Publisert

Tre former for syndsbekjennelse En konkret form for bønn


Ca leselengde:
4 min

 Personlig syndsbekjennelse

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 1 Joh 1:9

Syndsbekjennelse henger uløselig sammen med en bekjennende tro på Jesus Kristus. Menneskenes syndige natur er grunnen til Jesu stedfortredende død på korset. Jesu død gav oss muligheten til å kunne få tilgivelse, slik at vi kan bli Guds barn og ha himmelarv. Dermed kan vi be Jesus om tilgivelse i bønn.

I verset brukes ordet dersom. Dersom eller hvis vi bekjenner, så er han trofast og rettferdig, og tilgir alle våre synder. Spørsmålet er ikke om Jesus tilgir, men om vi bekjenner vår synd. Bekjent synd, er tilgitt synd.

Likevel er dette et tema som vi stadig komme tilbake til, stadig trenger vi nådeforkynnelse. Vi har en tendens til å bli usikre eller tvile på om det fortsatt er tilgivelse for våre synder. Jesu løfte er fortsatt at vi får tilgivelse når vi ber om det. Samtidig kan vi også legge vår usikkerhet og tvil fram for Han i bønn.

Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Rom 5:20

Troslivet kan bli vanskelig når man stadig opplever å falle i den samme synden. Likevel kan vi i bønn få bekjenne og sette ord på de konkrete syndene, og be om tilgivelse. I bønn kan vi nevne hver synd og be konkret om tilgivelse for de ulike syndene. I tillegg kan vi få lov til å be som salmisten:

Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd! Sal 19:13

Syndsbekjennelse i fellesskap

Hellige Gud, Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.

Denne syndsbekjennelsen har og blir brukt i mange sammenhenger, og bekjennes som regel høyt sammen i fellesskap. Syndsbekjennelse er viktig for de kristne fellesskapene.

Syndsbekjennelse er det fjerde av de syv sakramentene i den katolske kirke. I de lutherske kirkene er det bare to sakrament, men Martin Luther var tydelig på at man likevel skulle fortsette praksisen med syndsbekjennelsen, selv om det ikke er et sakrament.

Syndsbekjennelsen som er nevnt over og andre versjoner blir gjerne brukt i forbindelse med nattverd eller trosbekjennelse. I slike fellesskap oppleves det greit å kunne bekjenne det samme.

Syndsbekjennelse for hverandre

En praksis som Luther mente vi skulle videreføre, var skriftemål hos en annen kristen.

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Jak 5:16

Har du noen gang gått til et annen person og bekjent synd? I mange kristne menigheter og fellesskap, tilbys det forbønn. I forbønn eller i sjelesorg kan man gjerne komme for å bekjenne synd.

I Jak 5:16 kommer det fram at de kristne skal bekjenne syndene for hverandre og be sammen. Legg merke til at det står at vi skal bekjenne for hverandre, og be for hverandre. Det kan oppleves vanskelig og ydmykende å bekjenne synd for en annen person. Likevel gir det også en mulighet til å sette ord på de syndige tankene, ordene og gjerningene man har gjort. Slike skriftemål-samtaler gir også muligheten til at den som mottar bekjennelsen kan hjelpe den andre. Mottakeren kan vise til Jesu løfter og fastholde at bekjent synd er tilgitt synd.

I tillegg kan det være godt å la andre konkret be for deg. Som forbeder og sjelesørger er det fint å kunne møte søsken i troen som ønsker å bekjenne synden sin for Jesus. Da er det fint å kunne tilsi syndenes forlatelse til den som bekjennes. Syndenes forlatelse er at man formidler til den som bekjenner at de bekjente syndene er tilgitt. Et eksempel kan være: «For Jesu Kristi skyld tilgis alle dine synder, (navn), i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn».

Den som mottar syndsbekjennelsen og ber, må selv leve i et rett forhold med Jesus, slik det kommer fram i Jak 5:16: «Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye». Mottakeren må altså selv også leve i et syndbekjennende forhold til Jesus.

Bønn gir oss kristne muligheten til å kunne be om tilgivelse. Bekjennelse av synd er en del av livet sammen med Jesus. Dermed er det naturlig at kristne bekjenner syndene sine i sine personlige bønner, i fellesskap i det kristne fellesskapet og mellom to kristne.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Emner

  Bønn

  Tilgivelse

Serie

  «Herre, lær oss å be»

  Bønnens kamp

  Bønnens arbeid

  Tre former for syndsbekjennelse En konkret form for bønn (vises nå)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Rune Espevik.
  Rune Espevik er opprinnelig fra Ølensvåg, men bor nå i Grimstad hvor han jobber som miljøteamleder på Drottningborg vgs og ungdomsleder i Misjonssalen Grimstad. Han er utdannet teolog ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
   Ressurser av Rune Espevik
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.