Publisert

Kommer Jesus tilbake til jorden en dag? Og hvorfor er nettopp Jesu gjenkomst så sentral i den kristne tro?


Ca leselengde:
3 min

Jesu gjenkomst er noe av det mest sentrale i den kristne tro. Gjennomsnittlig hvert 25. vers i Det nye testamente handler om den endelige dommen og Jesu gjenkomst. I den nikenske trosbekjennelsen står det også at Jesus for opp til himmelen og kommer igjen i herlighet for å dømme levende og døde.

Samtidig er det nok vanlig både i og utenfor kirken å stille seg spørrende til om Jesus kommer tilbake til jorden. Det høres liksom litt science fiction-aktig ut. Men dette er Det nye testamentes budskap. Det er det englene sier til disiplene etter Kristi himmelfart:

Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen! Apg 1:11

Hva er da viktig med Jesu gjenkomst? Jo, flere ting, men alt kan samles i at Jesus skal komme tilbake til jorden for å grunnlegge sitt evige rike. Det betyr blant annet:

1 Jesus kommer tilbake for å holde dom. På mange forskjellige steder i Bibelen står det at en dag skal verdens ondskap og djevelskap bli rettferdig dømt. Det skjer når Jesus kommer tilbake til jorden. Gud har overlatt hele dommen til sin Sønn (se Joh 5:22-23), og på dommens dag sitter Jesus på dommersetet (se Matt 25:31).

2 Jesus kommer tilbake for å hente dem som venter på ham, dem som tror på ham. I Hebreerbrevet står det:

Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal òg Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9:27-28 (jf. 1 Tess 4:14-18)

3 Jesus kommer tilbake for åpenbare hvem han er. Deretter skal han bli hyllet av hele skapningen. Fordi Jesus er Gud, og fordi Gud er hele verdens skaper, er han den eneste som fortjener å bli tilbedt av hele verden. Det skjer når han kommer igjen (Fil 2:2-11). Når Jesus kommer for annen gang, vil han ha en helt annen makt og herlighet enn det han la for dagen første gang – da han ble født i stallen i Betlehem. På den siste dag vil Jesus stå fram som Løven snarere enn som Lammet (se Åp 5). Han viser seg som Kongen – som seiersfyrsten – og han vil deretter ta makten over hele sitt rike (se Åp 19; Luk 19:11-27).

4 Jesus kommer tilbake for å skape en ny himmel og en ny jord. Særlig i siste del av Åpenbaringsboken blir denne verdens nyskapelse skildret utførlig. Det skjer i forbindelse med Jesu gjenkomst. De tre ovenstående punktene er forutsetningene for den nye himmelen og den nye jorden. For himmelriket kan bare fullendes når ondskapen er dømt, når de troende (= himmelrikets medborgere) er identifisert, og når Jesus selv står fram som universets store Konge. I Guds eget rike er det ingen annen enn Jesus som regjerer. Det blir åpenbart den dagen han kommer tilbake til denne jorden.

På bakgrunn av alt dette ser vi tydelig hvorfor Jesu gjenkomst spiller en så sentral rolle i den kristne tro. Tar man dette bort, er det det samme som å ta bort Guds oppgjør med det onde, Jesu suverenitet og det himmelske håp – i alle fall hvis man tar de bibelske tekstene på alvor.

Derfor er jeg både overbevist om og takknemlig for at Jesus en dag kommer igjen!


Teksten er oversatt fra svensk av Inger Holter.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Skrifthenvisninger

  Apostlenes gjerninger  1: 11

  1. Tessalonikerbrev  4: 14-18

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Olof Edsinger.
  Olof Edsinger er svensk teolog og forfatter. Han bor i Storvreta utenfor Uppsala sammen med sin frue og deres tre barn. I ni år arbeidet han som generalsekretær for Salt- barn og unge i EFS. Nå er han generalsekretær for Svenska Evangeliska Alliansen og lederutviklingskonsulent i NLM ung.
   Ressurser av Olof Edsinger
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.