1. 1. februar Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et levende offer. Rom 12:1. Carl Olof Rosenius 9:57
 2. 2. februar Vær tålmodig i alle slags prøvelser. Sir 2:4. Carl Olof Rosenius 8:45
 3. 3. februar På grunn av ditt paktsblod skal jeg sette dine fanger fri fra brønnen der det ikke finnes vann. Sak 9:11. Carl Olof Rosenius 8:35
 4. 4. februar Vi vet vi er gått over (sv: at vi er ført) fra døden til livet for vi elsker brødrene. 1Joh 3:14. Carl Olof Rosenius 8:17
 5. 5. februar Israel som søkte rettferdighetens lov, har ikke grepet rettferdighetens lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved lovgjerninger. For de snublet over snublesteinen. Rom 9:31-32. Carl Olof Rosenius 7:42
 6. 6. februar Slik skal dere ete det: Dere skal ha hoftene ombundet, ha skor på føttene og stav i hånden. Dere skal ete det i hast (sv: som de som står klar til å dra avsted). Det er Herrens påske. 2Mos 12:11. Carl Olof Rosenius 8:26
 7. 7. februar Ta, et! Dette er mitt legeme som brytes for dere. Gjør dette til minne om meg! 1Kor 11:23-24. Carl Olof Rosenius 7:33
 8. 8. februar Da dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord. 1Tess 2:13. Carl Olof Rosenius 8:38
 9. 9. februar På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme. Rom 7:4. Carl Olof Rosenius 8:45
 10. 10. februar For at dere skal tilhøre en annen, ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skulle bære frukt for Gud. (sv: ..for at dere skulle være nære en annen, nemlig nære ham som ble oppreist..) Rom 7:4. Carl Olof Rosenius 8:54
 11. 11. februar Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Rom 4:3. Carl Olof Rosenius 8:46
 12. 12. februar Hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten. Luk. 13:3. Carl Olof Rosenius 9:02
 13. 13. februar Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg. Ef 4:30. Carl Olof Rosenius 8:58
 14. 14. februar Hvis det er mulig, og så langt det står til dere, skal dere leve fredelig med alle mennesker! Rom 12:18. Carl Olof Rosenius 8:40
 15. 15. februar Gud har gjort sin viljes hemmelighet kjent for oss, etter sitt gode velbehag. Ef 1:9 Carl Olof Rosenius 9:03
 16. 16. februar Guds rike består ikke i ord, men i kraft. 1Kor 4:20. Carl Olof Rosenius 9:10
 17. 17. februar Vi vandrer i tro, og ser ham ikke (C. O. R´s bibeltekst). 2Kor 5:7. Carl Olof Rosenius 8:37
 18. 18. februar Gud har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Ef 1:4. Carl Olof Rosenius 8:41
 19. 19. februar Alt det som ikke er av tro, er synd. Rom 14:23. Carl Olof Rosenius 8:02
 20. 20. februar Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hva skal en da salte med? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Mat 5:13. Carl Olof Rosenius 7:37
 21. 21. februar Ved dette (Guds og Jesu Kristi herlighet og guddomskraft) er de største og mest dyrebare løfter blitt gitt oss. 2Pet 1:4. Carl Olof Rosenius 9:45
 22. 22. februar Hovedsummen av budet er kjærlighet. 1Tim 1:5 Carl Olof Rosenius 8:42
 23. 23. februar Husk på hviledagen så du holder den hellig. 2Mos 20:8. Carl Olof Rosenius 9:39
 24. 24. februar Herren gleder seg i sine gjerninger. Sal 104:31. Carl Olof Rosenius 8:12
 25. 25. februar Dere barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for dette er velbehagelig for Herren. Kol 3:20. Carl Olof Rosenius 8:56
 26. 26. februar Så sa Gud: «La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. 1Mos 1:26. Carl Olof Rosenius 8:56
 27. 27. februar Salig er det menneske som Herren aldri tilregner synd. Rom 4:8. Carl Olof Rosenius 8:52
 28. 28. februar Du skal ikke slå i hjel. 2Mos 20:13 Carl Olof Rosenius 8:41
 29. 29. februar For er vi blitt forenet med ham (sv: er blitt plantet inn med ham) ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Rom 6:5. Carl Olof Rosenius 9:59