Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. Mars Forakter du Guds rikdom på godhet, overbærenhet og langmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Rom 2:4. Carl Olof Rosenius 9:01
 2. 2. Mars Guds rettferdighet, som kommer av Jesu Kristi tro, til alle og over alle som tror. Rom 3:22. Carl Olof Rosenius 8:53
 3. 3. Mars Jeg er den som ransaker sinn og hjerter. Og jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger. Åp 2:23. Carl Olof Rosenius 8:31
 4. 4. Mars Guds nåde som ble gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider av. 2Tim 1:9. Carl Olof Rosenius 8:41
 5. 5. Mars Av Gud er dere i Kristus Jesus. Han som er gjort til vår visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. 1Kor 1:30. Carl Olof Rosenius 8:33
 6. 6. Mars Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Joh 10:11. Carl Olof Rosenius 9:09
 7. 7. Mars Enda er det bare en liten stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke dryge. Heb 10:37. Carl Olof Rosenius 8:34
 8. 8. Mars Det ble også en trette mellom dem (disiplene) om hvem av dem som skulle regnes som den største. Luk 22:24. Carl Olof Rosenius 9:25
 9. 9. Mars Herrens ord varer til evig tid. 1Pet 1:25. Carl Olof Rosenius 7:01
 10. 10. Mars Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren kastet alle våre synder på ham. Jes 53:6. Carl Olof Rosenius 8:49
 11. 11. Mars Jesus sier til Peter: Følg meg! Joh 21:19. Carl Olof Rosenius 8:36
 12. 12. Mars Da sa slangen til kvinnen:.. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. 1Mos 3:5. Carl Olof Rosenius 8:32
 13. 13. Mars Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. 2Kor 5:17. Carl Olof Rosenius 9:27
 14. 14. Mars Jeg, ja jeg er han som sletter ut dine overtredelser for min egen skyld. Dine synder skal jeg ikke minnes mer. Jes 43:25. Carl Olof Rosenius 9:07
 15. 15. Mars Du har bare tynget meg med dine synder, du har trettet meg med dine misgjerninger. Jes 43:24. Carl Olof Rosenius 9:28
 16. 16. Mars Min sjel venter på Herren, mer enn vekterne venter på morgenen, ja, mer enn vekterne på morgenen. Sal 130:6. Carl Olof Rosenius 9:10
 17. 17. Mars Bli også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. 1Pet 2:5. Carl Olof Rosenius 9:12
 18. 18. Mars Ha det samme sinn. 2Kor 13:11. Carl Olof Rosenius 8:12
 19. 19. Mars Vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens Frelser. 1Joh 4:14. Carl Olof Rosenius 8:00
 20. 20. Mars Jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære. Rom 7:7. Carl Olof Rosenius 8:56
 21. 21. Mars Dette er den tillit vi har til Gud, at om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. 1Joh 5:14. Carl Olof Rosenius 8:55
 22. 22. Mars Det sømmet seg for ham som hadde ført mange barn til herlighet, at han gjennom lidelser skulle fullende deres frelses høvding (sv: skulle gjøre deres frelses høvding fullkommen). Heb 2:10. Carl Olof Rosenius 9:07
 23. 23. Mars Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trellehuset. 2Mos 20:2. Carl Olof Rosenius 9:18
 24. 24. Mars Men til og med alle hårene på hodene deres er telt. Mat 10:30. Carl Olof Rosenius 8:49
 25. 25. Mars La dere ikke drive omkring av de mange forskjellige og fremmede lærdommer. For det er nødvendig at hjertet blir grunnfestet i nåden. Heb 13:9. Carl Olof Rosenius 8:48
 26. 26. Mars Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en forbannelse for oss. Gal 3:13. Carl Olof Rosenius 9:26
 27. 27. Mars Hvordan skal vi da slippe unna om vi forakter en så stor frelse? Heb 2:3. Carl Olof Rosenius 8:47
 28. 28. Mars Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Joh 10:14. Carl Olof Rosenius 9:03
 29. 29. Mars Vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi også stadig på Frelseren, Herren Jesus Kristus. Fil 3:20. Carl Olof Rosenius 8:26
 30. 30. Mars Så vend dere nå til festet (Kristus), dere som ligger fanget i et håp. Sak 9:12. Carl Olof Rosenius 9:18
 31. 31. Mars I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Kol 1:14. Carl Olof Rosenius 8:27