Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. November Far, hvis du vil, så ta dette beger bort fra meg. Men la ikke min vilje skje, bare din vilje. Luk 22:42. Carl Olof Rosenius 9:33
 2. 2. November Salig er den mann som holder ut i fristelse. Jak 1:12. Carl Olof Rosenius 8:37
 3. 3. November Vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning. 1Kor 15:58. Carl Olof Rosenius 9:26
 4. 4. November Den som gjør synd, er av djevelen. 1Joh 3:8. Carl Olof Rosenius 9:26
 5. 5. November Hvis hans barn forlater min lov.... da vil jeg hjemsøke deres synd med riset... men min nåde vil jeg ikke ta fra ham. Sal 89:31-34. Carl Olof Rosenius 9:59
 6. 6. November Hva er et menneske, at han skulle være ren, den som er født av en kvinne, at han skulle være rettferdig. Job 15:14. Carl Olof Rosenius 10:21
 7. 7. November Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Rom 10:4. Carl Olof Rosenius 10:11
 8. 8. November Hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Rom 10:11. Carl Olof Rosenius 8:57
 9. 9. November Se, jeg gjør alle ting nye. Åp 21:5. Carl Olof Rosenius 8:35
 10. 10. November Da sa Adam: Kvinnen som du gav meg til å være sammen med meg, hun gav meg av treet, og jeg åt. 1Mos 3:12. Carl Olof Rosenius 9:33
 11. 11. November Siden vi har den samme troens Ånd, etter det som er skrevet: Jeg tror, derfor taler jeg, så tror også vi, derfor taler vi. 2Kor 4:13. Carl Olof Rosenius 8:07
 12. 12. November Mitt rike er ikke av denne verden. Joh 18:36. Carl Olof Rosenius 9:18
 13. 13. November Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Sal 119:105. Carl Olof Rosenius 9:24
 14. 14. November Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet. Kol 3:12. Carl Olof Rosenius 8:31
 15. 15. November Salige er de tjenere som deres herre finner våkne når han kommer. Luk. 12:37. Carl Olof Rosenius 8:10
 16. 16. November Han som ble gitt for våre synder, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Rom 4:25. Carl Olof Rosenius 8:22
 17. 17. November Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget. Rom 7:6. Carl Olof Rosenius 7:58
 18. 18. November Så sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort med ham. Rom 8:17. Carl Olof Rosenius 8:22
 19. 19. November Utfør all din gjerning etter Guds ord. Siraks bok 9:22 Carl Olof Rosenius 7:48
 20. 20. November Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Gal. 3:25. Carl Olof Rosenius 8:58
 21. 21. November Som han er, slik er også vi i denne verden. 1Joh 4:17. Carl Olof Rosenius 9:54
 22. 22. November Fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Åp 3:16. Carl Olof Rosenius 9:40
 23. 23. November For i håpet er vi frelst. Rom 8:24. Carl Olof Rosenius 8:55
 24. 24. November Den som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet, men denne verdens bekymringer og rikdommens forførelse kveler ordet, og han blir uten frukt. Mat. 13:22. Carl Olof Rosenius 9:16
 25. 25. November Det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. 1Joh 3:2. Carl Olof Rosenius 9:13
 26. 26. November Kristus er gått inn i selve himmelen for at han nå skal være for Guds åsyn for oss. Heb 9:24. Carl Olof Rosenius 9:48
 27. 27. November Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Rom. 1:7. Carl Olof Rosenius 9:01
 28. 28. November Er vi blitt forenet (sv.: innplantet) med Kristus ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Rom. 6:5. Carl Olof Rosenius 8:57
 29. 29. November La nåde og fred få vokse i dere gjennom kjennskapet til Gud og Jesus, vår Herre. 2 Pet 1:2. Carl Olof Rosenius 9:36
 30. 30. November Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet. Rom 1:24. Carl Olof Rosenius 8:47