Publisert

Den historiske Jesus: Del 2/7 Hva mente de første disiplene om oppstandelsen?


Ca leselengde:
4 min

I den forrige artikkelen undersøkte vi kildene som forteller om Jesu korsfestelse og fant minst åtte kristne og ikke-kristne kilder som underbygger den. Dagens artikkel handler om disiplene. Vi skal se på den første delen av den andre påstanden – disiplene hevdet at Jesus var oppstanden.

Påstand 2: disiplene både hevdet og trodde at Jesus var oppstanden

Disiplene var sannsynligvis noen av de som kjente Jesus best. Det gir deres vitne om Jesus ekstra stor tyngde. Hva mente de om Jesus?

Det er i praksis konsensus blant forskere at disiplene både hevdet og trodde at de hadde sett den oppstandne Jesus. Ateistiske Gerd Lüdemann skriver i boken «What Really Happened?»:

«Man kan ta det som historisk sikkert at Peter og disiplene hadde opplevelser av den oppstandne Jesus etter hans død»

Hvorfor er det så godt som historisk sikkert at disiplene (og Peter) hadde opplevelser av den oppstandne Jesus? For det første forkynte disiplene budskapet om at Jesus var oppstanden og for det andre var de villige til å dø for det.

Dagens artikkel handler om disiplenes forkynnelse. Det er tre ulike grupper med kilder som vitner om de første kristnes forkynnelse: Paulus’ brev, muntlige tradisjoner og andre tidlige kilder.

Paulus

Paulus, den første kilden, er kanskje den viktigste apostelen i det Nye testamentet. Paulus levde på Jesu tid og kjente sannsynligvis flere av disiplene. Man tror også at han kjente Peter, Johannes og Jesu bror Jakob, som alle var blant de mest innflytelsesrike i de første kristne kirkene. Han ble også respektert av de apostoliske fedrene – de som ledet kirken etter apostlene. I 1. Korinter 15:3-5 skriver Paulus:

For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.

Noen verser senere i samme kapittel skriver han:

11 Men enten det er jeg eller de andre – dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro.

Når Paulus skriver «de andre» sikter han på de andre apostlene. I versene 3-5 skriver Paulus at Jesus døde og sto opp, og i vers 11 sier han at det ikke spiller noen rolle om det er han eller de andre apostlene som forkynner, ettersom de forkynner det samme – at Jesus har stått opp fra de døde. Paulus er helt tydelig på at han, og de andre apostlene, forkynner Jesu oppstandelse.

Muntlige tradisjoner

Den andre kilden er muntlige tradisjoner. På Jesu tid var det vanskelig å lagre og spre informasjon. Det tok lang tid å skrive bøker, det var dyrt og nesten ingen kunne lese. Derfor komponerte man korte «dikt» (trosbekjennelser) med en melodi som var lett å huske og spre videre.

Det finnes spor av slike trosbekjenneler i Bibelen. 1. Kor 15:3-5 er et eksempel på nettopp det. Det er flere aspekter ved versene som gjør at man tror at det er en muntlig tradisjon. For det første begynner Paulus versene med å skrive at han fører videre noe han selv har tatt imot. For det andre tror man at versene har opprinnelse i arameisk. Det er noe man ville forvente om det var en tidlig kristen tradisjon/dikt, siden det var det språket jødene og de første kristne pratet. For det tredje inneholder versene ord som Paulus ikke bruker selv, noe som indikerer at det ikke er han selv som har forfattet det.

De muntlige tradisjonene som forteller om Jesu oppstandelse er viktige ettersom de må ha eksistert før tekstene ble skrevet ned, ellers hadde de naturligvis ikke vært inkludert i tekstene. Det betyr at det sirkulerte en trosbekjennelse blant de første kristne der man bekjente Jesu oppstandelse.

Andre tidlige tekster

Den tredje gruppen med kilder er andre antikke tekster. De fire evangeliene er de tidligste tekstene som vitner om Jesu oppstandelse, og de kan man ikke se bort fra. Det er fire ulike kilder som skriver at Jesu stod opp fra de døde.

I tillegg til de fire evangeliene skrev flere av de apostoliske fedrene om disiplene:

Polycarp (69-155) ble ifølge en annen kirkefar, Tertullian, innsatt av apostelen Johannes. I følge en tredje kirkefar, Irenaus, var ikke Polycarp bare opplært av apostlene, men han hadde også pratet med øyenvitner til oppstandelsen. I et brev til kirken i Filippi nevner Polycarp oppstandelsen fem ganger.

Clement av Roma, en fjerde kirkefar, skriver i et brev til Korint i år 95:

«Derfor, etter at de fikk befaling og ble overbevist av Jesu oppstandelse og Guds ord, gikk de med den Hellige Åndens hjelp og forkynte det gode budskapet om Guds rike som skal komme»

Oppsummering og konklusjon

For å oppsummere dokumenterer Paulus’ brev, muntlige tradisjoner, evangeliene og apostoliske fedre at disiplene og de første kristne forkynte at Jesus var oppstanden. Det er ingenting som tyder på at de disiplene sa noe annet. Men selv om disiplene hevdet at Jesus var oppstanden betyr det ikke at de faktisk trodde på det. Kanskje de løy?

Det skal vi se på i neste artikkel, som handler om den andre delen av påstand to – disiplene trodde at Jesus var oppstanden.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Skrifthenvisning

  1. Korinterbrev  15: 3-5

Serie

  Den historiske Jesus: Del 1/7

  Den historiske Jesus: Del 2/7 Hva mente de første disiplene om oppstandelsen? (vises nå)

  Den historiske Jesus: Del 3/7

  Den historiske Jesus: Del 4/7

  Den historiske Jesus: Del 5/7

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Alexander Nilsen.
  Alexander kommer fra Kokelv i Finnmark og bor nå i Tromsø hvor han studerer medisin.
   Ressurser av Alexander Nilsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.