Publisert

Ord i Bibelen: Ånden1 Hvem er Den Hellige Ånd?

Han er den tredje personen i den treenige Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Vi kaller han ‘Den Hellige Ånd’ for å skille han fra alle andre ånder, og for å markere at han er hellig i sitt vesen – at han er høyt opphøyet over oss syndige og skrøpelige mennesker.

2 Kan en ånd være personlig?

Det høres kanskje litt luftig ut med ånd.  Ordet for ‘ånd’ på gresk er ‘pneuma’, som vi kanskje kjenner i noen fremmedord. Det kan også oversettes med ‘pust’, ‘ånde’. Når vi tenker på vår pust, vår ånde, så er det bare luft. Men Guds Ånd er en person, like mye som Faderen og Sønnen er det. Jesus kaller ham for ‘talsmannen’, og han bruker det personlige pronomenet ‘han’ når han omtaler Ånden.

Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Joh 15:26

Videre sier Jesus om Åndens oppgave:

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Joh 14:26

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Joh 16:13

Å lære og å veilede er en oppgave for en person. Så Ånden er en person, som kan tenke, tale og handle.

3 Hvorfor kalles han da Ånden?

Det sier noe fint om Åndens karakter, om forholdet mellom Gud Fader og Guds Ånd. Når vi puster på noe, kommer det jo fra vårt indre, fra oss selv. Samtidig representerer det en kraft når vi blåser på noe. Slik formidler Ånden kraft fra Gud der han er i virksomhet.

Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Apg 1:8a

4 Sikter Jesus her til en spesiell anledning?

Jesus sa dette like før han for opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Vi vet at det da var 10 dager igjen til pinse, da Den Hellige Ånd ble gitt på en ny måte i forhold til slik det var i den gamle pakt.

Den Hellige Ånd er like evig som Faderen og Sønnen. Han var som dem i full virksomhet gjennom Det gamle testamente. Men da virket han først og fremst ut fra helligdommen – tabernaklet og templet – og gjennom utvalgte redskaper, slik som gudfryktige profeter, konger og yppersteprester.

For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd. 2.Pet 1:21

Etter at Jesus hadde fullbrakt frelsen, kunne Den Hellige Ånd bli gitt til alle troende.

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Joh 14:16

Denne kraftutrustningen lovet Jesus før han fòr opp til himmelen, og den ble virkeliggjort på pinsedag.

5 Den Hellige Ånd blir også kalt ‘talsmannen’ – hva betyr det?

Ordet som er oversatt med ‘talsmann’ betyr en som er tilkalt for å hjelpe i en vanskelig sak. Derfor kan det også oversettes med ‘advokat’, ‘hjelper’ eller ‘trøster’. Vi bruker jo også ordet talsmann i visse situasjoner i dagens samfunn. Når Den Hellige Ånd er talsmann, er han det på tre måter:

  • Han er Guds talsmann overfor oss.
  • Han er vår talsmann overfor Gud.
  • Han er vår talsmann overfor verden – altså ikke-kristne mennesker. Jf. 1Kor 2:4; Apg 4:8
6 Kan du si mer om hva som er Åndens oppgave?

Jesus utdyper dette mer i bl.a. Joh 16:

8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Joh 16:8-11

Den Hellige Ånd skal altså overbevise verden – de vantro – om synd. Det er ikke mulig for oss å innse at vi er fortapte syndere i oss selv uten ved Den Hellige Ånd.

Heldigvis stopper ikke Jesus der. Han sier også at Den Hellige Ånd skal overbevise oss om Jesu rettferdighet, om hans frelse. Han skal herliggjøre Jesus – altså gjøre Jesus stor for oss, slik at troen på Jesus blir skapt i vårt hjerte. Vi er helt avhengig av Den Hellige Ånd for å komme til tro på Jesus og bli frelst.

Videre hører vi om at Den Hellige Ånd bor i vårt hjerte og ber for oss som tror på Jesus. Det er en veldig trøst. Her er det en som kjenner oss innenfra og som vet hva vi trenger. Han «går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord». Rom 8:26b

Den Hellige Ånd virker også et hellig liv i oss som tror på Jesus – det vi kaller ‘helliggjørelse’. Det innebærer at vi blir mer preget av Jesus etter hvert som vi lever med han og for han. Jf. Ef 5:18-20.

Den Hellige Ånd er også gitt oss for å utruste oss til tjeneste. Luk 4:14; Apg 10:38.

Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner… Apg 1:8a

Dette gjelder også oss som tror på Jesus i dag.

7 Hva er Åndens hovedoppgave?

Åndens hovedoppgave er å herliggjøre Jesus, forherlige han – gjøre Jesus stor og kjær og umistelig for oss. Joh 16:14.

Det kan vi bruke som en målestokk på åndelighet, når vi skal vurdere om noe er ekte: Hvem er det som blir stor her – er det Jesus, eller en annen?

8 Kort til slutt – hvem er Den Hellige Ånd?

Den Hellige Ånd er en person i den treenige Gud, som er gitt oss av Faderen, etter at Sønnen, Jesus Kristus, hadde fullbrakt frelsen for syndere.

Hans hovedoppgave er å overbevise oss om synd, slik at vi ser at vi trenger Jesus som vår Frelser. Samtidig tar han bolig i våre hjerter for å gi oss kraft i kristenlivet og for å be for oss.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Johannes´ evangelium  16: 8-11

  Apostlenes gjerninger  1: 8

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.