Publisert

Fra krangel til dialog Hvordan krangle godt?


Ca leselengde:
5 min

Oppskriften på en krangel

Hvem av oss har ikke vært med i en krangel eller to, eller flere? Det starter ofte med en uoverensstemmelse, skuffelse eller irritasjon. Den ene eller begge er såret eller sint på den andre.

Når vi er sinte, tenker vi ikke så klart eller klokt. De sinte følelsene blokkerer for fornuftig tenkning. Det ene ordet tar det andre. Ord som ofte er dårlig valgt. Vi anklager og beskylder hverandre: «Du sa …!» «Du gjorde ...!» Du gjorde ikke …!»

I tillegg bruker vi også ofte disse «absoluttene» som sjeldent stemmer: «Alltid, aldri, alle, ingen». Dermed stiger de ubehagelige følelsene, og kommer til uttrykk i det vi sier, med sint stemme og høyt volum, og et sint eller såret ansiktsuttrykk. Det er ikke så uvanlig at vi kaller den andre med nedsettende uttrykk, som «tosk», «idiot», eller kanskje enda verre ord.

Og så eskalerer det videre. Vi lytter ikke, men snakker eller skriker i munnen på hverandre. Årsaken til krangelen kan være noe den andre har gjort eller sagt, eller et løfte som er brutt. Men enkelte ganger blir vi sinte, såret eller skuffet over ting som kun har skjedd inne i vårt eget hode; en frykt, mistanke, misforståelse, et minne eller en fantasi.

Hva kom det ut av krangelen eller kranglene? Hvilke problemer ble løst? Kom dere nærmere hverandre og forstod dere hverandre bedre? Det har jeg vondt for å tro. Resultatet av krangler er nok heller at begge blir mer såret og sinte, noe som heller øker avstanden.

Gjentatte og ofte krangler kan forstyrre og ødelegge i relasjonen. De vi ofte krangler mest med, er de vi har nærmest oss; ektefelle, egne barn, særlig tenåringer, våre foreldre, kolleger eller venner. Hvis vi stort sett bare har negative erfaringer med å krangle, hva er da vitsen med å fortsette med det? «If you always do what you always done, you always get what you always got.”

Ærlig dialog
1. Time out

Når vi blir lei oss, såret, frustrert eller sinte på hverandre, har vi en konflikt. Den bør vi ta, men på en konstruktiv måte.

Hvis vi er sinte eller oppbrakte, kan vi først trenge tid for oss selv, til følelsene har roet seg noe. Det er en grunn til at vi ble sinte eller såret, og den er det viktig å ta opp med den det gjelder. Å gjøre det på en overveid og konstruktiv måte, er først mulig når følelsene har roet seg en god del, men gjerne ikke helt. Vi trenger litt mot for å ta opp problemet på en tydelig, men vennlig måte.

Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Ef 4:26

Når sola går ned, blir det kjølig. Derfor, ikke la følelsene kjølne helt, før du så tar opp det du ble sint for. Men da kan vi trenge litt tid for oss selv, mens følelsene roer seg, før vi er klar til å ta opp det vi har på hjertet, på en rolig og god måte.

2. Ikke svar sinne med sinne

Hvis den andre personen er sint på deg, blir det mest sannsynlig en krangel hvis du svarer med sinne. Den beste responsen til sinne, er å lytte uten å si noe. Bare vis at du hører etter for å prøve å forstå hvorfor personen er sint. Trolig letter trykket i personens følelser når han/hun blir lyttet til uten å bli motsagt.

3. Én om gangen

Når dere så setter dere ned for å snakke ærlig sammen, er det avgjørende at en om gangen får snakke. Bli enige om hvem som skal begynne. Den andre må da lytte og prøve å forstå den andres tanker og følelser knyttet til konflikten, og spør når det er noe du ikke forstår. Men ikke bruk «hvorfor»-spørsmål.

Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. Jak 1:19

Det er lett å glemme seg bort. Dere kan skrive «talerett» på et ark. Den som skal forklare sin side av konflikten, har da talerettskortet som påminnelse om at den andre nå skal lytte. Først når den som har fortalt om sin opplevelse av problemet, har fått sagt sitt, skal den andre få talerettskortet, for så å bli lyttet til mens han/hun forteller om sin tanker og følelser knyttet til konflikten. Når begge kjenner seg lyttet til, kan dere gå til løsning av konflikten.

4. Ikke «du…», men «jeg…»

I stedet for beskyldninger og anklager som begynner med «du sa …»  eller «du gjorde», fungerer det mye bedre om du heller snakker om dine følelser: «Jeg ble skuffet og lei meg da …». «Jeg ble sint fordi …».

Dessuten er det klokt å være mer nyansert enn å bruke absolutter som «alltid gjør du …», «aldri vil du …», «alle mener …», «ingen synes …». Prøv heller med noe som dette: «Du husker jo vanligvis på å …», men jeg ble så frustrert da du glemte det i går!»

5. Finn en god løsning, sammen

Når begge er blitt lyttet til og føler seg forstått, kan dere begynne å drøfte en sunn løsning på konflikten. Hvis du ser at du har gjort en feil i ord, handling eller væremåte, anbefaler jeg at du vurderer å be om tilgivelse. Jeg anbefaler at dere også vurderer å tilgi hverandre, så dere ikke bærer videre på nag til hverandre.

6. Ta med lærdommen til senere konflikter

Konflikter vil oppstå igjen og igjen. De er en naturlig del av livet og relasjonene. Vi er forskjellige, har ulike meninger og behov. Ta derfor med det dere lærer av sunn konflikthåndtering i en situasjon, til de neste.


Kjell Aanensen var gjest og snakket om dette temaet i en episode av podcastserien "Ekteskap og samliv". Den kan du finne her.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Livet

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Kjell Aanensen.
  Kjell er gift med Magnhild og sammen har de fire barn og 11 barnebarn. Han er utdannet diakon og har arbeidet i Norges KFUK- KFUM, vært forkynner i NMS og ledet Teleios (kristen kursvirksomhet) i Norge og Skandinavia. Siden 2002 har han også vært engasjert i liknende kursvirksomhet i Mongolia.
   Ressurser av Kjell Aanensen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.