Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. april Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Sal 103:8. Carl Olof Rosenius 8:55
 2. 2. april Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn! Sal 103:1. Carl Olof Rosenius 9:35
 3. 3. april Siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et menneske. For slik som vi alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. 1Kor 15:21-22. Carl Olof Rosenius 7:56
 4. 4. april Den timen kommer, da alle som er i gravene skal høre Menneskesønnens røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse. Joh 5:28-29. Carl Olof Rosenius 8:54
 5. 5. april Herrens nåde er fra evighet til evighet....for dem som holder hans pakt, og for dem som husker hans bud, så de gjør etter dem. Sal 103:17,18. Carl Olof Rosenius 9:19
 6. 6. april Jeg skal slutte en fredspakt med dem, og den skal være en evig pakt med dem. Esek 37:26 Carl Olof Rosenius 8:48
 7. 7. april Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder...... og dere skal finne hvile for sjelene deres. Mat 11:28-29. Carl Olof Rosenius 9:23
 8. 8. April Fader vår, du som er i himmelen. Mat 6:9. Carl Olof Rosenius 8:44
 9. 9. April Komme ditt rike. Mat 6:10. Carl Olof Rosenius 9:33
 10. 10. April Ikke så å forstå at jeg allerede har fattet det, eller allerede er blitt fullkommen. Fil 3:12. Carl Olof Rosenius 9:14
 11. 11. April Tal til hele menigheten av Israels barn og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. 3Mos 19:2. Carl Olof Rosenius 8:27
 12. 12. April Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen hjelp av loven. Rom. 3:21. Carl Olof Rosenius 8:34
 13. 13. April Så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Gal 3:27. Carl Olof Rosenius 10:19
 14. 14. April La ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dens lyster. Rom 6:12. Carl Olof Rosenius 8:40
 15. 15. April Hver gren i meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt. Joh 15:2. Carl Olof Rosenius 8:39
 16. 16. April Alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som seirer over verden, vår tro. 1 Joh 5:4. Carl Olof Rosenius 9:31
 17. 17. April Alt det dere ber om i deres bønner, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Mark11:24. Carl Olof Rosenius 9:09
 18. 18. April Du skal ikke drive hor. 2Mos 20:14. Carl Olof Rosenius 8:19
 19. 19. April Du skal ikke stjele. 2Mos 20:15. Carl Olof Rosenius 8:49
 20. 20. April Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. 2Mos 20:16. Carl Olof Rosenius 8:50
 21. 21. April Vi vet at vi er av sannheten. 1Joh 3:19. Carl Olof Rosenius 9:08
 22. 22.April Mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet, brøt det og gav dem og sa: Ta, et, dette er mitt legeme. Mark 14:22. Carl Olof Rosenius 9:03
 23. 23. April Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Gal 2:20 Carl Olof Rosenius 10:27
 24. 24. April Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Åp 2:4. Carl Olof Rosenius 9:59
 25. 25. April Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss med, og la dere ikke nok en gang fange under trelldommens åk. Gal 5:1. Carl Olof Rosenius 9:37
 26. 26. April Den som er badet, trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele. Også dere er rene, men ikke alle. Joh 13:10. Carl Olof Rosenius 8:14
 27. 27. April Så mye han ville. Joh 6:11. Carl Olof Rosenius 8:14
 28. 28 . April Led oss ikke inn i fristelse. Mat 6:13. Carl Olof Rosenius 9:05
 29. 29. April Kall på meg i nøden, så vil jeg hjelpe deg, og du skal prise meg. Sal 50:15. Carl Olof Rosenius 9:25
 30. 30. April La lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og prise deres Far, han som er i himmelen. Mat 5:16. Carl Olof Rosenius 8:11