Husandaktsboken av C. O. Rosenius

   
 1. 1. August Dere som frykter Herren, ha tillit til ham, og dere skal ikke miste deres lønn. Sirak 2:8. Carl Olof Rosenius 8:36
 2. 2. August Jeg er Herren, det er mitt navn, min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene. Jes 42:8. Carl Olof Rosenius 9:20
 3. 3. August Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 1Joh 3:20 Carl Olof Rosenius 9:45
 4. 4. August Ved loven døde jeg for loven. Gal 2:19. Carl Olof Rosenius 11:05
 5. 5. August Ved den tålmodighet og trøst som Skriftene gir, skal vi ha håp. Rom 15:4. Carl Olof Rosenius 10:18
 6. 6. August Kjemp for å komme inn gjennom den trange port! Luk 13:24. Carl Olof Rosenius 10:03
 7. 7. August Og ingen innbygger skal si: «Jeg er syk». For folket som bor i den, har fått sin synd forlatt. Jes 33:24. Carl Olof Rosenius 9:49
 8. 8. August Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Joh 15:4. Carl Olof Rosenius 10:50
 9. 9. August Tjenerne skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer og til behag for dem i alle ting... slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår Frelsers lære. Tit 2:9-10. Carl Olof Rosenius 9:41
 10. 10. August La Kristi ord bo rikelig i dere! Kol 3:16. Carl Olof Rosenius 8:55
 11. 11. August Hvis noen synder, da har vi en forsvarer hos Faderen, Jesus Kristus, han som er rettferdig. 1Joh 2:1. Carl Olof Rosenius 9:52
 12. 12. August Slik som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, slik blir også vår trøst rikelig ved Kristus. 2Kor 1:5. Carl Olof Rosenius 8:08
 13. 13. August Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Åp 3:1. Carl Olof Rosenius 9:43
 14. 14. August Jesu Kristi, Guds Sønns blod, renser oss fra alle synder. 1Joh 1:7 Carl Olof Rosenius 10:34
 15. 15. August Takk under alle forhold! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. 1.Tess 5:18 Carl Olof Rosenius 9:43
 16. 16. August I det ærbare liv skjønnsomhet. 2Pet 1:5. Carl Olof Rosenius 11:20
 17. 17. August Vårt samfunn skal være med Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus. 1.Joh 1:3. Carl Olof Rosenius 10:22
 18. 18. August Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket mer enn lyset. Joh 3:19. Carl Olof Rosenius 10:05
 19. 19. August Men framfor alt dette; ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd. Kol 3:14. Carl Olof Rosenius 11:08
 20. 20. August Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven. Gal 4:4. Carl Olof Rosenius 10:00
 21. 21. August Herre, du vet alt, du vet at jeg elsker deg. Joh 21:17. Carl Olof Rosenius 9:43
 22. 22. August Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus.... jeg skal gi min lov i deres hjerter. Jer 31:31-33. Carl Olof Rosenius 8:44
 23. 23. August Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener... eller noe som din neste har. 2Mos 20:17. Carl Olof Rosenius 8:31
 24. 24. August Hver den som tror på Jesus, skal få syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43. Carl Olof Rosenius 9:50
 25. 25. August Vår Gud er frelsens Gud. Og hos Herren er det utgang fra døden. Sal 68:21. Carl Olof Rosenius 9:26
 26. 26. August Den som holder ut til enden, skal bli frelst. Mat 24:13. Carl Olof Rosenius 8:58
 27. 27. August Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg har forløst deg. Jes 44:22. Carl Olof Rosenius 10:06
 28. 28. August Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Kol 3:18. Carl Olof Rosenius 9:57
 29. 29. August Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem. Kol 3:19. Carl Olof Rosenius 9:34
 30. 30. August Vær edrue, våk! 1Pet 5:8. Carl Olof Rosenius 9:34
 31. 31. August La Guds fred råde i hjertene deres! Kol 3:15. Carl Olof Rosenius 10:00