Publisert

Tenk på dette når du møter noen til sjelesorg 5 avgjørende forhold for god sjelesorg


Ca leselengde:
3 min

Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram. Mens alle så på, kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk med det samme. Da sa Jesus til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred! Luk 8:47-48

Jesus er den fullkomne sjelesørger, som alltid ser det innerste i et annet menneske. Han som har skapt og gjenløst oss vet om alle våre innerste behov, våre skjulte lengsler og sår. Vi som sjelesørgere kan ane noe, men aldri vite.

Respekt

Vi vet aldri mer enn det den andre forteller. Det er derfor svært viktig å ha en dyp respekt for den andres integritet. Vi har en trang til å forstå, og når vi ikke klarer det er det lett å bli frustrert og begynne å gjette, analysere, vurdere og tro at vi forstår. Dette kan være farlig, for da er vi ikke lenger like oppmerksomme på hva vedkommende faktisk sier, eller vi begynner å høre bare det som passer den analysen vi allerede har laget.

Og kanskje er vi bare blitt satt på prøve – det vedkommende snakker om har egentlig ikke noe med det virkelige problemet å gjøre, men vi blir vurdert om vi er til å stole på.

Det kunne vært deg

Den du møter i sjelesorg er din medsøster/bror. Det kunne like gjerne vært deg. Personen ved din side kommer kanskje til å åpne opp om noe av det vanskeligste i livet. Vær ydmyk! Husk det var samme David som skrev salme 51, en bønn om syndsforlatelse, som læresalmen 142! Det er sagt så fint i sangen:

Ser du en bror eller søster som falt, Gå ei med dom forbi! Kanskje at også for deg det gikk galt, Om du ble fristet som de. Ingen så trenger et trøstens ord, Som de for hvem det gikk galt på jord. Gå ei forbi! Gå ei med dom forbi!
(Sangboken 758, 2)

Stillhet

Stillhet kan oppleves både godt og truende i en samtale. I Job 21:2 etterspør Job to lyttende ører. Det tror jeg mange trenger; ører som lytter og øyne som ser. Øyne som ikke viker unna når det vonde settes ord på, og som trofast forteller at «jeg lytter, jeg er her, jeg fordømmer deg ikke – det finnes håp!»

Det finnes en talende stillhet som vi ikke skal være redde for. Det kan føles overveldende å ha satt ord på noe som har ligget og ulmet lenge og konfidenten trenger tid å fordøye det hun/han nettopp har fortalt og hvordan kroppen og følelsene reagerte på det.

Andre ganger kan stillheten oppleves ubehagelig og noen har vanskelig for å finne de riktige ordene for å fortelle det de har på hjertet. I en slik situasjon kan sjelesørgeren hjelpe konfidenten med åpne spørsmål for å føre samtalen videre.

Tid

Tidsaspektet er viktig i sjelesorg. Sjelesorg tar tid. Noen ganger får du kanskje bare den ene samtalen. Da er det viktig å huske på at du ga noe, men at det er andre som må fortsette og hjelpe vedkommende videre på veien. Andre ganger får du følge konfidenten over tid, du får se fremskritt og nederlag, du får veilede, tilrettevise og støtte.

Alltid en til med

Sjelesorg kan oppleves som et ensomt arbeide, men husk at det aldri kun er du og konfidenten til stede under en samtale. Den hellige Ånd er også aktivt til stede, ikke bare hos deg men like mye hos den andre. Han er den som kan minne deg på et Ord og han er den som kan gi deg visdom til å forstå hva den andre prøver å si.

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Rom 8:26


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Livet

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  8: 26

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hanna Nilsen.
  Hanna Nilsen er fra Sverige, men bor på Kvaløya utenfor Tromsø. Hun er gift med Andreas, har tre gutter og sammen driver de et overnattingssted på Kvaløya. Hun arbeider også som lærer og sjelesørger på Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Hanna Nilsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.