Publisert

Den historiske Jesus: Del 3/7 Trodde virkelig disiplene at Jesus var oppstanden?


Ca leselengde:
3 min

Forrige gang underbygde vi påstanden om at disiplene hevdet at Jesus var oppstanden. Paulus, muntlige kilder og flere andre antikke tekster vitner om at de første kristne forkynte Jesu oppstandelse. Men det at disiplene sa at Jesus hadde stått opp fra de døde betyr ikke at de faktisk trodde på det. I dag skal vi så på den andre delen av den andre påstanden – disiplene trodde at Jesus var oppstanden.

Påstand 2: disiplene både hevdet og trodde at Jesus var oppstanden

Er det mulig at disiplene løy om Jesu oppstandelse? De hadde forlatt alt og fulgt en ukjent mann fra Nasaret. Nå var han blitt korsfestet – han hadde ikke bare dødd, men han hadde blitt ydmyket. Kanskje vi har gode grunner for å tro at disiplene sa at Jesus hadde stått opp fra de døde, men kanskje de bare prøvde å redde sin ære ved å opphøye mannen de hadde ofret alt for? De trodde kanskje ikke på Jesu oppstandelse selv?

Det finnes en rekke ting som gjør hypotesen (om at disiplene løy) usannsynlig. Den aller største grunnen til å forkaste hypotesen er det at disiplene led for sin tro.

De historiske kildene

I Apostlenes gjerninger kan man lese om apostler, en del av disiplene, som blir fengslet, torturert og drept for sin tro og forkynnelse. I kapittel 4 blir Peter og Johannes arrestert og fengslet. I kapittel 5 blir apostler fengslet. I kapittel 12 leser vi at apostelen Jakob blir drept og Peter blir fengslet.

De apostoliske fedrene skriver også om dette. Ignatius skrev i år 110, da han var på veg til Roma for å dø som martyr, et brev til Polycarp. Her skriver han:

«Og når han [Jesus] kom til de som var med Peter sa han til dem: «Rør meg og se at jeg ikke er en kroppsløs demon.» Og de rørte ved han og trodde på han. Derfor brydde de seg ikke om døden …»

Tertullian skrev rundt år 200:

«At Paulus ble halshugd står skrevet i deres eget blod. Og om en vantroende stoler på offentlige kilder vil rikets arkiv avsløre [at det stemmer] …»

Senere i teksten skriver Tertullian at Peter ble korsfestet.

Origen, en tredje apostolisk far som levde på slutten av 100-tallet, skriver også at Peter ble korsfestet og at Paulus ble halshogd. Eusebius, en fjerde apostolisk far som levde under det andre og tredje trehundrede, skriver også om martyrdøden til Peter og Paulus. Eusebius refererer til Dionysius av Korint, Tertullian, Origen, Josephus og Hegesippus.

Oppsummering og konklusjon

Om vi skal tro disse kildene døde disipler og andre kristne for sin tro på Jesu oppstandelse. Det virker å være ytterst usannsynlig at så mange skulle ofre sitt liv for noe de selv visste var en løgn. Ville du ofret ditt liv for noe du selv visste var en løgn?

Det er nettopp de mange ulike kildene som vitner om disiplenes dype og urokkelig tro som gjør at mange forskere i dag mener at disiplene må ha hatt «opplevelser» av Jesus etter hans død. Da er det kanskje ikke så rart at ateistiske Gerd Lüdemann skriver: «Man kan ta det som historisk sikkert at Peter og disiplene hadde opplevelser av den oppstandne Jesus etter hans død».

Vi har nå sett at påstand to sannsynligvis stemmer – disiplene både hevdet og trodde at Jesus var oppstanden. I den neste artikkelen undersøker vi den tredje og den fjerde påstanden som handler om Jesu bror og en jøde som ble omvendt.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Serie

  Den historiske Jesus: Del 1/7

  Den historiske Jesus: Del 2/7

  Den historiske Jesus: Del 3/7 Trodde virkelig disiplene at Jesus var oppstanden? (vises nå)

  Den historiske Jesus: Del 4/7

  Den historiske Jesus: Del 5/7

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Alexander Nilsen.
  Alexander kommer fra Kokelv i Finnmark og bor nå i Tromsø hvor han studerer medisin.
   Ressurser av Alexander Nilsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.