Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. Oktober Forlat oss vår skyld! Mat 6:12. Carl Olof Rosenius 8:12
 2. 2. Oktober Som vi og forlater våre skyldnere. Mat 6:12. Carl Olof Rosenius 9:10
 3. 3. Oktober Kristus stod opp igjen på den tredje dag etter Skriftene. 1Kor 15:4. Carl Olof Rosenius 9:22
 4. 4. Oktober Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Rom 8:13. Carl Olof Rosenius 8:44
 5. 5. Oktober Hvis dere døder legemets gjerninger ved Ånden, skal dere leve. Rom 8:13. Carl Olof Rosenius 10:14
 6. 6. Oktober Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Rom 8:33. Carl Olof Rosenius 9:27
 7. 7. Oktober Grip framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle den ondes brennende piler. Ef 6:16. Carl Olof Rosenius 9:36
 8. 8. Oktober Ta på dere frelsens hjelm. Ef 6:17. Carl Olof Rosenius 9:13
 9. 9. Oktober Brødre, jeg kan ikke si at jeg selv ennå har fattet det. Fil 3:13. Carl Olof Rosenius 9:56
 10. 10. Oktober Den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom over seg selv. 1Kor 11:29. Carl Olof Rosenius 8:14
 11. 11. Oktober Vær alltid glade! 1Tess 5:16. Carl Olof Rosenius 9:05
 12. 12. Oktober Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rom 6:14. Carl Olof Rosenius 8:31
 13. 13. Oktober Den som holder seg til gjerningene, får ikke lønnen regnet som nåde, men som noe han har fortjent. Rom 4:4. Carl Olof Rosenius 9:43
 14. 14. Oktober Han ble ikke svak i troen. Rom 4:19. Carl Olof Rosenius 8:45
 15. 15. Oktober Slik som mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, slik skal også mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Rom 5:19. Carl Olof Rosenius 9:33
 16. 16. Oktober Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. 1Tess 4:7. Carl Olof Rosenius 9:47
 17. 17. Oktober Legg fra dere det som hører til deres tidligere livsstil, det gamle menneske.... og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud. Ef 4:22,24. Carl Olof Rosenius 10:37
 18. 18. Oktober Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er blodrøde, skal de bli hvite som snø. Jes 1:18. Carl Olof Rosenius 10:03
 19. 19. Oktober Han som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med nåde og barmhjertighet. Sal 103:4. Carl Olof Rosenius 9:06
 20. 20. Oktober Da vi var døde i våre overtredelser og synder. Ef 2:5. Carl Olof Rosenius 9:55
 21. 21. Oktober Trellkvinnens sønn skal ikke arve som den frie kvinnens sønn. Gal 4:30. Carl Olof Rosenius 9:22
 22. 22. Oktober Du dåre! Det du sår får ikke liv uten at det dør..... Men Gud gir det et legeme, slik han vil. 1Kor 15:36,38. Carl Olof Rosenius 8:08
 23. 23. Oktober Legg derfor av all ondskap og alt svik og hykleri og misunnelse og all baktalelse! 1Pet 2:1. Carl Olof Rosenius 7:48
 24. 24. Oktober Gjør dette til minne om meg. Luk 22:19. Carl Olof Rosenius 8:13
 25. 25. Oktober De som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjær. Gal 5:24. Carl Olof Rosenius 8:46
 26. 26. Oktober Alle de som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Rom 8:14. Carl Olof Rosenius 9:03
 27. 27. Oktober Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. Rom 1:16. Carl Olof Rosenius 6:57
 28. 28. Oktober Gjennom Jesus Kristus har vi ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Rom 5:2. Carl Olof Rosenius 9:20
 29. 29. Oktober Og dersom Kristus er i dere, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Rom 8:10. Carl Olof Rosenius 9:18
 30. 30. Oktober Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres Far å gi dere riket. Luk 12:32. Carl Olof Rosenius 8:58
 31. 31. Oktober Jeg ser en annen lov i lemmene mine. Den ligger i strid med loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov. Rom 7:23. Carl Olof Rosenius 9:01