Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. januar Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Heb 13:8 Carl Olof Rosenius 7:59
 2. 2. januar Og i den høyre hånden til ham som satt på tronen, så jeg en bokrull som det var skrevet på både på innsiden og utsiden, forseglet med sju segl. Åp 5:1. Carl Olof Rosenius 9:08
 3. 3. januar Så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne. Joh 3:16. Carl Olof Rosenius 10:27
 4. 4. januar Så mange som tok imot ham, dem gav han retten å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.........de er født av Gud. Joh 1:12-13. Carl Olof Rosenius 10:09
 5. 5. januar Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Rom 8:16. Carl Olof Rosenius 9:10
 6. 6. januar Det var synden, for at den skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløs syndig ved budet. Rom 7:13. Carl Olof Rosenius 8:57
 7. 7. januar Vi har fått våre hjerter overstenket, og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet. Heb 10:22. Carl Olof Rosenius 9:24
 8. 8. januar Født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Gal 4:4-5. Carl Olof Rosenius 8:58
 9. 9. januar Det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud (sv: och hava intet att berömma sig av för Gud). Rom 3:22-23. Carl Olof Rosenius 7:20
 10. 10. januar Hva samfunn har en troende med en vantro? Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren. 2Kor 6:15,17. Carl Olof Rosenius 9:48
 11. 11. januar Elsker du meg? Joh 21:16. Carl Olof Rosenius 9:38
 12. 12. januar Derfor døde jo Kristus, stod opp og ble levende igjen, for at han skulle være Herre både over døde og levende. Rom 14:9. Carl Olof Rosenius 9:45
 13. 13. januar For å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin langmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Rom 3:25. Carl Olof Rosenius 9:23
 14. 14. januar Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, og av hele ditt sinn. Luk 10:27. Carl Olof Rosenius 8:50
 15. 15. januar Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. 2Kor 5:21. Carl Olof Rosenius 9:18
 16. 16. januar Jeg ville ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. 1Kor. 2:2. Carl Olof Rosenius 8:46
 17. 17. januar Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Rom 6:3. Carl Olof Rosenius 8:45
 18. 18. januar Når han (talsmannen) kommer, skal han overbevise verden.....om synd, fordi de ikke tror på meg. Joh 16:8-9. Carl Olof Rosenius 8:41
 19. 19. januar Den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Joh 3:36. Carl Olof Rosenius 9:35
 20. 20. januar Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i et ærbart liv. 2Pet 1:5. Carl Olof Rosenius 9:27
 21. 21. januar Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. Apg 10:44. Carl Olof Rosenius 8:42
 22. 22. januar Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller går fortapt? Luk 9:25. Carl Olof Rosenius 8:43
 23. 23. januar Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. 2Mos 20:7. Carl Olof Rosenius 8:58
 24. 24. januar Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Rom 5:1. Carl Olof Rosenius 9:24
 25. 25. januar Og nå, når dere er satt fri fra synden, er dere blitt rettferdighetens tjenere. Rom 6:18. Carl Olof Rosenius 8:51
 26. 26. januar Hver av oss skal være til behag for sin neste, til hans beste, for det fører til oppbyggelse. For heller ikke Kristus levde til sitt eget behag. Rom 15:2-3. Carl Olof Rosenius 10:00
 27. 27. januar Tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ef 4:32. Carl Olof Rosenius 9:25
 28. 28. januar Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte han fra hele sitt verk, det Gud hadde skapt og formet. 1Mos 2:3. Carl Olof Rosenius 8:35
 29. 29. januar Kristus er alt og i alle. Kol 3:11. Carl Olof Rosenius 7:39
 30. 30. januar Hvordan kan vi som er døde fra synden, fortsette å leve i den? Rom 6:2. Carl Olof Rosenius 8:20
 31. 31. januar Når han (Talsmannen) kommer, skal han overbevise (sv: straffa=irettesette) verden.... (sv: för) om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Joh 16:8,10. Carl Olof Rosenius 9:43