Publisert

Bibelsk selvsnakk Hva har mental trening å lære Jesu disipler?


Ca leselengde:
5 min

Norge er igjen i ferd med å befeste sin posisjon som vinteridrettsnasjon nummer 1. Hurra for det! Utallige treningstimer og nøye beregnet formtopp skal nå vise seg i resultater for utøverne. Paulus sammenligner en kristens liv med en idrettsutøvers. Målet er seierskransen og på flere områder har idrettsutøvere noe å lære Jesu disipler.

Blant Norges aller største vinterstjerner finner vi Ole Einar Bjørndalen. Det var nok mange elementer som gjorde ham til en så god skiskytter, men jeg husker godt da det ble kjent at Bjørndalen hadde et ess i ermet for virkelig å toppe formen: han hadde en mental trener.

Når det ble kjent hadde det en viss nyhetsverdi. Nå finnes motivatorer, coacher og mentale trenere rundt hver en sving.

Ett spor innen mental trening kalles selvsnakk. Et enkelt googlesøk gir over 20 000 treff og navnet sier mye om hva det innebærer. Øvelsen er nokså enkelt og bygger på det faktum at vi alle har en form for indre samtale. Denne kan man i noen grad styre og på den måten aktivt påvirke ens egen motivasjon, selvfølelse og prestasjon i ulike sammenhenger. Det kan jo være ønskelig, særlig om det er konkrete mål man vil nå, som for eksempel å vinne et skirenn. Jeg er ingen ekspert på emnet, men fascineres av hva vi mennesker er kapable til.

Ikke først ute

Det hele blir ekstra interessant i en kristen sammenheng når vi skjønner at det absolutt ikke var Ole Einar Bjørndalens mentale trener som først skjønte seg på selvsnakking!

Bibelen er nemlig vel kjent med dette og viser oss både negative og positive anvendelser. Salmenes bok er kanskje ikke overraskende boken med de hyppigste eksemplene.

Hvorfor skal den lovløse ringeakte Gud og si i sitt hjerte: «Du krever ikke til regnskap!» Salme 10:13

Den lovløse betrygger seg selv med fravær av ansvar for Gud. Den lovløse sier til sitt eget hjerte.

Salme 14 viser oss et veldig tydelig og direkte uttrykk:

Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud». Salme 14:1

Kroneksemplet er kanskje likevel i Jesu lignelse om den rike mannen i Lukas 12. Jesus advarer mot å tenke som mannen som virkelig var blitt fornøyd med seg selv og sin evne til å samle personlige goder:

Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad! Lukas 12:19 (NB 88)

Bibelen advarer altså mot en type selvsnakk som er ment å skape ro, fred og harmoni uten fellesskap med Gud og delaktighet i hans evige rike. Gud tok mannens liv den samme natten.

God bibelsk selvsnakk

Det finnes imidlertid mange gode eksempler på en slik praksis også. Det er grunn til å tenke at all kristen meditasjon og kontemplasjon har elementer i seg av dette.

Grunnplanken er formaningen i Salme 1:

Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. (Min utheving).

God kristen selvsnakk har sin kilde i Bibelens ord og vender tilbake dit dag og natt!

Dette er troens liv i hverdagen. Jeg tror syndenes forlatelse selv om jeg ikke kan se det og selv om jeg ikke kan kjenne det i kroppen min. Jeg vil gjøre som David i Salme 35:3 (Norsk Bibel)

Si til min sjel: Jeg er din frelse!

Som mennesker har vi et hjerte som helt til vår dødsdag vil trekke oss bort fra Jesus. På de mest finurlige og oppfinnsomme måter søke vi stadig oss selv og vårt eget, uten å gi Gud æren. Derfor gjelder det, om man har en aldri så fast bekjennelse av Jesus som Herre og frelser i livet, å leve i det Salme 119:112 beskriver:

Jeg bøyer hjertet mot dine forskrifter for alltid, til evig tid.

Spørsmålet er ikke om man praktiserer en slik selvsnakk eller ikke. Spørsmålet er hva den er fylt av og om det du forteller deg selv har sin rot i Guds ord eller i noe annet.

En ærlig forkynner fortalte en gang om en praksis han hadde hver morgen når han skulle i gang med prekenforberedelser. Han opplevde som regel at hjertet var likegyldig og kaldt og overhodet ikke fylt av kjærlighet, hverken til mennesker eller Gud. Derfor hadde han en samling med 40 sentrale bibelord som han dvelte ved hver morgen. Det kunne ta kort eller lang tid, men lovsangen, takknemligheten og iveren for Gud tvang seg frem i løpet av økta.

40 daglige vers er nok i meste laget for de fleste av oss, men prinsippet, som øver oss i bibelsk selvsnakk, er verdt å ta med.

Poenget er at ordene våre har en funksjon. Det spiller en rolle hva du tenker i hodet og hva din kilde til selvsnakk er. Hent ordene til din selvsnakk fra ham som er selve Ordet!

Paulus minner om at en kristens virkelighet er at

Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. 2. Kor 5:7

Selv om vi kan oppleve mye velsignelse fra Gud her i livet er utgangspunktet vårt å gå i tro. Vær bevisst på hva du «sier til ditt hjerte» slik at du kan bevares i en frelsende tro og vinne den store seiersprisen som ikke bare deles ut ved mesterskap, men som gir evig seier (1.Kor 9:23-27).


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Livet

Skrifthenvisning

  Salmenes bok  1

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Ruud Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Ruud Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.