Publisert

16 ting du bør vite om Den Hellige Ånd


Ca leselengde:
4 min

A. Hvem er Den Hellige Ånd?

1 Den Hellige Ånd er ikke noe uvirkelig eller svevende og ”luftig”, men en person:

Men går jeg bort, kan jeg sende Ham til dere. Joh 16:7

Beskrivelser av Den Hellige Ånd: Han ”utforsker alle ting” (1 Kor 2:10), Han taler (Apg 13:2), Han lærer (Joh 14:26), Han overbeviser (Joh 16:8), Han beslutter (Apg 15:28), Han vitner (Apg 20:23), Han ber (Rom 8:26), Han elsker (Rom 8:6).

2 Den Hellige Ånd er ikke av lavere makt eller rang, men Han er helt og fullt som Gud. Det som sies om Ånden kan en bare si om Gud selv: Nådens ånd (Heb 10:29), Sannhetens ånd (Joh 16:3), den Ånd som gir visdom og åpenbaring (Ef 1:17), Guds Ånd, herlighetens Ånd (1 Pet 4:14).

3 Samtidig: Den Hellige Ånd er helt og fullt, ikke bare Guds ånd, meg også Kristi ånd.

Jeg kommer til dere. Joh 14:8

Jeg er med dere alle dager. Matt 28:20

Se også Rom 8:9 og 2 Kor 3:17.

4 Derfor finner vi følgende utsagn i den felles kristne tro, i den Nikenske trosbekjennelse (fra konsilet i Nikea år 325):

Den Hellige Ånd som er Herre og gjør levende, som går ut fra Faderen og Sønnen, som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen.

Og i den Athanasianske trosbekjennelse (fra 500-tallet):

Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor og majesteten er like evig. Slik som Faderen er, er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.

I denne treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre, men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige.

Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.

B. Hva er Den Hellige Ånds oppgave?

5 GT: Den Hellige Ånd var med ved skapelsen (1 Mos 1:2). I den gamle pakt utrustet Gud mennesker til spesielt viktige tjenester, særlig profeter, dommere og konger.

6 NT: Løftet fra Joel 3:1-2 oppfylles på pinsedag. Etter Kristi stedfortredende lidelse og død utøser Gud sin Ånd over alle mennesker uansett status og ytre forhold - og gir de samfunn med seg, gjennom det Jesus har gjort.

7 Ånden gjør levende (Joh 6:63), er aktivt handlende og formidler. Han viser hva som er ”synd, rett og dom” (Joh 16:8). Dette er ingen tilfeldig rekkefølge! Åndens oppgave er å forherlige Kristus (Joh 16:14) - forherlige betyr: å få til å lyse og skinne. På den måten kan vi forstå at Jesus er nær, hva han har gjort og vil gjøre for oss.

8 Den Hellige Ånd er hjelperen/talsmannen. Han skal bli hos oss for alltid (Joh 14:16): trøster, hjelper, fører oss til tro, bevarer oss i troen på Kristus. Han er også vår forsvarsadvokat, nå og på dommens dag.

9 Ånden er talsmannen, som også innebærer at han fører Jesu og disiplenes sak i forhold til verden.

10 Ånden går i forbønn for alle kristne (Rom 8:26).

11 Han utruster til tjeneste, setter oss i stand til å gjøre hans gjerninger i de sammenhenger han setter oss, i hjem, menighet og samfunn.

Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 1 Kor 12:4

Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne. 1 Kor 12:8

Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren. Rom 12:11

C. Hvor er Den Hellige Ånd?

12 I Kristi kirke på jord, som dødsrikets porter ikke skal få makt over (Matt 16:18).

Matt 28:20, Apg 2:38 og 2:42: Kristi kirkes oppdrag: tilbake til apostlene, utover til alle folkeslag, fremover til Jesu gjenkomst i herlighet.

13 Den Hellige Ånd er knyttet til den kristne dåp:

For med en Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. 1 Kor 12:13

Se også Joh 3:5, Matt 28:18-20.

14 Og til nattverden:

Vi fikk alle en Ånd å drikke. 1 Kor 12:13

Se også 1 Kor 10:3-4.

15 Den Hellige Ånd er knyttet til Guds ord:

De ord jeg har talt til dere, er Ånd og liv. Joh 6:63

Åndens sverd som er Guds ord. Ef 6:17

Derfor: Ny lære skaper splittelse og fører andre til fall. ”Hold dere unna dem”, formaner apostelen i Rom 16:17. ”Med fine ord og talemåter fører de godtroende folk på avveier” (vers 18). Se også 2 Tess 3:6 og 1 Kor 5:9-11.

16 Forklaringen i Lille katekisme til tredje trosartikkel oppsummerer:

..på samme måte som han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I denne kirke gir han hver dag meg og alle troende rikelig forlatelse for all synd. På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde og gi meg og alle troende i Kristus et evig liv. Det er både sant og visst.


Denne teksten ble først publisert i oktober 2016.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Skrifthenvisninger

  Johannes´ evangelium  14: 8

  1. Korinterbrev  12: 13

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Boe Johannes Hermansen.
  Boe Johannes er prest i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) Østfold menighet, misjonskonsulent Normisjon region Østfold, daglig leder i For Bibel og Bekjennelse og frilansjournalist. Han er gift med Jorunn og bor i Råde.
   Ressurser av Boe Johannes Hermansen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.