Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. Desember Hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter. For det er ingen myndighet uten at den er fra Gud. Rom 13:1. Carl Olof Rosenius 9:36
 2. 2. Desember Fri oss fra det onde! Luk 11:4. Carl Olof Rosenius 9:12
 3. 3. Desember Det er himmelske legemer og jordiske legemer. Men de himmelske har én herlighet, og de jordiske en annen. 1Kor 15:40. Carl Olof Rosenius 9:17
 4. 4. Desember Men til Israel sier han: Hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Rom 10:21. Carl Olof Rosenius 9:43
 5. 5. Desember De strever med å opprette sin egen rettferdighet. Rom 10:3. Carl Olof Rosenius 9:15
 6. 6. Desember Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Rom 7:15. Carl Olof Rosenius 8:17
 7. 7. Desember La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren! Klag 3:40 Carl Olof Rosenius 9:11
 8. 8. Desember Er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Rom 11:6. Carl Olof Rosenius 10:07
 9. 9. Desember Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! Rom 12:10. Carl Olof Rosenius 8:36
 10. 10. Desember Så sant Guds Ånd bor i dere. Rom 8:9. Carl Olof Rosenius 9:44
 11. 11. Desember Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle. Rom 8:32. Carl Olof Rosenius 9:27
 12. 12. Desember Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Rom 8:32. Carl Olof Rosenius 10:30
 13. 13. Desember Bare se til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Fil 1:27. Carl Olof Rosenius 9:21
 14. 14. Desember Hør, så skal deres sjel leve! Jes 55:3. Carl Olof Rosenius 9:33
 15. 15. Desember La oss nå ikke lenger dømme hverandre, men la heller dette være vår dom; at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror. Rom 14:13. Carl Olof Rosenius 9:33
 16. 16. Desember I ham (Ordet) var liv. Joh 1:4. Carl Olof Rosenius 9:33
 17. 17. Desember Jeg vil være nådig mot den jeg er nådig imot, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Rom 9:15. Carl Olof Rosenius 8:51
 18. 18. Desember Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd. Rom 14:17. Carl Olof Rosenius 8:51
 19. 19. Desember Han som oppreiste Kristus fra de døde, skal også gjøre deres dødelige legemer levende ved sin Ånd som bor i dere. Rom 8:11. Carl Olof Rosenius 8:15
 20. 20. Desember Uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Joh 15:5. Carl Olof Rosenius 9:23
 21. 21. Desember Dette er min pakt (sv: mitt testamente) med dem, når jeg tar bort deres synder. Rom 11:27. Carl Olof Rosenius 9:08
 22. 22. Desember Se, jeg legger i Sion en snublestein og en klippe til anstøt (sv: en fortørnelsestein og en forargelseklippe), og hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Rom 9:33. Carl Olof Rosenius 7:55
 23. 23. Desember Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Luk 2:14 Carl Olof Rosenius 9:49
 24. 24. Desember Ordet ble kjød. Joh 1:14. Carl Olof Rosenius 8:15
 25. 25. Desember Se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede som skal bli hele folket til del. Luk 2.10. Carl Olof Rosenius 8:32
 26. 26. Desember Det gjorde Gud da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse. Rom. 8:3. Carl Olof Rosenius 9:00
 27. 27. Desember Herren har utøst en dyp søvnens ånd over dere, og han har lukket deres øyne. Jes 29:10. Carl Olof Rosenius 9:28
 28. 28. Desember Guds nådegaver og hans kall kan Gud ikke angre på. Rom 11:29. Carl Olof Rosenius 9:03
 29. 29. Desember Gud, som gir håpet, skal fylle dere med all glede og fred i troen......ved Den Hellige Ånds kraft. Rom 15:13. Carl Olof Rosenius 9:57
 30. 30. Desember Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Rom 8:35. Carl Olof Rosenius 9:22
 31. 31. Desember Hver dag vil jeg love deg, og jeg vil prise ditt navn i all evighet. Sal 145:2. Carl Olof Rosenius 9:08