 3:3. Carl Olof Rosenius 8:55
 27. 27. September Stå da ombundet om livet med sannheten. Ef 6:14. Carl Olof Rosenius 9:10
 28. 28. September Forakt ikke Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du tuktes av ham. Heb 12:5. Carl Olof Rosenius 8:42
 29. 29. September Etter sin barmhjertighet frelste hans oss gjennom den nye fødselens bad. Tit 3:5. Carl Olof Rosenius 8:58
 30. 30. September Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Sal 103:10. Carl Olof Rosenius 7:39