1. 1. Juni Hver den som elsker, er født av Gud. 1Joh 4:7. Carl Olof Rosenius 9:56
 2. 2. Juni Jeg hadde min lyst i menneskenes barn. Ord 8:31. Carl Olof Rosenius 10:39
 3. 3. Juni De hørte Herren Guds røst. Han vandret i hagen da dagen var blitt kjølig. 1Mos 3:8. Carl Olof Rosenius 9:51
 4. 4. Juni Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Apg 14:22. Carl Olof Rosenius 9:24
 5. 5. Juni Du skal ikke ha andre guder ved siden av meg. 2Mos 20:3. Carl Olof Rosenius 10:01
 6. 6. Juni Hedre din far og din mor......for at det kan gå deg godt og du kan leve lenge på jorden. Ef 6:2,3. Carl Olof Rosenius 9:37
 7. 7. Juni Herre, jeg vet at mennesket selv ikke kan råde over sin vei. Og det står ikke i mannens makt hvordan han skal vandre og styre sin gang. Jer 10:23. Carl Olof Rosenius 9:13
 8. 8. Juni Elsk deres uvenner, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ødelegger for dere og forfølger dere. Mat. 5:44 Carl Olof Rosenius 8:42
 9. 9. Juni Vi har også et påskelam; Kristus, som er ofret for oss. 1Kor 5:7. Carl Olof Rosenius 10:05
 10. 10. Juni Guds frelsende nåde til alle mennesker (Guds nåd, hälsosam för alla menniskor) er åpenbart, og lærer oss å ...vente på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår Frelser Jesu Kristi herlighet. Tit 2:11,13. Carl Olof Rosenius 9:28
 11. 11. Juni På samme måte som den levende Fader utsendte meg, og jeg lever på grunn av Faderen, slik skal også den som eter meg, leve på grunn av meg. Joh 6:57. Carl Olof Rosenius 9:18
 12. 12. Juni Alt kjød er gress. Jes 40:6. Carl Olof Rosenius 10:04
 13. 13. Juni Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro. Fil 3:9. Carl Olof Rosenius 9:21
 14. 14. Juni Enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Ord 16:2. Carl Olof Rosenius 10:37
 15. 15. Juni La oss frykte, så vi ikke skal falle fra det løftet som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Heb 4:1. Carl Olof Rosenius 10:00
 16. 16. Juni Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. 1Joh 5:10. Carl Olof Rosenius 9:59
 17. 17. Juni Mitt folk hørte ikke på min røst. Så sendte jeg dem fra meg med sine harde hjerter, til å vandre etter sine egne råd. Sal 81:12-13. Carl Olof Rosenius 9:23
 18. 18. Juni Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus! 2Pet 3:18. Carl Olof Rosenius 10:02
 19. 19. Juni Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg! Jes 49:15. Carl Olof Rosenius 9:12
 20. 20. Juni La oss holde påske, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød. 1Kor 5:8. Carl Olof Rosenius 9:11
 21. 21. Juni Herren Gud bød mennesket og sa: «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø». 1Mos 2:16-17. Carl Olof Rosenius 9:58
 22. 22. Juni Hvis dere blir stille, da skal dere bli hjulpet. Jes 30:15. Carl Olof Rosenius 9:48
 23. 23. Juni Herren Gud kalte på Adam og sa til ham: «Adam, hvor er du?» 1Mos 3:9. Carl Olof Rosenius 10:03
 24. 24. Juni Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og er en dommer over tanker og hjertets motiver. Heb 4:12. Carl Olof Rosenius 10:27
 25. 25. Juni Han som gir dere Ånden.... gjør han det gjennom lovens gjerninger, eller gjennom troens forkynnelse? Gal 3:5. Carl Olof Rosenius 10:59
 26. 26. Juni Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Apg 16:30. Carl Olof Rosenius 10:08
 27. 27. Juni La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Kol 3:2. Carl Olof Rosenius 9:40
 28. 28. Juni Fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Jes 54:10. Carl Olof Rosenius 9:34
 29. 29. Juni Overgi deres jordiske lemmer til døden: hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og gjerrighet, som er avgudsdyrkelse. Kol 3:5. Carl Olof Rosenius 10:28
 30. 30. Juni Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus. Men deres Far i himmelen gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Mat 6:26. Carl Olof Rosenius 9:40