Publisert

Ord i Bibelen: Frelse1 Hvordan brukes begrepet ‘frelse’ i dagligtale?

Tidligere var det mer vanlig at man brukte ordet frelse om det å bli reddet. Nå brukes det nok mer om noe man er veldig opptatt av og glad i. Slik kan noen være ‘fotball-frelst’, eller ‘bil-frelst’.

2 Hva betyr ordet ‘frelse’?

Hvis vi holder oss til det norske ordet, kommer det av et gammelt uttrykk ‘frihalset’. Det skriver seg tilbake til tiden man hadde slaver her i landet. Når de skulle føre slavene fra et sted til et annet, bandt man dem gjerne sammen med jernklaver om halsen og lenker fra den ene til den andre. Heldigvis hendte det at slaver ble frigitt eller frikjøpt. Da ble klavet tatt av, han ble ‘frihalset’. Når dette uttrykket ble trukket sammen, fikk man ordet ‘frelst’. Det ligger altså en fin kjensgjerning bak uttrykket.

3 Ut fra dette bildet kan det virke som om frelse innebærer en radikal forandring?

Ja, slik er det absolutt! Ut fra Bibelen er det klart at vi er bundet av synden, som slaver. Synden påfører oss en ubetalelig skyld, samtidig som den representerer en makt som binder oss.

Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Joh 8:34

Når vi blir frelst, blir vi fri fra dette. Det blir et helt nytt liv. Vi som før var mot Gud, vi er nå med Gud. Dette er noe Jesus har ordnet for oss.

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Joh 8:36

4 Hva betyr ‘frelse’ på de bibelske grunnspråkene?

Et vanlig ord for frelse betyr egentlig å gjøre hel – helbrede. Det henger sammen med at forholdet mellom mennesker og Gud ble ødelagt da synden kom inn. Det kom umiddelbart et skille mellom de første menneskene og Gud. Vi ser det ved at de gjemte seg for Gud. Da kom synden og skylden inn mellom Gud og mennesker.

Dette måtte det ordnes opp i. Det var det Jesus gjorde da han tok på seg all verdens synd og skyld og døde på korset. Da gjorde han opp for oss alle. Gjennom troen på han kan vi nå få et helt og legt forhold til Gud igjen. Luk 1:76-79; jf. Jes 59:2

76 Og du, barn, skal kalles Den Høyestes profet. For du skal gå fram for Herrens åsyn for å rydde hans veier, 77 for å lære hans folk frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt, 78 på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, 79 for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. Luk 1:76-79

5 Betyr det at frelse innebærer at vi blir frelst fra noe og til noe annet?

Ja, det ligger i Jesu eget navn som betyr ‘Frelser’. Han fikk dette navnet fordi han skulle «frelse sitt folk fra deres synder». Matt 1:21.

  • Vi er frelst fra synden til barnekår hos Gud. Gal 4:4-5.
  • Vi er frelst fra djevelen og verden for å tilhøre Gud og ha del i hans rike. Gal 1:4; Kol 1:13.
  • Vi er frelst fra døden for å ha evig liv. Joh 3:16.
  • Vi er frelst fra vreden for å ha del i Guds nåde. Rom 5:9; Tit 2:11.
6 Kort til slutt – hva er det sentrale i det bibelske begrepet ‘frelse’?

Det er at vi gjennom Jesus har fått et helt og ordnet forhold til Gud igjen, slik at vi kan bli Guds barn – både her i tiden og i evigheten.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Frelse

Skrifthenvisninger

  Lukas´ evangelium  1: 76-79

  Matteus evangelium  1: 21

  Profeten Jesaja  59: 2

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.