1. 1. Juli Vi roser oss i Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Rom 5:11. Carl Olof Rosenius 9:47
 2. 2. Juli De er alle veket av, alle sammen er blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste. Sal 14:3. Carl Olof Rosenius 8:58
 3. 3. Juli Salig er det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Rom. 4:6. Carl Olof Rosenius 9:16
 4. 4. Juli Venn, hvordan kom du inn her og har ikke bryllupsklær? Mat 22:12. Carl Olof Rosenius 9:58
 5. 5. Juli Dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herren, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Rom 10:9. Carl Olof Rosenius 9:31
 6. 6. Juli Del ut til de hellige etter deres behov. Rom 12:13. Carl Olof Rosenius 8:53
 7. 7. Juli Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren». Da forlot du min syndeskyld. Sal 32:5. Carl Olof Rosenius 9:17
 8. 8. Juli Den Herren elsker, den tukter han. Heb 12:6. Carl Olof Rosenius 10:31
 9. 9. Juli Alt det dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort mot meg. Mat 25:40. Carl Olof Rosenius 8:53
 10. 10. Juli Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Rom 3:20. Carl Olof Rosenius 9:22
 11. 11. Juli Jeg har gjort deg (Abraham) til far for mange folkeslag - overfor Gud, ham du har trodd, den Gud som gjør de døde levende og nevner de ting som ikke er til, som om de var til. Rom 4:17. Carl Olof Rosenius 9:06
 12. 12. Juli Vi roser oss av håpet som vi har til den herlighet Gud skal gi oss. Rom 5:2. Carl Olof Rosenius 9:30
 13. 13. Juli Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre. Sal 66:18. Carl Olof Rosenius 10:05
 14. 14. Juli Helliget vorde ditt navn! Luk 11:2. Carl Olof Rosenius 9:28
 15. 15. Juli Skje din vilje! Luk 11:2. Carl Olof Rosenius 9:42
 16. 16. Juli Gi oss i dag vårt daglige brød! Mat 6:11. Carl Olof Rosenius 10:18
 17. 17. Juli Slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. 1Kor 15:49. Carl Olof Rosenius 10:12
 18. 18. Juli Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven! For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene. Rom 2:23-24. Carl Olof Rosenius 9:09
 19. 19. Juli Han (Abraham) tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen idet han gav Gud ære. Rom 4:20. Carl Olof Rosenius 9:26
 20. 20. Juli Min sjel, lov Herren....han som forlater alle dine synder. Sal 103:2-3. Carl Olof Rosenius 9:53
 21. 21. Juli ...som leger alle dine sykdommer (Sv: «Alla dina brister»). Sal 103:3. Carl Olof Rosenius 9:38
 22. 22. Juli Om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. 1Kor 13:2. Carl Olof Rosenius 9:10
 23. 23. Juli Enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Rom 14:8. Carl Olof Rosenius 11:14
 24. 24. Juni Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Mark 16:16. Carl Olof Rosenius 9:42
 25. 25. Juli Da fòr Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, som var en av de tolv. Luk 22:3. Carl Olof Rosenius 9:45
 26. 26. Juli Hevn dere ikke selv, kjære venner, men la Guds vrede få rom! Rom 12:19. Carl Olof Rosenius 8:56
 27. 27. Juli Brødet som vi bryter, er ikke det samfunn med Kristi legeme? 1Kor 10:16. Carl Olof Rosenius 9:19
 28. 28. Juli Slik som dere nå har tatt imot Kristus Jesus, så vandre i ham. Kol 2:6. Carl Olof Rosenius 10:18
 29. 29. Juli Og slangen sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt? 1Mos 3:1. Carl Olof Rosenius 9:34
 30. 30. Juli Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Joh 6:53. Carl Olof Rosenius 10:21
 31. 31. Juli Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Heb 12:8. Carl Olof Rosenius 8:51