Publisert

Den historiske Jesus: Del 5/7 Graven var tom. Det har vi gode grunner til å tro.


Ca leselengde:
4 min

De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt han
Joh 20:2

Det er ordene Maria Magdalena ropte når hun oppdaget at graven var tom, i følge evangelisten Johannes. Hva vet vi egentlig om graven i dag? Var den tom, som Maria Magdalena sa?

Påstand 5: graven var tom

I boken (The Case for the Ressurection of Jesus, (se del 1/7), red.anm.) referer ikke Gary Habermas og Michael Licona til den tomme graven som en «grunnleggende fakta» (minimal fact). Forskere er sikrere på at de fire første påstandene, som har blitt presentert i tidligere artikler, stemmer enn at graven var tom.

Likevel aksepteres 75 % av argumentene for den tomme graven av nytestamentlige forskere i følge en opptelling Habermas selv har gjort. Derfor vitner det faktum at den tomme graven ikke betraktes som en «grunnleggende fakta» mer om de første fire påstandenes styrke enn den siste påstandens svakhet.

Tre argumenter

Den kristne bevegelse startet i Jerusalem
For det finnes tre gode argumenter for at graven var tom. Den første er den såkalte «Jerusalemfaktoren». Jesus døde og ble gravlagt Jerusalem.

I følge de fire evangeliene og Apostlenes gjerninger var det også i Jerusalem de første påstandene om den tomme graven og Jesu oppstandelse ble ført frem. Det støttes av den romerske historikeren Tacitus som skriver at kristendommen oppstod i Judea.

Kunne den kristne bevegelsen, som hevdet at Jesus var oppstanden, startet i Jerusalem om Jesus fortsatt lå i graven? Om Jesus fortsatt lå i graven når man begynte å forkynne at han var oppstanden kunne romerne og jødene, som var kritiske til Jesus, bare vise hans kropp. Det ville satt en effektiv stopper for alle påstander om at Jesus var oppstanden.

Derfor taler det faktum at kristendommen oppstod i den samme byen som graven lå i for at graven faktisk var tom.

Kritikere bekrefter indirekte at graven var tom
For det andre bekrefter kritikere på Jesu tid indirekte at graven var tom. Om Jesus fortsatt lå i graven ville man forvente at kritikere brukte det som et argument mot kristne som hevdet at han hadde stått opp fra de døde.

I stedet ble de kristne anklaget for å ha stjålet kroppen til Jesus. Det skriver Matteus (28:12-13), Justin Martyr og Tertullian om. Men det gir ingen mening å anklage kristne for å ha stjålet kroppen om den fortsatt lå i graven. Det at kristne ble anklagd for å ha stjålet kroppen tyder derfor på at kroppen ikke lå i graven.

Kvinner var de første vitnene
For det tredje er det et aspekt ved evangelienes skildring av den tomme graven som styrker troverdigheten. Om man skriver en historie for å lure andre vil man ikke inkludere detaljer som gjør historien mindre troverdig.

For eksempel hadde det vært dumt å skrive en historie med tyver som vitner, siden tyvers troverdighet er lav. Men det er akkurat det som har skjedd i evangeliene.

I alle fire evangeliene er det kvinner som er de første som vitner om den tomme graven. På den tiden var kvinners status lav både hos romerne og jødene. Den jødiske historikeren Josephus skriver for eksempel at man ikke kan la kvinner vitne på grunn av deres natur.

Når man vet at kvinner var ansett som upålitelige vitner, gir det ingen mening å ha de som vitner i en fiktiv historie, siden det ville skade historiens kredibilitet. Derfor er det faktum at kvinner var de første vitnene i følge alle fire evangeliene med på å styrke historiens autentisitet.

Oppsummering og konklusjon

Det er ikke uten grunn at 75% av argumentene for den tomme graven aksepteres av forskere. De tre argumentene gir gode grunner for å tro at graven var tom. Vi kan derfor si at den femte påstanden sannsynligvis også stemmer – graven var trolig tom.

Nå har vi presentert alle fem påstander og argumentert for at de sannsynligvis stemmer. Vi har sett at majoriteten av forskere aksepterer (1) at Jesus ble korsfestet; (2) at disiplene hevdet og trodde at Jesus var oppstanden; (3) at Paulus gikk fra å forfølge kristne til å bli en kristen martyr; (4) at Jakob gikk fra å være en skeptiker til å bli en kristen martyr og (5) at graven var tom.

Neste artikkel handler om naturlige forklaringer til de fem påstandene.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  20: 2

Serie

  Den historiske Jesus: Del 1/7

  Den historiske Jesus: Del 2/7

  Den historiske Jesus: Del 3/7

  Den historiske Jesus: Del 4/7

  Den historiske Jesus: Del 5/7 Graven var tom. Det har vi gode grunner til å tro. (vises nå)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Alexander Nilsen.
  Alexander kommer fra Kokelv i Finnmark og bor nå i Tromsø hvor han studerer medisin.
   Ressurser av Alexander Nilsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.