Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. Mai Rettferdighetens frukt skal være fred. Jes 32:17. Carl Olof Rosenius 8:12
 2. 2. Mai Vi roser oss også i trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Rom 5:3. Carl Olof Rosenius 9:05
 3. 3. Mai Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort i hans blod, ved ham bli frelst fra vreden! Rom 5:9. Carl Olof Rosenius 8:44
 4. 4. Mai Mitt blod blir utgytt til syndenes forlatelse. Mat 26:28. Carl Olof Rosenius 8:44
 5. 5. Mai Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sov. Mat 25:5. Carl Olof Rosenius 9:42
 6. 6. Mai Jeg ber dere, brødre, om å ta vare på dette formaningsord. Heb 13:22. Carl Olof Rosenius 8:21
 7. 7. Mai Kristus døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve seg selv, men ham som døde og oppstod for dem. 2Kor 5:15. Carl Olof Rosenius 8:29
 8. 8. Mai Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Joh 15:3. Carl Olof Rosenius 9:35
 9. 9. Mai Slik er da loven blitt vår tuktemester til Kristus. Gal 3:24. Carl Olof Rosenius 9:34
 10. 10. Mai Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt dere ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere. Joh 16:23. Carl Olof Rosenius 9:03
 11. 11. Mai Hva er det fremdeles jeg mangler? Mat 19:20. Carl Olof Rosenius 11:41
 12. 12. Mai Lev ikke et liv som tar etter denne verden. Rom 12:2. Carl Olof Rosenius 7:58
 13. 13. Mai I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke. Rom 12:3. Carl Olof Rosenius 8:33
 14. 14. Mai Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene. 1Joh 1:9. Carl Olof Rosenius 9:41
 15. 15. Mai Ordet er ganske nær deg, for det er i din munn og i ditt hjerte; det er det troens ord som vi forkynner. Rom 10:8. Carl Olof Rosenius 9:22
 16. 16. Mai Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, nemlig mot verdens herrer, de som regjerer i denne verdens mørke. Ef 6:12. Carl Olof Rosenius 9:07
 17. 17. Mai Ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ef 6:15. Carl Olof Rosenius 9:32
 18. 18. Mai Selv om havets vann bruser og sjøen går hvit, selv om fjellene skjelver når havet løfter seg. Sela. Likevel skal Guds stad eie fryden ved sine brønner, der Den Høyestes hellige boliger er. Sal 46:4-5. Carl Olof Rosenius 9:50
 19. 19. Mai Gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, til min Gud og deres Gud. Joh 20:17. Carl Olof Rosenius 9:25
 20. 20. Mai Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Åp 21:4. Carl Olof Rosenius 9:11
 21. 21. Mai Jeg vil alltid love Herren. Hans pris skal alltid være i min munn. Sal 34:2. Carl Olof Rosenius 8:37
 22. 22. Mai Vandre slik som verdig er i det kall dere ble kalt til, med all ydmykhet og saktmodighet, så dere med tålmodighet bærer over med hverandre i kjærlighet. Ef 4:1-2. Carl Olof Rosenius 9:07
 23. 23. Mai Bli i meg! Bli i min kjærlighet! Joh 15:4,9. Carl Olof Rosenius 9:24
 24. 24. Mai Som en hyrde skal han fø sin hjord. Han skal samle lammene med sin arm og bære dem ved sitt bryst. Dem som har lam, skal han lede. Jes 40:11. Carl Olof Rosenius 8:23
 25. 25. Mai Dere er verdens lys! Mat 5:14. Carl Olof Rosenius 9:09
 26. 26. Mai Så vendte mennene seg bort derfra og gikk mot Sodoma, men Abraham ble stående for Herrens åsyn. Abraham kom nærmere ham og sa: «Vil du utslette den rettferdige sammen med den ugudelige? 1Mos 18:22-23. Carl Olof Rosenius 9:43
 27. 27. Mai Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, dere som er gjenfødt. 1Pet 1:22-23. Carl Olof Rosenius 8:41
 28. 28. Mai Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om livets Ord.......det forkynner vi dere. 1Joh.1:1,3 Carl Olof Rosenius 9:37
 29. 29. Mai Hvis vi sier at vi har samfunn med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. 1Joh 1:6. Carl Olof Rosenius 10:16
 30. 30. Mai Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg! Joh 21:22. Carl Olof Rosenius 8:57
 31. 31. Mai Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Joh. 10:27. Carl Olof Rosenius 9:19