Publisert

Skjermbruk i fastetiden


Ca leselengde:
6 min

Faste er først og fremst en tid for faste fra mat. Men samtidig er det også svært relevant å spørre om ikke det også er en tid for faste fra skjermene, fra vår mediebruk? Vi lever i en informasjonsoverflod, og Gud blander seg ikke inn i alle stemmene som roper på din oppmerksomhet. Han ønsker å tale til oss når vi er til stede i eget liv. Ikke som en av mange kanaler som tilbyr enkel underholdning og tilfredsstillelse. Men som Gud, kilden med det levende vann. Og han ønsker å invitere oss inn i et liv med røtter inn i hans ord, i tillit til ham.

Jeg tror det ligger gaver fra Gud og venter på den som skaper rom for ham i en travel hverdag. Derfor oppmuntrer Familie & Medier til å lage skjermfrie perioder og soner i hverdagen. Og for noen av oss, begynner det med en skikkelig digital avrusning, med en Skjermfri uke 31. mars til 7. april.

Kanskje noen av de følgende 40 bibelversene kan være til hjelp i de skjermfrie periodene, til bønn, takk og refleksjon:

I stillhet og tillit …

I en mediehverdag med mange distraksjoner, trenger vi å skape de rommene der Gud kan tale til oss og vår tillit til ham kan vokse.

I stillhet og tillit skal deres styrke være. Jes 30:15

Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. 2. Mos 14:14

Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2. Mos 20:3

Stans og innse at jeg er Gud! Jeg er opphøyet over folkene, opphøyet på jorden. Salme 46:11

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9:6

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt 6:33

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt 11:28

Mennesket lever ikke av brød alene …

Mediene gir oss tusenvis av kommersielle budskap, som forteller om alt du «mangler» for å være lykkelig. Fastetiden hjelper oss til å vende oppmerksomheten mot ham som er livets brød.

Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød. Jer 32:15

Han metter ditt liv med det gode. Salme 103:5a

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk. Salme 36:8f

Du gjester jorden og lar den drikke dypt, du gjør den overdådig rik. Guds bekk er full av vann. Salme 65:10a

Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.» Joh 6:35

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Joh 7:37f

Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling! Jes 55:1

Blikkontakt

Blikket er et av de viktigste redskapene vi har for å bygge relasjoner, for å gi andre vår oppmerksomhet. Skjermene kan stjele våre blikk, men Bibelen sier mye om å vende blikket mot Gud – og at Gud lar sitt nådige blikk være på oss.

Vend blikket mot ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam! Salme 34:6

Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Ef 3:18f

Vend blikket mitt bort fra tomhet, gi meg liv på din vei! Salme 119:37

Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Salme 32:8

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 4. Mos 6:25

Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! 4. Mos 6:26

… så la oss (…) med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Hebr 12:1f

Se, Guds lam ...

I en mediehverdag der skjermene kjemper om din oppmerksomhet, kan det være vanskelig å skjelne mellom det viktige og det artige, mellom det nødvendige og det interessante. La oss bevege oss inn mot troens sentrum, og der – i lyset fra Kristi kors – se klart.

«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Joh 1:29b

Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Joh 3:14f

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3:16

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Joh 3:17

Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1. Joh 2:2

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Rom 5:8

Jeg stryker bort dine lovbrudd som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg løser deg ut! Jes 44:22

Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Åp 5:12

...som bærer bort verdens synd

Menneskenes eneste håp er Jesus, hans død for våre synder. Se på ham, gi ham dine synder, bli renset hos ham og la livet bli en lovsang til din frelser.

Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Salme 103:12

Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Jes 1:18

Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.» Og du tok bort min syndeskyld. Salme 32:5

Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! Salme 51:4

Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult! Salme 32:1

Han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Kol 2:13b

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2:14

Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol 2:15

Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet. Joh 19:30

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Rom 8:1

Jeg ønsker deg en velsignet faste og påskehøytid!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Livet

Emne

  Disippelliv

Skrifthenvisning

  Profeten Jesaja  30: 5

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jarle Haugland.
  Jarle er daglig leder i Familie & Medier (fom.no), en tverrkirkelig medieorganisasjon som jobber for at mennesker skal møte Jesus i mediene. Han er gift, har tre barn, heier på Start og bor i Bergen.
   Ressurser av Jarle Haugland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.