Publisert

Den historiske Jesus: Del 7/7 Jesus stod opp fra de døde!


Ca leselengde:
2 min

Jesus stod opp fra de døde

Påskemorgen er dagen Jesus stod opp fra de døde. For oss kristne er Jesu død og oppstandelse et symbol på Guds grenseløse kjærlighet mot oss mennesker. Han elsker oss så mye at han var villig å la sin sønn ta på seg alle våre synder for at vi skal bli frelste.

Vi fortjente ikke denne kjærligheten for 2000 år siden, og vi fortjener den fortsatt ikke i dag. Men Gud gav oss livet – uten Jesus er vi fortapte.

Vi begynte serien med Paulus’ ord i 1. Korinterbrev 15:13-14:

For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.

Uten oppstandelsen er vår tro tom og meningsløs.

Liv ble forandret av Jesu oppstandelse
I denne serien har vi sett flere eksempler på at troen ikke var tom og meningsløs for de som stod Jesus nærmest. Disiplene forkynte frimodig det gode budskapet om Jesu oppstandelse. Paulus hadde lenge forfulgt og fengslet kristne, og fikk sitt liv forandret av Jesus. Jakob var Jesu bror, men trodde på Jesus først etter hans oppstandelse.

Det alle har til felles er at de hadde en genuin og brennende tro på Jesu oppstandelse, og de ville spre det befriende budskapet om at Jesus har kjøpt oss fri. Budskapet har nådd helt til deg der du nå sitter, nesten 2000 år etter at Jesus ble spikret på korset:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Joh 3:16

Budskapet var sterkere enn døden. Apostlene var villige å dø, så lenge de fikk spredt de gode nyhetene om Jesu død og oppstandelse. Uten deres mot er det ikke sikkert at over to milliarder mennesker i dag kan kalle seg kristne – det er heller ikke sikkert at du og jeg hadde fått høre om Jesus

Men du som hører nå: Jesus døde for deg!

Oppsummering og konklusjon

Gjennom serien har vi sett at vi sett at historiske kilder gir oss gode grunner til å tro at Jesus er oppstanden. Men det er ikke bare i de historiske kildene vi finner Jesus. Jesus møter oss i Bibelen, bønnen, brødsbrytelsen og det kristne fellesskapet. Jeg vil oppfordre deg til å søke etter han der, for han venter på deg.

Apostlene døde for at du skulle høre om Jesus. Jesus døde for at du skulle lære å kjenne han og leve evig med han. Alt som trengs for å ta del i oppstandelsen er din tro. Jesus er oppstanden!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Skrifthenvisning

  1. Korinterbrev  15: 13-14

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Alexander Feidal-Nilsen.
  Alexander kommer fra Kokelv i Finnmark og bor nå i Tromsø hvor han studerer medisin.
   Ressurser av Alexander Feidal-Nilsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.