Publisert

Den historiske Jesus: Del 6/7 Kan man bortforklare de fem påstandene uten en oppstandelse?


Ca leselengde:
3 min

Gjennom de fem første artiklene i serien har vi sett på fem påstander som omhandler Jesu oppstandelse. Påstandene aksepteres som sannsynlige av en majoritet av forskere og historikere. Kan man bortforklare de fem påstandene uten en oppstandelse?

Påstandene vi har gått gjennom er:

  1. Jesus ble korsfestet.
  2. Disiplene hevdet og trodde at Jesus var oppstanden.
  3. Paulus gikk fra å være en som forfulgte kristne til å bli en kristen martyr.
  4. Skeptikeren Jakob ble omvendt og ble en kristen martyr.
  5. Graven var tom.

Dersom alle fem påstandene stemmer er det liten tvil om at man kan argumentere sterkt for at oppstandelsen faktisk skjedde. Dessverre er ikke de historiske kildene rundt Jesu oppstandelse kjente.

Mange alternative teorier mangler støtte i kildematerialet

Den manglende kunnskapen om Jesu oppstandelse har ført til at mange populære alternative teorier om Jesus har fått spre seg uten å ha noen form for støtte i de antikke kildene.

Et eksempel på det er Richard Dawkins bok «Illusjonen om Gud» som kom ut i 2006. Dawkins er en av frontfigurene i nyateismen, og boken ble en bestselger. I boken sår Dawkins tvil om Jesu eksistens. Det står i sterk kontrast til det som er konsensus blant forskere i dag.

Til og med ateistiske historikere vil avfeie hypotesen om Jesus som en mytisk figur. Når en prominent og populær vitenskapsmann som Richard Dawkins slipper unna med det som nesten kan karakteriseres som konspirasjonsteorier, er det ikke rart at det florerer et hav av andre teorier som ikke kan forenes med den kunnskapen vi har i dag.

Bortforklaringer av oppstandelsen er ikke noe nytt

Det Dawkins gjør er ikke noe nytt, for helt siden Jesu død har kritikere prøvd å bortforklare «oppstandelsen». For om Jesus ikke stod opp fra de døde må det finnes naturlige forklaringer av omstendighetene rundt den.

Den første alternative forklaringen lanseres allerede i slutten av Matteusevangeliet (28:13). I følge Matteus ble disiplene beskyldt for å ha stjålet kroppen til Jesus fra graven. Justin Martyr skriver i år 150 at de samme ryktene fortsatt sirkulerte.

Usannsynlig hypotese

Denne hypotesen er høyst usannsynlig. For det første er det vanskelig å forstå hvorfor disiplene valgte å dø for sin tro dersom de stjal kroppen til Jesus fra graven.

Det at disiplene, i følge alle kilder, valgte å bli martyrer viser at deres tro var oppriktig. Ingen går i døden for det de vet er en løgn. For det andre forklarer ikke den tomme graven hvorfor Paulus og Jakob ble omvendt. De ble ikke overbevist når Jesus levde, og da virker det usannsynlig at de ville blitt overbevist av en tom grav.

Problemet med denne forklaringen, og andre alternative forklaringer, er at de ofte kun forklarer deler av hele oppstandelsen eller at de er direkte motstridende mot det vi vet i dag. Det at ateister ofte avkrefter hverandres alternative forklaringer viser hvor vanskelig det er å forklare det vi vet i dag.

Oppsummering og konklusjon

Det kan se ut som at mange leter med lupe etter alternative naturlige forklaringer av de påstandene som har blitt presentert i serien. Det er i grunnen ikke usunt eller feil, og det er spesielt forståelig siden oppstandelsen ikke kan ha skjedd i en gudløs verden. Likevel burde de vanskelighetene man har med å bortforklare omstendighetene rundt oppstandelsen i det minste åpne for at Jesus faktisk kan være oppstanden. For jeg tror at alle må medgi at en faktisk oppstandelse vil forklare de historiske «faktum» vi har listet opp på en god måte.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Serie

  Den historiske Jesus: Del 1/7

  Den historiske Jesus: Del 2/7

  Den historiske Jesus: Del 3/7

  Den historiske Jesus: Del 4/7

  Den historiske Jesus: Del 5/7

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Alexander Nilsen.
  Alexander kommer fra Kokelv i Finnmark og bor nå i Tromsø hvor han studerer medisin.
   Ressurser av Alexander Nilsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.