Publisert

Martin Luthers bønnevaner Det var Luthers barberer som inspirerte ham til å lære andre om bønn.


Ca leselengde:
4 min

Martin Luther ville fremholde en enkel måte å be, slik at mange kunne gjøre det

En av Martins Luthers store kampsaker var å formidle at å være kristen ikke var komplisert, men enkelt. En dag kom Luthers barberer til ham og spurte hvordan han skulle be. Luther gikk da hjem og skrev en liten bok om sine egne bønnevaner, som kalles En enkel vei til bønn.

Der skrev han hvordan barbereren på en enkel måte, hver dag, kunne be til Herren. Dette skulle han gjøre ved å be Vår Far, De ti bud og Trosbekjennelsen, som instruksjon, takk, bekjennelse og bønn. Jeg skal nå gi en kort oppsummering over hva han mener med dette.

Bønn er faktisk det viktigste

Luther åpner boken med å si at det er en god idè å begynne dagen med bønn og avslutte dagen med bønn. På den måten slipper man å si «Jeg kan vente en liten stund. Jeg ber om ca. en time, men først må jeg gjøre det ene og det andre. Dette er et tankesett som får deg til å tro at noe annet faktisk er bedre, eller viktigere, enn å be.»

Bønn må være på førsteplass i livet, men dette betyr ikke at det alltid er lett å be. Nei, tvert imot. Luther kunne ofte kjenne at hans hjerte ble grepet av kulde og apati i forhold til det å be. Da tok han sin lille bok av Salmene med seg til sitt bønnekammer. Der foldet han sine hender og ba til Herren.

4 steg i bønn

Luther skriver til sin barberer hvordan han ber: «Jeg begynner med å si de ti bud høyt til meg selv, deretter trosbekjennelsen, og hvis jeg har tid, liker jeg å repetere et ord fra Kristus, eller Paulus eller en salme.» Når han ba disse ulike bønnene kunne han ofte bruke et fast mønster. Det besto i fire steg, instruksjon, takk, bekjennelse og bønn. Luther gir eksempler på de ulike stegene.

Første steg er Instruksjon. Spørsmålet her er: Hva lærer dette verset meg? Et eksempel på dette kan være bud åtte: Du skal ikke tale usant om din neste. Dette lærer oss at vi skal være ærlige og tale sant til og om vår neste. Vi gleder oss over å både høre og tale godt om de vi har rundt oss.

Andre steg er takk. Hva minner dette verset meg om å takke for? Andre trosartikkel kan være et godt eksempel her. Da takker jeg for at Jesus Kristus ble født som menneske til jorden og at han ble korsfestet, død og begravet for å frelse alle de som tror på ham.

Tredje steg er bekjennelse. Hvilke synder minner dette verset meg på å bekjenne? Eksempelet er fra det syvende budet: Du skal ikke stjele. Jeg bekjenner alle min utakknemlighet og synd. Jeg vet jeg handler urettferdig og gjør handlinger som fører til at jeg mister integritet i det livet jeg lever.

Fjerde steg er bønn. Hvordan kan jeg formulere en bønn ut av dette verset? La navnet ditt helliges i Vår Far er et godt eksempel. Herre la ditt navn holdes hellig iblant oss og på jorden. La ingen misbruke ditt navn til å undertrykke fattige og føre de svake på feil vei.

Ikke fullstendig

Dette er de fire stegene Luther anbefalte sin venn. Det er viktig å si at dette ikke er den fullkomne mal for et godt bønneliv. Luther sier til barbereren at han kan si Vår Far og hvis han har tid kan han også be Trosbekjennelsen for eksempel. Det er også steder hvor Luther ikke følger de fire stegene til punkt å prikke. Luther ønsket å gi sin venn en ressurs til bønnelivet, noe jeg håper denne artikkelen også kan være. Luther ville fremholde en enkel måte og be, slik at mange kunne gjøre det.

              Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden

Slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

Og tilgi oss vår skyld,

Slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

Men frels oss fra det onde.

For riket er ditt

Og makten og æren i evighet.

Amen. Matt 6:9-13

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn
  3. Du skal holde hviledagen hellig
  4. Du skal ære din far og din mor
  5. Du skal ikke slå i hjel
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet
  7. Du skal ikke stjele
  8. Du skal ikke tale usant om din neste
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Livet

Emne

  Bønn

Skrifthenvisninger

  Matteus evangelium  6: 9-13

  1. Mosebok  20

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Håvard Høie.
  Håvard Høie er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og arbeider nå som prest i Sandnes. Han er gift med Maria og de har to døtre.
   Ressurser av Håvard Høie
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.