Publisert

Kjære deprimerte venn, du er ikke alene. Jesus gir håp midt i mørket


Ca leselengde:
5 min

Kjære deprimerte venn, du er ikke alene.

Det er fortvilende, men mest sannsynlig blir ikke denne teksten lest av mennesker som selv står midt i en depresjon. En av kjennetegnene ved depresjon er jo nettopp at alt som skal tas inn oppleves overveldende. Synshorisonten er svært begrenset. Tankekjøret er umulig å hoppe av. Opplevelsen kan være som det saktegående snøskredet som har nådd dalbunnen. Det er ikke lenger spektakulært, bredt og iøynefallende, som snøskred er når de begynner høyt oppe i fjellsiden, men kompakt og tungt som med en sakte, men enorm kraft tar med seg alt det møter på.

Bibelen rommer hele spekteret av menneskelig erfaring og depresjon er derfor intet unntak. Job og David erfarte på hver sin måte det som virker til å være nokså tunge depressive perioder. De fikk også begge hjelp i møte med Gud.

Job

Job er en av de bibelske personene som virkelig opplevde mye motstand i livet. Han ble sterkt rammet av sykdom, mistet alle sine ti barn og ble fratatt alt han hadde av husdyr, eiendom og tjenere. I tillegg hadde han ei kone som ikke støttet eller hjalp ham og venner han måtte forsvare seg overfor. Den mentale belastningen og det psykiske presset var enormt. Han hadde en sterk opplevelse av at Gud hadde forlatt ham og at han også måtte kjempe mot sin Skaper.

Mange kristne har funnet trøst i egen lidelse hos Job. Han hadde det skikkelig, skikkelig vondt. Det kan være lindring i seg selv å lese om mennesker man kan relatere seg til. Det skal du gjøre med frimodighet og vite at det er mange hellige som har gått foran deg.

Det er sterkt når Job utbryter:

Jeg vil tale med angst i ånden, klage i bitter sjelekval.

Aller helst vil jeg kveles. Heller døden enn denne kroppen! Jeg vil ikke mer! Jeg lever ikke evig. La meg være! Mine dager er forgjeves. Job 7: 11, 15-16

Job har svære spørsmål til Gud gjennom rundene med vennene sine og mange av disse spørsmålene stilles igjen og igjen av dagens kristne. Da er det interessant å merke seg at Job egentlig ikke får svar på sine konkrete spørsmål. Jobs bok ender med at Gud omsider tar ordet, bretter opp ermene og viser brystkassa. Han presenterer seg. Job må erkjenne at han har tatt munnen for full og spørsmålene som virket så viktige og store blir ikke så store likevel.

Det betyr ikke at Gud ikke kan gi svar på konkrete spørsmål, også midt i en dyp depresjon, men det at Gud alene blir nok for Job er verdt å legge merke til.

Det vil han være for deg også.

Håp om en bedre fremtid

Midt i sin elendighet er det også trøst i å se at Jobs håp holder.

Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Job 19:25-26

Håpet om den nye himmel og den nye jord som Jesus selv har kjøpt oss til holdt Job oppe. Der skal også all depresjon svinne hen og hver fortvilet og smertefulle tåre tørkes av. Tårene skal tørkes bort av gjenløseren selv, Jesus Kristus.

David

Kong David er forfatter av blant annet Salme 139. Salmen er fantastisk innholdsrik og har noen sider som er mindre kjente. Her åpner nemlig den dypt depressive David opp med svært tunge ord.

Jeg kan si: La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt. Salme 139:11

Det kan virke som han fortsatt evner å se lys, men ønsket er at selv disse strimene av lys skal slukkes og bli som natten. Han vil skjules av mørket. Da er det virkelig blitt mørkt for et menneske.

Men på samme måte som Job er grepet av håpet om Gjenløseren formidler David noe sterkt om Gud midt i dette:

Men mørket er ikke mørkt for deg, natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Salme 139:12

Gud kalles lysenes Far (Jakob 1:17) og Jesus verdens lys (Joh 8:12). Det finnes ikke den depresjon og mørke tanke Gud ikke kjenner eller vet om. Mørket som kan omslutte oss så fullstendig er ikke ugjennomtrengelig for Ham.

Hva betyr det at «mørket er som lyset»? Jeg vet ikke. Men vi vet at Guds egen sønn av egen vilje gikk nettopp det ytterste mørke i møte når han ga sitt liv på korset og fòr ned til dødsriket. Han er med andre ord kjent, også der.

Mørket møtte altså sin overmann langfredagen. Jesus, verdens lys, ble reist opp fra døden som rettmessig seierherre.

Job satte sin lit til Jesus, midt i sin depresjon. David fikk på samme måte et profetisk blikk mot ham som selv ikke dødens mørke maktet å omslutte. Det er han som dypest sett makter å gi både håp og krefter midt i din depresjon også.

Hva nå?

Kanskje får du oppleve at den slipper? Vær frimodig og be konkret om det. Søk hjelp og god sjelesorg fra brødre og søstre i troen. Den beste hjelpen vil uansett inneholde håpet om endelig utfrielse i Guds fullendte rike.

Nattverden er aldeles glitrende slik sett. Her får du smake og tygge Guds nåde! Tenk at Gud har gitt slike fysiske midler til hjelp i troen. Håpet vil ikke svikte og hver den som tar sin tilflukt til ham vil ikke bli gjort til skamme.

Du er ikke alene om å ha det vanskelig, og du er heller ikke alene om å lengte etter Jesu rike. Hans rike er uten depresjon! Gjenløseren Jesus Kristus skal være den siste som står frem på støvet. Han som selv opplevde det dypeste mørke gjorde det for deg.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Livet

Skrifthenvisninger

  Jobs bok  19: 25-26

  Salmenes bok  139: 11-12

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Øivind Kringstad.
  Øivind bor på Senja i Troms, er gift med Elisabeth og har tre gutter. Han arbeider som regionleder i NLM region nord og er redaksjonsmedlem i foross.no.
   Ressurser av Øivind Kringstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.